KOPA ERP
Celovita in prilagodljiva informacijska podpora
poslovni viziji, učinkovitemu poslovanju in odločanju

IZJAVE ZADOVOLJNIH KORISNIKA

„Kopa nam je obezbedila kvalitetno uvođenje informacionog sistema i podršku kod širenja na inostrana tržišta".
Jože Artnak, zamenik generalnog direktora za razvoj kadrova, pravne poslove i poslovni informacioni sistem u ALPOS, d.d.

“Obnova informacionog sistema je u završnoj fazi. Pripremaju se baze podataka koje će nam omogućiti da budemo dnevno upoznati sa obimom prodaje i uspešnošću proizvodnje. To znači da ćemo biti blagovremeno upoznati sa dobrim i lošim stvarima u proizvodnji, gde očekujem da će nam brzi i detaljni dnevni podaci omogućiti brže i bolje reagovanje.
Izidor Krivec direktor, Celjske mesnine d.d.

„U 2008. godini smo u SEL postavili kompjuterski podržan informacioni sistem održavanja sa programom MAXIMO koji smo počeli da koristimo u 2009. godini. Od sistema očekujemo da bude osnov za sticanje kvalitetnih informacija o sistemu održavanja i značajan faktor u sistemu odlučivanja. Uvođenjem pomenutog sistema se lakše evidentiraju i prate uređaji po lokacijama, upravlja i prati intervencijama održavanja i vodi magacinsko poslovanje rezervnih delova i evidencija kadrovskih izvora za područje održavanja. A na osnovu sakupljenih informacija se sa pravim odlukama može postići smanjivanje troškova, povećanje iskorišćenosti opreme i uvećanje sinergijskog efekta na organizacionom, kadrovskom i materijalnom području. U buduće želimo da osposobimo sistem za automatsku izradu mesečnih izveštaja o intervencijama održavanja na uređajima i povezati sistem sa najznačajnijim uređajima za on-line praćenje njihovog delovanja, što bi omogućilo automatizam pri planiranju njihovog održavanja.“
Albin Koršič, tehnički direktor u Savskim elektranama Ljubljana d.o.o.

»Odlučili smo se za KOPINO rešenje, jer u potpunosti podržava postizanje naših poslovnih ciljeva i rada na Oraklovoj platformi, što omogućava jednostavnu kontrolu i nadgledanje poslovnih procesa i na taj način i brže odlučivanje, « rekla nam je mag Reka Rataj, direktor preduzeća Rikom. KOPA može da prilagodi svoja rešenja svim vrstama proizvodnih  prilagajati rešitve vsem vrstam proizvodnih kompanija, njeni stručnjaci mogu lako da izvrše ažuriranje informacionog sistema u najkraćem mogućem roku. »Pošto smo želeli da uđemo u novu poslovnu godinu sa novim rešenjem, započeli smo projekat obnove na početku godine,  KOPA nam je pomogla svojom velikom stručnošću, znanjem i iskustvom da uspostavimo funkcionisanje sistema u roku od dva meseca,« dodaje mag Ratajeva.


»Sa Kopom, našim dugogodišnjim partnerom, dogovorili smo se o nadogradnji postojećeg sistema ERP sa integracijom programske opreme za kontrolu dokumenata KOPA OdiP. Trebalo nam je jednostavno, ali nadogradivo rešenje, koje bi uključivalo centralnu arhivu dokumenata i i koje bi korisnicima omogućavalo jednostavan pristup različitim tipovima dokumenata obzirom na njihova ovlašćenja.«
Robert Krvavica, direktor društva Akripol.

„Najvažnija uloga Kope je bila u tome što su njeni stručnjaci blagovremeno ugradili potrebne promene u svoje programe i savetovali nas sa dobrom praksom.“
Benjamin Majcen, direktor sektora IT u društvu SwatySwatyComet d.d.

„Bez ovakvog proizvodnog i poslovnog informacionog sistema ne bi mogli zadovoljiti zahtevima standarda IFS. Sada možemo u svakom trenutku da ustanovimo koje proizvode smo izradili, od kog materijala i možemo reagovati kod eventualnih grešaka.“
Marko Založnik, direktor komercijale u društvu Celjske mesnine d.d.

“Sigurno je da Kopin sistem daje značajan doprinos uspešnom poslovanju preduzeća Monter. Otkako ga koristimo, više ne kasnimo u terminima. U poslednjoj godini izvodimo isporuku na dogovoreni dan, dok smo predhodnih godina ponekad kasnili sa isporukom i do mesec dana. Zbog preciznih podataka naime uvek znamo u kojoj fazi proizvodnje kasnimo, zato možemo blagovremeno reagovati. Tačne isporuke obezbeđuju visoko zadovoljstvo i verne kupce, što je u ovo krizno vreme vrlo značajno.“
Bogdan Kadiš, generalni direktor, Železarna Ravne Monter Dravograd d.d.

“Integrisana rešenja za područja servisne delatnosti, u kojoj je učestvovala KOPA, je značajno doprinela poboljšanju poslovnih procesa na tom području.”
Pavel Batista, pomoćnik direktora sektora za informatiku, Petrol, d.d

„Kopa se uvek pokazala kao iskusan partner, vredan poverenja. Savlađuje savremene poslovne potrebe i dobru praksu za poboljšanje poslovnih procesa u proizvodnim preduzećima i u samoj proizvodnji.“
Andrej Kebe, rukovodilac informatike u Pivovarni Laško, d.d.

“Ovaj posao obavljam već dobrih 10 godina i sa Kopom sve vreme odlično sarađujemo. Pri otklanjanju teškoća nikad nismo imali problema, uvek su bile otklonjene ažurno, iako se u brzini nismo uvek pridržavali »službenih« puteva. Program plata je pripremljen vrlo razumljivo, tako da ga mi korisnici sa lakoćom upotrebljavamo. U slučaju zakonskih promena, možemo već sami da pripremimo sve promene i tako ne zavisimo od programera. Iz sopstvenog iskustva mogu reći da je program »naklonjen korisniku« tako da na pitanje, da li preporučujem program, sa lakoćom odgovorim DA.“
Sonja Trošt, obračun plata u Pivovarni Laško d.d.

„Kopinim trudom smo uspeli zajedno da napravimo knjigovodstveni informacioni sistem za vođenje saldakonta banke, koji u povezanosti sa centralnim knjigovodskim modulom, poboljšava poslovne procese i daje kvalitetne informacije za poslovno odlučivanje na području saldakonata banke." 
Polona Malalan, direktorica sektora Računovodstvo u SKB d.d.

„Uvođenje novog informacionog sistema je poboljšalo podršku proizvodnji i magacinskim procesima, što nam je omogućilo smanjenje zaliha za najmanje 5 odsto." 
Stane Mihelčič, za LIP BLED, d.o.o.


„Kopino rešenje za praćenje investicija na osnovu sistema za poslovno odlučivanje će nam omogućiti celovitu kontrolu sadašnjih i budućih investicija. Sa ovim rešenjem smo i sa investicionog aspekta pripremljeni na zahtevnu investiciju u izgradnju 6. bloka koji je od strateškog značaja za snabdevanje Slovenije električnom energijom." 
dr. Uroš Rotnik, direktor Termoelektrane Šoštanj, d.o.o.

„Uvođenje novog programskog paketa, a posebno nadogradnja kadrovske evidencije na području obrazovanja i osposobljavanja (OU), omogućeno nam je da zadovoljimo potrebe najzahtevnijih evropskih i američkih standarda i regulativa sa tog područja. Primeri takvih standarda su ISO 9001, ISO 13485, MDD 93/42 EEC i 21 CFR Part 820 QSR za američko područje. Uvođenje pomenutog programa je omogućilo praćenje brojnih mernih pokazatelja kvaliteta sa područja OU, i posledično brzo sprovođenje preventivnih ili korektivnih mera.”
Mag. Matevž Polutnik, Vodja Inženjeringa kvaliteta i HRM, Fotona d.d.

„Među programskim rešenjima preduzeća KOPA, za Zavarovalnico Maribor je još posebno važan sistema za vođenje kadrovske evidencije i plata. Sistem obračunavanja provizija   zastupnika u osiguranju je vrlo komplikovan, a KOPA nam je omogućila da se podaci o provizijama automatski prenesu u obračun plata. Druga značajna strana saradnje sa Kopom je da nam u celini rešava zakonsku usklađenost na području kadrova, jer odlično pokriva sve zahteve poreskog zakonodavstva i radnih odnosa.“
Anton Vadnjal, direktor sektora računovodstva u Zavarovalnici Maribor d.d.

„Jedinstvena platforma za upravljanje sredstvima i uslugama nam omogućava razumevanje stvarnih troškova, koji nastaju zbog upotrebe informacione tehnologije. Tako možemo kontrolisati operativne troškove i obezbediti kvalitetne usluge, koje su usklađene sa po

+386 2 88 39 700
Podrška korisnicima KOPA rešenja Portal za korisnike