UREJENO.DOK
Rešitve za urejeno poslovanje

Pregled nad skupnimi dokumenti v prodaji

Rešitev, ki vzpostavi urejenost in preglednost dokumentov pri projektni prodaji

Podjetja so odvisna od prodajalcev, ki imajo pri projektni prodaji, ključno vlogo za uspešno izpeljan posel. Z implementacijo rešitve Urejeno.DOK v procesu prodaje dosežemo urejenost z vidika oblike dokumentov in procesa.

Ponudbe, ki nastajajo iz usklajenih podlag in do katerih imajo prodajalci dostop od kjerkoli, prihajajo do strank v ustrezni obliki, pregledane in potrjene v skladu s postavljenimi tokovi dokumentov ter v pravilni, zadnji verziji. Vsak prodajalec ima pregled nad tem, kakšen je status ponudbe, sistem pa ga preko opomnikov opozarja na pomembne roke in aktivnosti.

Pomembna funkcionalnost, zaradi katere sistem hitro zaživi je, da se ob vsakem sporočilu ali opomniku nahaja povezava do dokumenta in vsebine na klik, pri čemer lahko dostopajo le tisti uporabniki, ki so jim dodeljene uporabniške pravice. Prodajalci s tem dobijo orodje, ki jim prihrani ogromno časa za usklajevanje in iskanje.


Pregled nad stanjem ponudb na nivoju podjetja – prodajni lijak

S tem, ko se vsi dokumenti – ponudbe nahajajo v enotnem sistemu, lahko direktor v vsakem trenutku vidi stanje ponudb po statusih, vrednostih, prodajalcih ali kupcih. Tak prodajni lijak, ki temelji na dejanskih dokumentih s konkretnimi datumi, kupci in vrednostmi, omogoča lažje napovedovanje prodaje in pravočasno ukrepanje. Z vidika implementacije je to rešitev, ki jo lahko vzpostavimo zelo hitro in že po enem mesecu tako zaživi, da si uporabniki ne predstavljajo več, kako bi lahko delali brez nje.


02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)