Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 26.9.2018

5 konkretnih primerov izboljšav z digitalizacijo proizvodnje

Proizvodna podjetja si v obdobju industrije 4.0 ne morejo več privoščiti, da bi se odločanje v proizvodnji izvajalo kako drugače kot na osnovi natančnih podatkov. Zaradi kompleksnosti in pogostosti dogodkov je možno pravilno ukrepati samo na osnovi pravočasnih informacij, ki se samodejno ali na zahtevo tvorijo z analiziranjem avtomatsko zajetih podatkov iz senzorjev, strojev ter različnih informacijskih sistemov oziroma poslovnih procesov.

Nekatere napovedi kažejo, da bodo podjetja za industrijo 4.0 ob povprečno 14,72-odstotni letni rasti leta 2022 porabila 152,31 milijard dolarjev. Kljub temu, da so investicije v industrijo 4.0 in pametne tovarne prihodnosti zelo visoke, je možno občutne izboljšave doseči že s precej manjšimi naložbami. Predstavljamo nekaj pristopov, ki so jih podjetja izvedla z uvedbo Kopinih rešitev, imajo pa pravzaprav samo en cilj – povečanje učinkovitosti.1. Informacije za izboljšave

V podjetju, kjer delajo majhne serije izdelkov, ki so dragi tako zaradi materiala kot tudi uporabljene tehnologije in cene dela, smo vzpostavili sistem, ki ves čas spremlja parametre delovanja strojev. Te parametre sistem prikazuje z vidika poslovne učinkovitosti, kompetenc vpletenih in števila reklamacij. Z analiziranjem povezanih in celovitih podatkov so v podjetju ugotovili, s kakšno kombinacijo najbolj učinkovito izrabijo material. Iz teh podatkov so celo prepoznali človeka, ki ima zaradi zelo dobre prostorske predstave pri načrtovanju razreza najboljši rezultat. Ta informacija je imela veliko dodano vrednost, saj je sprožila prenos znanja na ostale zaposlene, na podoben način pa se izboljšuje celoten sistem.

2. Dvig produktivnosti brez novih naložb

V podjetju so bili prisiljeni povečati proizvodne zmogljivosti. Imeli so denar za nakup novega stroja CNC, vendar niso mogli pridobiti ljudi, ki bi na tem novem stroju dosegali zahtevano učinkovitost. Delo so uredili s pomočjo sistema za načrtovanje, razporejanje in spremljanje ter dosegli 10-odstotno povečanje produktivnosti. Tako so pri dvajsetih strojih pridobili zmogljivost dveh strojev, brez novih naložb in dodatnega zaposlovanja.

3. Zmanjšanje napak

V enem primeru so uvedli brezpapirno proizvodnjo, povezali proizvodni in poslovni sistem ter digitalizirali Demingov krog. Dosegli so, da v proizvodnji skoraj ni več papirja, da je število napak zaradi napačnih verzij dokumentov neznatno in da so v vsakem trenutku na razpolago ažurni podatki, ki omogočajo učinkovito delovanje proizvodnje in podjetja kot celote.

4. Obvladovanje kakovosti

Zanimivi učinki so se pokazali tudi v podjetju, kjer je kakovost odvisna od doslednega upoštevanja normativov in hitrosti razreza. Vzpostavili so zapisovanje hitrosti delovanja stroja na vsakih pet sekund ter primerjanje podatkov z normativi v realnem času. S tem so preprečili odstopanja, zmanjšali izmet in reklamacije. Ker so ta parameter povezali še z izdelkom in delavcem, so zagotovili sledljivost operacij in dela. Vodjem so na voljo natančni podatki, kaj se je dogajalo recimo v nočni izmeni ali zadnjih 24 ur. Odgovornost se je dvignila, saj vsi vpleteni puščajo neizbrisno sled svojega delovanja. Doslednost pri upoštevanju normativov je znižala število reklamacij in izmeta, transparentnost podatkov pa je povzročila zdravo tekmovalnost med skupinami delavcev in izmenami.

5. Obvladovanje odgovornosti

Velikokrat se dogaja, da ima zaradi ne obveščenosti težave celo najvišje vodstvo. Tako je denimo direktor šel na pogajanja za novo naročilo, v zadnjem trenutku pa so mu povedali, da roka za prejšnje naročilo ne bodo dosegli, saj eden od desetih izdelkov ni bil ustrezen. Ugotovili so, da je do napake prišlo že pred enim mesecem, vendar tega ni nihče povedal. Ker so izdelki veliki in narejeni iz dragega materiala, so odgovorni za napako odstopanje prikrili. Zaradi velikega časovnega zamika ni bilo mogoče določiti krivca. Po vzpostavitvi sistema Utrip.PRO do napak sicer še vedno lahko pride, a je mogoče nemudoma ukrepati, da je dobavni rok dosežen. Namen takšnega sistema je predvsem pravočasno odkrivanje odstopanj in s tem zmanjševanje stroškov. Vpliva pa vsekakor tudi na dvig odgovornosti, saj se ve, kdo in kdaj je nekaj naredil oziroma ni naredil tistega, kar bi moral.

Vir: bilten info@KOPA2018 - tiskan izvod si lahko naročite na marketing@kopa.si


02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)