KOPA ERP
Celovita in prilagodljiva informacijska podpora
poslovni viziji, učinkovitemu poslovanju in odločanju

KOMPLETNO REŠENJE NA JEDNOM MESTU

KOPA garantuje celovita rešenja za sve segmente poslovanja, od temeljne informacione infrastrukture do odlučivanja na najvišem nivou. Naša standardna rešenja i dobre prakse prilagođavamo zahtevima vaših poslovnih procesa.
Tako ćete izgraditi vrhunsku informacionu podršku bez ulaganja u rešenja drugih proizvođača. Na cenovno povoljan način povezujete poslovne procese u jedinstven organizam koji se brzo prilagođava promenama u poslovanju.

KOPA je na području poslovnih rešenja svetski konkurentno preduzeće. Sistemi KOPA upotrebljavaju se u globalnim društvima i međunarodnim poslovnim sistemima. To smo dostigli kvalitetom naših informacionih rešenja i jednom od najširih lepeza funkcionalnosti. Sa više od 1.000 programskih modula garantujemo vrhunska rešenja kojima efikasno informatizujete zahtevne specifičnosti u poslovanju.

> uravnoteženo poslovno odlučivanje KOPA BI
> upravljanje poslovnim izvorima KOPA ERP
> upravljanje logistikom KOPA LOGISTIKA
> upravljanje odnosima sa strankama KOPA CRM
> vladanje kadrovima KOPA HRM
> vladanje dokumentima i postupcima KOPA OdiP
> upravljanje uslugama KOPA SM
> upravljanje poslovnim sredstvima KOPA EAM
> upravljanje IT-sredstvima KOPA TAMIT
> planiranje, izvođenje i održavanje
    visoko raspoložive IT infrastrukture KOPA SI
> kontrola i upravljanje IS  KOPA SI
> zaštita i čuvanje podataka  KOPA SI

+386 2 88 39 700
Podrška korisnicima KOPA rešenja Portal za korisnike