Traži:
KOPA ERP
Celovita in prilagodljiva informacijska podpora
poslovni viziji, učinkovitemu poslovanju in odločanju
sreda, 27.10.2010

Sa našim rešenjima preduzeća rastu brže od konkurencije

Razgovor sa Bernardom Osvaldom, direktorom preduzeća Kopa  

 

 

»U preduzeću u koje se uvodi određeno IT rešenje mogu očekivati željene efekte samo uz potpunu podršku i uz aktivnu saradnju svih uključenih,« kaže Bernard Osvald, direktor preduzeća Kopa. Sa njim smo razgovarali o tome kako Kopa može da pomogne svojim klijentima na putu do veće dodate vrednosti, kao i o značenju informacionih rešenja za razvoj preduzeća.

Kažete da ste kuća pametnih rešenja. Šta to znači za vaše potencijalne kupce?

Kopa kao kuća pametnih rešenja omogućava i garantuje da kljenti dobiju celovitost, a pre svega da dobiju ono što žele i što im treba. Celovitost savlađujemo mnogo šire od većine konkurenata i baš tu je naša pronicljivost. Pod celovitošću podrazumevamo: celovita rešenja koja su izrađena sopstevnim znanjem i iskustvom, celovitost ljudi, znanja i iskustava na brojnim celovitim projektima, celovitost aktivnih referenci odnosno brojnost uspešno završenih projekata u najrazličitijim  strukama, celovitost u smislu globalnih rešenja za međunarodna preduzeća sa poslovnim jedinicama u inostranstvu i celovitost tehnologije u smislu internet arhitekture koja omogućava jednostavno uključivanje korisnika širom sveta.

Ekonomska kriza je jako pogodila industrijska preduzeća, koja predstavljaju vaše glavne kupce. Kako je to uticalo na prošlogodišnje poslovanje?

Na krizna vremena gledamo sa optimizmom, jer to za nas znači stvaranje novih rešenja dodate vrednosti, a za naše kljente to znači poboljšanje poslovnih procesa i koršćenje prilika koje nude novonastale okolnosti. Iako je rezultat bio pozitivan, prošlogodišnje poslovanje je bilo faktički lošije od očekivanog, ali smo zajedno sa kljentima zacrtali smernice razvoja koje ćemo ostvarivati u narednom periodu, zato na sve zajedno gledamo dugoročno. Ali želimo ipak da nas i potencijalni klijenti prepoznaju kao partnere, uz pomoć kojih bi mogli da gradimo bolju budućnost.

Kakva kretanja na tržištu očekujete u ovoj godini?

Očekujemo još mnogo veću opreznost kako kod investicionog odlučivanja tako i kod uvođenja radikalnih promena. Preduzeća koja će usmeriti investicije u korišćenje unutrašnjih rezervi, ulagaće svakako u informaciona rešenja pre svega na područjima koja su zanemarili u boljim vremenima. To su rešenja za podršku u odlučivanju, upravljanje odnosa sa kljentima, razvoj i motivisanje sopstvenih kadrova, upravljanje strateških sredstava i slično.

Koji segment vaše ponude je u ovom razdoblju najperspektivniji, i zašto?

Kao ponuđači celovitih rešenja teško bi odredili najvažnije segmente naše ponude. Mislimo da su na neki način važni svi segmenti jer optimizacija poslovnih procesa  i kontrola troškova zalazi na sva područja i na sve nivoe u preduzeću. Kao prednost, pomenuo bih informacione alate za prepoznavanje uskih grla u poslovanju i zapažanje i prepoznavanje anomalija u poslovnim procesima. Ovo poslednje nam daje važna polazišta za traženje mogućih poboljšanja i mera te za istraživanje uzročno-posledičnih aktivnosti međusobno povezanih poslovnih procesa.

Preduzeća od IT-rešenja pre svega očekuju optimizaciju poslovanja i niže troškove. Kako treba po vašem mišljenju da postupe, da bi investicije u IT stvarno imale takav efekat?

Nerealno je očekivati da će IT-alati i investicije u IT same po sebi doneti očigledne pozitivne efekte. Gradnja IT-rešenja odnosno pojedinačno IT-rešenje je zajednički projekat i plod rada naših stručnjaka i stručnjaka u pojedinom preduzeću koji na osnovu snimanja stanja proučavaju mogućnosti rešavanja i postavljaju smernice i ciljeve uvođenja izabranih mera. U preduzeću  gde se uvodi pojedino IT-rešenje mogu očekivati željene efekte samo uz potpunu podršku i aktivnu saradnju svih uključenih.»Znamo da saslušamo klijente i da potražimo optimalno rešenje za reševanje problematike i stvaranje željene dodate vrednosti,« kaže Bernard Osvald, direktor preduzeća Kopa.

Koja su vaša poslednja razvojna dostignuća i šta spremate u budućnosti?

Naša razvojna politika je usmerena ka uspostavljanju i podsticanju inovativnog i konkurentnog razvojnog okruženja. Konkretno, bavimo se izradom projekata na području optimizacije poslovanja, poboljšanja poslovnih procesa i efikasnijih iskorišćavanja mogućnosti koje daje IT. Pokušavamo da otkrijemo i stvorimo sinergijske efekte sa našim klijentima, sa naglaskom na stvaranju zajedničkih dugoročnih benefita. Još u prošlosti je bilo čak nekoliko slučajeva da su preduzeća koja su primenjivala Kopina rešenja, rasla brže od konkurencije i postala vodeća u svojoj delatnosti. To je dokaz da su naša rešenja bila dovoljno prilagodljiva i da su donosila konkurentnu prednost u već po sebi preduzimljiva i  inovativna okruženja. To je naš cilj i u budućnosti.

Šta nudite stručnjacima koji bi želeli da rade u vašem preduzeću?

Nudimo i podstičemo prilike za lični i profesionalni razvoj. Mi smo preduzeće koje faktički stvara inovativno okruženje, zato od zaposlenih očekujemo inicijativu, stvaralaštvo i sposobnost kontinuiranog učenja. Ponosni smo na pozitivnu klimu koja je rezultat međusobnog poverenja, partnerskog odnosa i efikasnog prenosa znanja među zaposlenima. Velike zasluge za to vidimo u stvaranju otvorene i neformalne organizacije. Na naše preduzeće gledamo kao na veliku porodicu, gde je za nas svaki pojedinac kao član porodice.

+386 2 88 39 700
Podrška korisnicima KOPA rešenja Portal za korisnike