UREJENO.DOK
Rešitve za urejeno poslovanje

Gradniki Urejeno.dok

Gradniki so sestavni deli vsake rešitve v okviru Urejeno.dok. To so funkcionalnosti, ki omogočajo, da proces, ki ga z rešitvijo podpremo, poteka skladno s pričakovanji.

Teh gradnikov je trenutno šestnajst, potencialne rešitve, ki jih sestavljajo kombinacije teh gradnikov, pa so praktično neomejene.Če je naprimer začetek procesa skeniranje dokumenta, je to gradnik "Dok.Zajem" in če je v procesu treba dokument verzionirati je to "Dok.Verzija". Stranka tako na enostaven in pregleden način vidi, kako je rešitev zgrajena in lahko dodaja nove gradnike npr. "Dok.Podpis", če je treba dokument elektronsko podpisati, oz. "Dok.Opomnik", če je treba obveščati nadrejene ob določenih odstopanjih.

Korist takšnega pristopa je v razumljivosti procesa in stranka lahko na tak način enostavno podpre nove procese, ob tem pa uporabi vse tisto, kar je bilo dobro pri že podprtih02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)