SISTEMSKA INTEGRACIJA
Pouzdana informaciona infrastruktura

KOPA SI

Pouzdana informaciona infrastruktura

Poslovanje preduzeća oslanja se na informacionoj infrastrukturi. Ulaganjem u rešenja i usluge KOPA SI uskladite potrebe za informacionom infrastrukturom sa činjeničnim potrebama procesa poslovanja.

KOPA SI vam omogućuje kvalitetno izvođenje svih segmenata informacione infrastrukture koji ispunjuju današnje i buduće poslovne potrebe. Tako vam pomaže u izgradnji dugoročnih rešenja, čuva postojeća ulaganja i doprinosi smanjenju zajedničkih troškova vlasništva informacionog sistema (TCO).

+386 2 88 39 700
Podrška korisnicima KOPA rešenja Portal za korisnike
Kontaktna osoba
Ovlašćeni partner za Srbiju
Key IT d.o.o.
g. Ostojić M. Radovan, dipl. ing.

direktor
T: +381 63 269 583
E: rade.ostojic@keyit.co.rs
Kontaktna osoba SLO
KOPA d.d.
Tomislav Ogorevc

Vodja prodaje ERP Slovenija
T: +386 2 88 39 714
E: tomislav.ogorevc@kopa.si