UREJENO.DOK
Rešitve za urejeno poslovanje

Urejenost za poslovne priložnosti

Urejenost poslovanja je vedno večji izziv v podjetjih, ki ne glede na velikost poiskušajo izboljšati učinkovitost in znižati stroške. KOPA je v sklopu Urejeno.DOK razvila rešitve, ki omogočajo hitro, preprosto in kakovostno podporo za različna poslovna področja in procese. Urejenost na  področju dokumentov in procesov vam omogoča, da se začnete ukvarjati s poslovanjem in ne z dokumenti.


Rešitve v okviru Urejeno.dok:

OBVLADOVANJE DOKUMENTOV IN PROCESOV

Upravljanje s prejetimi  dokumenti vključno s prejemom in obdelavo e-računov.
Čas potovanja in obdelava dokumentov se skrajša iz nekaj dni na nekaj ur in v vsakem trenutku se ve, kdo je na vrsti in kaj mora narediti ter do kdaj.

ELEKTRONSKE POGODBE

Sistem za obvladovanje izdelave, urejanje in potrjevanje različnih pogodb (e-pogodbe) prinaša prihranek časa in prepreči napake zaradi neusklajenosti pri skupinskem delu. Proces nastajanje in potrjevanja pogodb v več jezikih in v različnih državah je ves čas pod nadzorom kar pomeni, da lahko direktor brez strahu podpiše dokument in ve, da so bile vse naloge in odgovornosti v prejšnjih fazah dosledno izpolnjene.

Vodenje  ISO dokumentacije in obvladovanje odgovornosti omogoča presojo po standardih ISO brez stresa ter zahtevnih priprav. Podjetja, ki so to rešitev uvedla imajo urejene procese in odgovornosti, presoja pa ne predstavlja motnje, ampak dejansko predloge izboljšav, ISO standard pa ne oviro, ampak pomoč za učinkovito poslovanje in izboljšave procesov.

PROJEKTNA PRODAJA

Podpora projektni prodaji prinaša učinkovito delo prodajnih ekip, dvigne se kvaliteta ponudb, zmanjša se število napak, ki znižujejo razliko v ceni in vzpostavi pregledna slika za prodajno koordinacijo ter dvigne zadovoljstvo kupcev, ki to občutijo preko večje odzivnosti in boljše kakovosti prodajne storitve. Prodajalci vedno vedo, kje vzeti zadnjo predlogo, katera verzija ponudbe je bila poslana stranki in v kašnem statusu je posamezna ponudba,  direktor pa ima v vsakem trenutki pregled na tem, kakšen je prodajni lijak.

Sistematično obravnavanje naročil – nabave s preglednimi dokumentnimi tokovi omogoča, da s pravočasnim ukrepanjem v nabavnem procesu preprečijo neusklajeno delovanje in stroške, ki s tem nastanejo. Postavljena so jasna pravila pri nabavi in odgovornost za posamezne faze, ukrepa pa se lahko sproti, ne  šele na koncu, ko pride neusklajena faktura, ki jo je treba plačati.

CRM point

Enostaven za uporabo, saj smo se pri razvoju držali načela, da morajo funkcionalnosti ostati intuitivne in preproste ter hkrati visoko opravilne. Z vsemi ključnimi sestavinami velikih.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)