MAXIMO
Maksimalna kontrola sredstava i usluga za unosno poslovanje

KOPA MAXIMO

Maksimalna kontrola sredstava i usluga za unosno poslovanje

Uspešnost poslovanja direktno zavisi od kvaliteta usluga koje se baziraju na sredstvima. Produktivnost celokupnog preduzeća je uslovljena raspoloživošću sredstava. Na primer, zavisnost proizvodnje zavisi od delovanja mašina, a zavisnost poslovanja od delovanja informacionog sistema.

+386 2 88 39 700
Podrška korisnicima KOPA rešenja Portal za korisnike