KOPA HRM
Uvećajte dodatu vrednost svog ljudskog kapitala

KOPA HRM

Uvećajte dodatu vrednost svog ljudskog kapitala

Ostvarivanje poslovne strategije i ciljeva diktira efikasno upravljanje kadrovskim resursima. Zadovoljni i motivisani zaposleni predstavljaju naime motor poslovnog uspeha.

KOPA HRM je sistem za celovito upravljanje ljudskim resursima koji predstavljaju ključni kapital preduzeća. Sa širokom paletom inovativnih i naprednih funkcionalnosti zadovoljavate sve aspektie upravljanja kadrovima i omogućavate preduzeću uslove za planirani razvoj i rast.


 

+386 2 88 39 700
Podrška korisnicima KOPA rešenja Portal za korisnike
Kontaktna osoba
Ovlašćeni partner za Srbiju
Key IT d.o.o.
g. Ostojić M. Radovan, dipl. ing.

direktor
T: +381 63 269 583
E: rade.ostojic@keyit.co.rs
Kontaktna osoba SLO
KOPA d.d.
Tomislav Ogorevc

Vodja prodaje ERP Slovenija
T: +386 2 88 39 714
E: tomislav.ogorevc@kopa.si