UREJENO.DOK
Rešitve za urejeno poslovanje

Elektronsko upravljanje pogodb v kompleksnih okoljih zmanjša tveganja pri poslovanju s kupci in dobavitelji, izboljša pregled nad poslovanjem ter znižuje stroške.

Upravljanje elektronskih pogodb je poslovna rešitev, ki podpira celoten proces, od nastajanja do objave veljavnih pogodb.

Je primerna za podjetja, kjer vodijo večje število pogodb v več jezikih, na več lokacijah in se srečujejo s problemi zaradi neurejenega sistema nastajanja in shranjevanja pogodb.

Rešitev temelji na elektronskem delovnem postopku, ki obsega vse korake izdelave pogodbe, od povpraševanja in ponudbe do priprave in potrditve pogodbe. Omogoča uporabo različnih predlog, bodisi standardnih pogodb, ki jih uporablja podjetje, bodisi osnutkov, ki jih pošljejo poslovni partnerji.

Poslovne izboljšave:

 • dosledno uresničujejo pogodbene politike,
 • zagotovijo celovito sledljivost pogodb,
 • pregled nad nastajanjem pogodb (nadzorovan pristop, beleženje zgodovine)
 • skrajšan čas procesa izdelave pogodbe (elektronsko potrjevanje, samodejno obveščanje ob zapadlosti rokov)
 • bistveno pospeši postopek odobravanja ter istočasno zmanjša porabo papirja (tiskanje delovnih različic pogodb ni več potrebno),
 • poenostavi se vključevanje odgovornih v proces nastajanja in potrjevanja ter spremlja njihove aktivnosti,
 • Vgrajen osrednji elektronski arhiv veljavnih pogodb pospeši in izboljša uporabo informacij v pogodbah, tako za potrebe pridobivanja novih poslov kot tudi za podporo vodenju poslovanja in izvajanju tekočih delovnih nalog.
 • Izboljša se samo vodenje registra pogodb, saj so za vsako pogodbo takoj na voljo ključne informacije, kot so obseg pogodbe, na primer katere izdelke, material ali storitve obravnava, posebnosti oziroma odstopanja od standardnih pogodb ter poslovni pogoji (popusti, rabati, datum dobave, rok plačila, datum veljavnosti ipd).
 • podpira proces vodenja večjezičnih pogodb, vključno z večjezičnim uporabniškim vmesnikom.
 • Dokument dostopen kadarkoli od koderkoli, saj lahko gre pri različici za storitev v  oblaku.
 • Fleksibilnost – dinamični meta podatki, sami gradite workflow (potek dokumentov).


Sistem je možno enostavno razširiti za upravljanje z drugo dokumentacijo, na primer za cenike, poslovnike kakovosti (ISO) ter dokumentacijo za širši krog uporabnikov.

Urejene elektonske pogodbe vam omogočajo stroškovno učinkovitejše poslovanje (večja odzivnost, manj napak, povečan nadzor).

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)