Traži:
KOPA ERP
Celovita in prilagodljiva informacijska podpora
poslovni viziji, učinkovitemu poslovanju in odločanju
sreda, 14.3.2012

Saopštenje za javnost

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST!

KOPA znanjem proslavlja 15 godina dobre prakse u unapređenju održavanja
KOPA je tokom petnaest godina aktivne saradnje na unapređenju održavanja u najvećim slovenačkim energetskim, trgovačkim i proizvodnim preduzećima doprinosila stvaranju njihove globalne konkurentske prednosti i okolnosti za dugoročan poslovni uspeh.

BISTRA, SLOVENJ GRADEC, 29. 2. 2012. – Preduzeće KOPA d.d, vodeći proizvođač poslovnih sistema za velika preduzeća, organizovalo je edukativnu aktivnost kojom je obeležilo petnaest godina rada na području informatizacije održavanja. Slovenačka, regionalna i globalna preduzeća preduzeće Kopa, koje je pre petnaest godina otvorila vrata vodećim tehnologijama za informatičku podršku u održavanju, danas prepoznaju kao vodećeg ponuđača poslovnih rešenja i dobre prakse na najpotpunijoj platformi za praćenje sredstava i usluga IBM Maximo.
„Kopa je tokom petnaest godina plodnog rada pomogla brojnim preduzećima u zemlji i inostranstvu da primenom informatičkih rešenja podignu efikasnost održavanja, te povećaju konkurentnost, produktivnost i kvalitet. Istovremeno su smanjenjem troškova zastoja proizvodnje, rada timova za održavanje i zaliha rezervnih delova još više povećala dodatu vrednost“ kaže Marjan Gobec, direktor preduzeća KOPA d.d. Naime, Kopa je upravo u poslednjem trenutku doprinela promeni u pristupu najvišeg menadžmenta održavanju, i to od obrade troškova do strateških ulaganja. Andrej Šinkovec, predsednik Društva slovenačkih održavalaca je pri tom naglasio da je IBM Maximo postao ključno sredstvo za rad koje danas održavaocima pomaže u svakodnevnom i strateškom odlučivanju, te otkrivanju potencijala za unapređenje njihove delatnosti.
Na stručnom seminaru čiji je podnaslov bio „15 godina dobre prakse KOPA MAXIMO“ i koji je održan u idiličnom okruženju, u Tehničkom muzeju u Bistri razmatrali su poslovna, organizaciona, te informatička unapređenja održavanja. „Dešavanje je u potpunosti bilo usredsređeno na Kopinu dobru praksu koja i u najzahtevnijim poslovnim okruženjima sistemom IBM Maximo ostvaruju visoka očekivanja korisnika u vezi sa poboljšanjem efikasnosti i raspoloživosti“ rekao je Vinko Jelenko, rukovodilac programa KOPA MAXIMO. Kopini stručnjaci su predstavili praktične primere upravljanja održavanjem, kao i primere primene pristupa kojima se postiže smanjenje zastoja u proizvodnji, povećanje raspoloživosti sredstava, smanjenje neplaniranih intervencija održavanja, te unapređenje odlučivanja u vođenju internih i spoljnih izvođača usluga održavanja. Dešavanju su prisustvovali pre svega direktori tehničkih službi i rukovodioci održavanja koji su neposredno od korisnikâ dobili i uvid u izvođenje održavanja uz informatičku podršku u uspešnim preduzećima kao što su GKN Driveline i Petrol, te uvid u upravljanje uslugama informaciono-komunikacionih tehnologija u slovenačkoj javnoj upravi.
„Kopa je u Sloveniji probila led na području informatizacije održavanja i danas je najzaslužnija što je IBM Maximo i kod nas potvrđen kao vodeći informacioni sistem za održavanje i upravljanje sredstvima i uslugama“ rekao je Boštjan Gabrijelčič, rukovodilac prodaje Tivoli Maximo za Centralnu i Istočnu Evropu u preduzeću IBM Slovenija. „Društvo IBM je ponosno što je preduzeće Kopa naš strateški partner, pošto smo uz njegovu pomoć u regiji izveli niz implementacija sistema IBM Maximo o kojima se i dalje govori.“
Da je preduzeće Kopa u drugoj polovini decenije uspelo da ostvari priličan napredak na području održavanja svedoči i uspešno završen projekat implementacije sistema IBM Maximo u najvećem bugarskom rudniku zlata i bakra Čelopeč, te predstavljanje studije slučaja iz rudnika uglja Premogovnik Velenje na glavnom svetskom dešavanju kompanije IBM, Pulse 2012 u Las Vegasu u martu ove godine.

                                                                                                                      Kopa PR
DODATNE INFORMACIJE: Marjan Gobec, direktor
GSM: 041 670 610

+386 2 88 39 700
Podrška korisnicima KOPA rešenja Portal za korisnike