Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
torek, 18.6.2013

Izkoristite prednosti novih tehnologij ORACLE

V podjetju KOPA smo med najbolj aktivnimi razvijalci poslovnih rešitev na platformah Oracle, organizacijam poenostavljamo uporabo sodobnih poslovnih konceptov, pri čemer izkoriščamo prednosti novih tehnologij Oracle ter hkrati ohranjamo vrednost preteklih IT-naložb. Obvladujemo posebnosti poslovnih procesov v različnih panogah, od proizvodnje do javnih storitev in finančnih ustanov, te posebnosti pa ob uporabi najnovejših tehnoloških dosežkov oplajamo z novimi poslovnimi inovacijami ter jih pretvarjamo v konkurenčno prednost.

KOPA pri izgradnji in uvajanju svojih storitev uporablja najsodobnejšo programsko opremo podjetja Oracle s področja:

Podatkovnih zbirk,
- povezava Microsoft ActiveDirectory in Oracle baze
- varnostni pregled Oracle baze
- performančni pregled Oracle baze
- prenos obstoječe Oracle baze v novo okolje
- povezava različnih IT sistemov / baz
- Oracle IAS v povezavi z varnostno politiko

Razvoja aplikacij,
- načrtovanje in izvedba programskih sprememb v različnih Oracle aplikacijah
- programiranje procedur, ekranskih obrazcev in izpisov v Oracle Pl/SQL, Forms,   Reports…….
- konverzija oracle aplikacij iz nižjih v višje verzije
- povezava različnih aplikacij (ERP sistemov)
- optimizacija izpisov, form, plsql procedur
- univerzalne rešitve KOPA (drevesni meni,prevodi aplikacij, parameterska maska…)
- arhiviranje izpisov iz baze in prikaz teh izpisov na različnih portalih (plačne kuverte, računi, naročilnice, dobavnice…)
- izdelava aplikacij v APEX-u in šolanje programerjev ter uporabnikov na primerih stranke
- aplikacije za bar kode terminale
 
Aplikacijskih strežnikov,
- rešitve težav s fonti pri Oracle Reports rešitvah
- Web Servisi kot način izmenjave podatkov

Poslovnega obveščanja,
- izdelava aplikacij v APEX-u in šolanje programerjev ter uporabnikov na primerih stranke
- pomoč pri pripravi podatkovnih skladišč in odločitvenih sistemov za vodstvo

Nadzora in zagotavljanja visoke stopnje razpoložljivosti sistemov.
- varnostni pregled Oracle baze
- visoko razpoložljive storitve za razne stranke

 

Povezava Microsoft ActiveDirectory in Oracle baze

Uporaba različnih prijavnih podatkov za različne poslovne aplikacije velikokrat vodi v zmanjšanje varnosti. Predvsem zato, ker jih zaposleni zaradi velikega števila ne posodabljajo, jih delijo z drugimi uporabniki  ali pa jih pozabljajo, kar nepotrebno obremenjuje administratorje. Nepreglednost rabe prijavnih podatkov pomeni težave z varnostno politiko in neskladnost s standardi. Poenotenje uporabniških imen in gesel Microsoft Aktivnega imenika in Oracle baze je storitev, poenostavlja upravljanje in uporabo gesel, saj se hkrati z spremembo podatkov za prijavo v računalnik spremenijo tudi prijavni podatki za aplikacije. Uporabniki koristijo vedno samo eno uporabniško ime in geslo, kar navsezadnje ustreza tudi zahtevam revizije.
                                                                                                                         Na vrh

Varnostni pregled Oracle baze

Varnost podatkov je eden ključnih ključnih elementov informacijske varnosti in posledično obvladovanja poslovnih tveganj. Zaradi pomanjkljivih varnostnih politik, nedoslednega upravljanja uporabniških pravic in slabe tehnične oskrbe podatkovnih zbirk prihaja do zlorab podatkov, na primer o plačah zaposlenih ali odtekanje informacij h konkurenci. Posledično se zmanjša ugled podjetja na trgu, povečuje se nezadovoljstvo in nepotrebni represivni ukrepi.
KOPA ponuja napredne strokovne storitve, ki uporabnikom pomagajo izboljšati  varnost podatkovnih zbirk:

- pregleda ustreznosti namestitve programske opreme;
- pregled in priprava poročila o uporabniških pravicah;
- iskanje posameznih skritih pasti;
- priprava dodatnih procedur za menjavo gesel ;
- vzpostavitev sistema  spremljanja neuspešnih prijav.
- Ostale storitve po željah naročnika                                                                Na vrh


Performančni pregled Oracle baze

Hitrost delovanja poslovnih rešitev vpliva neposredno na produktivnost ter na zadovoljstvo uporabnikov. V primeru počasnega delovanja pade učinkovitost, poleg tega pa se zaposleni prepočasi odzivajo na morebitne probleme v procesih. Prek performančnega pregleda zbirke podatkov Oracle se izvede hitri pregled delovanja podatkovnega strežnika, svetuje pri nastavitvi parametrov, poišče ozka grla ter odkrije problematične SQL-stavke.  Po končani analizi se lahko odločite za uporabo storitve iz Oracle programiranja, v primeru da sami nimate dovolj znanja ali časa.

                                                                        Na vrh


Prenos obstoječe Oracle baze v novo okolje

Poslovni IT je podvržen hitrim spremembam, tako pri strojni kot tudi pri sistemski programski opremi. Zastarelost fizičnih strežnikov, operacijskih sistemov in zbirk podatkov lahko pomeni, da poslovni informacijski sistem ne deluje optimalno ali pa da ga ne bi mogoče posodobiti. Spreminjajo se tudi strategije IT, kar pomeni uvajanje novih informacijskih okolij in načinov izvajanja IT storitev. Nestrokovno prenašanje podatkovnih zbirk v novo okolje lahko povzroči velike poslovne probleme, kot so prekinitev poslovanja, izguba podatkov, počasno in nezanesljivo delovanje poslovnih aplikacij ter nezmožnost koriščenja novih funkcionalnosti . S Kopinimi storitvami migracije podatkovnih zbirk najbolj enostavno izvedete:

- selitev zbirke podatkov na nov strežnik;
- nadgradnja podatkovnega strežnika;
- menjava platforme strojne opreme z operacijskim sistemom.

                                                                       Na vrh


Visoko razpoložljive storitve za razne stranke

Poslovni informacijski sistemi predstavljajo kritične vire za poslovanje. Nedelovanje informacijskega sistema pomeni neposredno izgubo prihodka, poslovnih priložnosti ter ugleda na trgu. Že samo v primeru okvare ene funkcije sistema se lahko zaustavi celo podjetje -  odprema stoji, na dvorišču čakajo prevozniki in zaustavi se lahko celotna proizvodnja. Za zanesljivo delovanje informacijskega sistema je potrebno uresničiti kompleksne varnostne in organizacijske zahteve. Z uporabo Kopinih storitve podjetja različnih velikosti na cenovno ugoden način povečajo zanesljivost delovanja poslovnega sistema, ki temelji na tehnologijah Oracle.

                                                                       Na vrh


Povezava različnih IT sistemov, oziroma njihovih baz

Uporaba različnih nepovezanih poslovnih aplikacij in podatkovnih virov zmanjšuje produktivnost in prožnost podjetja. Prihaja do razhajanj v informacij med oddelki, uporabniki morajo iste podatke večkrat vnašati, preglednost nad podatki je slaba ali je celo ni. Uporabniki tako pri tekočem delu ne morejo izkoriščati vrednosti podatkov in se bolj kot z njihovo uporabo ukvarjajo s prepisovanjem in iskanjem. Povezovanje Oracle zbirk podatkov z ostalimi podatkovnimi viri, kot so Microsoft SQL, MySQL , IBM AS400 in drugimi sistemom omogoča neposredno izmenjavo podatkov in s tem odpravo ročnega vnašanja. Rezultat so povezani poslovni procesi, ne prihaja več do zakasnitev pri pridobivanju in prikazovanju tekočih podatkov, informacije pa so  kakovostne in kredibilne.

                                                                       Na vrh


Oracle IAS v povezavi z varnostno politiko

Zaradi nove varnostne politike v Javi so se pričeli pojavljati problemi pri delovanju aplikacij na nekaterih starejših verzijah aplikacijskega strežnika Oracle IAS. Uporabniki programov so pričeli dobivati varnostna opozorila, po namestitvi najnovejše izdaje Jave pa so programi nehali delovati.

Edini začasni in učinkovit ukrep je bil ponovna namestitev stare verzije Jave ter preprečitev avtomatske namestitve nadgradenj, kar pa ni odpravilo problema.

V podjetju KOPA so zato razvili tehnično rešitev ter pripravili načrt aktivnosti. Tako so z novo programsko opremo glede na posamezno izdajo programske opreme Oracle uporabnikom zagotovili trajno rešitev tehničnih problemov, s tem dosegli zanesljivo in varno delovanje poslovnih aplikacij in uporabnikom omogočili usklajeno uporabo najnovejših različic strežniške programske opreme in programskih komponent.

Nova storitev je kmalu potrdila svojo tržno vrednost. Postopke so brez zapletov izvedli pri skoraj vseh svojih partnerjih, pa tudi v podjetjih, ki ne uporabljajo Kopinih poslovnih aplikacij – skupaj v več kot 30 podjetjih.

                                                                       Na vrh


Rešitve težav s fonti pri Oracle Reports rešitvah

Izgled poročil je za uporabnike skoraj prav tako pomemben, kot njihova vsebina. S spremembami okolja, npr. verzije Windows ali pregledovalnika poročil nemalokrat pride do tega, da kar naenkrat šumniki ne delujejo več, različni specialni znaki se ne prikazujejo pravilno in podobno. S Kopino storitvijo za reševanje težav s fonti, v svojih izpisih iz Oracle zbirk podatkov si lahko zagotovite uporabo sodobnih OCR fontov ter odpravite težave s šumniki in z BARCODE znaki.

                                                                     Na vrh


Načrtovanje in izvedba programskih sprememb v različnih Oracle aplikacijah

Aplikacije po naročilu so lahko konkurenčna prednost, lahko pa pomenijo skrito past. Še posebej v primeru, ko izvajalec ne more več zagotoviti vzdrževanja ali ko se izgubi znanje ali dokumentacija o njihovem razvoju. Podjetje v takem primeru ne more več zagotoviti uresničevanja zakonskih sprememb, niti ne more uporabnikom zagotoviti novih funkcionalnosti. Slej kot prej se začnejo pojavljati tudi izpadi sistemov ter upočasnitev delovanja. KOPA kot eden največjih strokovnjakov za razvojna orodja Oracle lahko deloma ali v celoti nadomesti vaše interne ali zunanje razvijalce programske opreme. Obstoječe aplikacije lahko v najkrajšem možnem času prilagodi zakonskim spremembam ali jih nadgradi z novimi poslovnimi rešitvami. 

                                                                     Na vrh


Programiranje procedur, ekranskih obrazcev in izpisov v Oracle Pl/SQL, Forms, Reports…….

Uporaba starejših in nepodprtih verzij Oracle programske opreme velikokrat pomeni, da uporabniki v primeru napak pri delovanju aplikacij nimajo več na voljo tehnične pomoči. Posledice so lahko katastrofalne za podjetje, saj se lahko prekine izvajanje osnovne dejavnosti, rešitve pa ni od nikjer. KOPA kot prvi Oraclov partner v Sloveniji zagotavlja široka znanja iz Oracle programiranja tudi na starejših verzijah Oraclovih tehnologij. Vaše poslovne aplikacije lahko vzdržuje, dograjuje ali posodablja. Lahko pa vaše razvijalce celo nauči, kako sami izvedejo določene programske spremembe. 

                                                                     Na vrh


Konverzija oracle aplikacij iz nižjih v višje verzije

Zastarelih aplikacij zaradi pomanjkanja znanja razvijalcev in podpore s strani proizvajalca večinoma ni več možno prilagajati potrebam podjetja. Delovanje postane vse bolj nezanesljivo, nezmožnost uporabe na sodobnih operacijskih sistemih pa onemogoča posodabljanje uporabniških delovnih postaj. Zastarele poslovne aplikacije tako narekujejo uporabo dotrajane računalniške opreme, ki zmanjšuje produktivnost uporabnikov, kakovost dela ter povečuje nezadovoljstvo. Kopini strokovnjaku vaše zastarele poslovne aplikacije prenesejo na novejše verzije Oracle tehnologij. S tem povečate njihovo zmogljivost, razpoložljivost in varnost ter hkrati izkoristite napredne zmožnosti novih tehnologij.
                                                                    
                                                                   Na vrh


Povezava različnih aplikacij (ERP sistemov)

Uporaba različnih nepovezanih informacijskih sistemov v podjetjih in poslovnih skupinah terja veliko večkratnega ročnega vnašanja podatkov, kar nepotrebno dviguje ceno poslovanja. Podatki ob tem niso nadzorovani in usklajeni, kar botruje napakam in dodatnemu delu zaradi urejanja in združevanja. KOPA s povezovanjem različnih poslovnih sistemov in aplikacij prek podatkovnih zbirk ali Web servisov omogoča, da vzpostavite interaktivne in avtomatizirane poslovne procese, konsolidirate poslovanje ter se osredotočite na svojo dejavnost. Rezultat povezanih poslovnih sistemov je cenejše, kakovostnejše in bolj odzivno poslovanje.

                                                                     Na vrh


Optimizacija izpisov, form, plsql procedur

Mnogo uporabnikov se pri svojem delu vsakodnevno srečuje z drobnimi problemi pri uporabi poslovnih aplikacij. Zaradi tega se po nepotrebnem porablja veliko časa, uporabniki so nezadovoljni, nabavlja se prekomerno zmogljiva računalniška oprema, ki naj bi rešila težave. Vendar so problemi drugje: v pomanjkanju znanja in izkušenj, neoptimiziranih programih, zastarelih konceptih pri načrtovanju izdelave programov in dograditev pa tudi v bistveno večji količini podatkov. V primeru, da imajo uporabniki določene aplikacije težave s hitrostjo posameznega izpisa, forme ali procedure v Kopi raziščemo vzrok in težavo odpravimo. Lahko pa vam tudi svetujemo, kako težavo odpravite sami.
                                                                     
                                                                     Na vrh


Univerzalne rešitve kopa (drevesni meni, prevodi aplikacij, parameterska maska…)

Spremembe pri poslovanju, na primer širjenje na tuje trge, priključevanje podjetij z drugo dejavnostjo ter uvajanje novih poslovnih modelov lahko privedejo do sprememb obstoječih poslovnih aplikacij. Velikokrat se zgodi, da je potrebno prilagoditi menijske sklope, zagotoviti večjezičnost ter ustvariti nova aplikacijska okna in izpise. KOPA v ta namen internim razvijalcem v podjetjih in softverskim hišam zagotavlja širok nabor rešitev, ki jih s pridom uporablja v lastnih poslovnih aplikacijah KOPA ERP.

                                                                     Na vrh


Arhiviranje izpisov iz baze in prikaz teh izpisov na različnih portalih (plačne kuverte, računi, naročilnice, dobavnice…)

Elektronsko poslovanje, ki temelji na hitro dostopni in varno shranjeni elektronski dokumentaciji bistveno izboljšuje produktivnost in dodano vrednost. Številne poslovne aplikacije ne omogočajo elektronskega arhiviranja dokumentov, kar ustvarja velike izgube časa zaradi zamudnega iskanja, ponovne priprave izpisov iz aplikacij, izgubljanja dokumentov. Poleg tega to ustvarja dodatne stroške pri tiskanju in kopiranju ter shranjevanju papirne dokumentacije. KOPA uporabnikom Oracle aplikacij omogoča dograditev z možnostjo arhiviranja izpisov prek katerih uporabniki dostopajo iz različnih drugih poslovnih aplikacij ali spletnih portalov.

                                                                       Na vrh


Izdelava aplikacij v APEX-u in šolanje programerjev ter uporabnikov na primerih stranke

Uporabniki potrebujejo prilagojene rešitve, ki jim morajo biti usklajene s spremembami v poslovnih procesih in delovanja na trgu. Vedno bolj nišno delovanje narekuje nestandardno rabo informacij, dostop od kjer koli in kadar koli, vključno z interaktivnim spremljanjem in izpisovanjem podatkov. Interni oddelki običajno ne morejo zadostiti naraščajočim uporabniškim zahtevam, predvsem zaradi pomanjkanja znanja, finančnih sredstev in časa za razvoj v sodobnejših orodjih. KOPA prek izdelave spletnih aplikacij v APEX-u omogoča hiter in cenovno ugoden razvoj nišnih rešitev za poslovanje v vedno bolj mobilnem in dinamičnem poslovnem svetu.

                                                                        Na vrh


Pomoč pri pripravi podatkovnih skladišč in odločitvenih sistemov za vodstvo

Sodobno poslovanje zahteva hitre odločitve, ki temeljijo na kakovostnih informacijah. Vendar vodilni zaposleni velikokrat uporabljajo zastarele informacije, kar lahko vodi v napačne ukrepe in izgubo prihodka. Odločevalci rabijo vedno nova poročila in analize, kar jim oddelki informatike težko zagotovijo po ugodni ceni. Po drugi ključni uporabniki nimajo dovolj znanja, da bi iz obstoječih sistemov sami kreirali nova poročila za potrebe končnih uporabnikov. KOPA kot vodilni ponudnik rešitev za poslovno odločanje  zagotavlja celovit nabor rešitev in storitev:

- svetuje pri pripravi podatkovnega skladišča (svetovanje);
- izdelava podatkovnega modela po specifikaciji;
- izdelava metadata modela;
- pomoč, izdelava pregledov, analiz, avtorizacija;
- izobraževanje končnih uporabnikov, priprava navodil za uporabo.
                                                                        
                                                                        Na vrh

Aplikacije za bar kode terminale

Materialno poslovanje v realnem času temelji na uporabi črtne kode. Vendar kljub temu lahko prihaja do razhajanj med dejanskim stanjem in podatki v računalniku. Problemi so poslovni, in se kažejo tako pri dobavah, kot prejemih. Kopine rešitve za črtno kodo vzpostavljajo interaktivne povezava in s tem ažurne podatke za sprejemanje kakovostnih odločitev v procesu materialnega poslovanja. Prek izkoriščanja različnih strojnih rešitev povečujejo dodano vrednost, saj zagotavljajo zanesljivo delovanje in optimalne stroške delovanja sistema.
                                                                        
                                                                        Na vrh


Web Servisi kot način izmenjave podatkov

Poslovanje se prenaša na svetovni splet. Nepovezanost spletnih aplikacij ter pomanjkanje integracije z lokalnimi rešitvami ter med spletnimi aplikacijami ustvarja visoka tveganja. Ročno prepisovanje podatkov pomeni možnost napak ter zamudno izvajanje postopkov. V primeru ročnega kopiranja tečajne liste na primer lahko pride do napačnih izračunov, posledica pa je finančna škoda. Z uporabo Web servisov si zagotovite tesno povezovanje med različnimi spletenimi aplikacijami in prek avtomatiziranih procesov zmanjšate število napak.

                                                                        Na vrh

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)