Znanje je luč

Izobraževanje 2017

V Kopi sledimo razvoju znanja v Evropi: Pripravili smo tečaje iz široke Microsoftove ponudbe  in tečaje po programu ECDL. Vsi tečaji se izvajajo v skladu z navodili in po predpisih fundacije ECDL. Spričevalo pridobljeno v Kopi velja povsod v Evropi.

Naši učni načrti so usmerjeni v spoznavanje postopkov za učinkovito uporabo določenega programa na praktičnih primerih. Cilj je čim boljša priprava kandidatov za uporabo pridobljenega znanja na delovnem mestu.

Vsem uporabnikom Microsoftovih programov  želimo omogočiti kvalitetno izobraževanje z najnovejšo programsko in strojno opremo. 

Večina naših tečajev ima dve stopnji: začetno za usposabljanje za delo z glavnimi funkcijami in nadaljevalno, ki je namenjena spoznavanju naprednejših funkcij določenega programa. Vsebina tečajev pa se lahko prilagodi željam naročnika (podjetja), ali reševanju individualnih vprašanj udeležencev.  

Tečaji potekajo v prostorih na sedežu podjetja KOPA d.d., Kidričeva 14, Slovenj Gradec ali na sadežu podjetij, ki se odločijo za izobraževanje oz. se lahko izbere tudi kakšna druga učilnica po sloveniji, ki je bliže vam. Vsak udeleženec dela na svojem sodobno opremljenem računalniku, ki je povezan v omrežje.