Stari koncepti HRM ne bodo več delovali

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Stari koncepti HRM ne bodo več delovali

ponedeljek, 14. januar 2019    |    Poslovna področja, HRM-Kadri, Rešitve, HRM-Kadri

Zadnje raziskave kažejo, da zaposleni predstavljajo več kot polovico vrednosti podjetja. Zato z gradnjo pripadnosti in zaupanja poskrbijo, da jim ta največja vrednost ne uhaja, okolica pa jih vidi kot zaželenega delodajalca.

 

HRM stavi na  digitalizacijo

Kadrovska služba, ki ne izkoristi priložnosti digitalizacije, porablja čas za neproduktivno delo namesto za organizacijsko učenje in razvoj. Število zaposlenih v kadrovski službi je majhno, delavci pa v veliko podjetjih delajo v več izmenah, torej se s kadrovsko službo redko srečajo in jim urejanje administrativnih zadev predstavlja dodatno breme. 

Eden od načinov za dvig učinkovitosti kadrovske službe je uporaba osebnega portala. Kot kažejo izkušnje zgodnjih uporabnikov, kadrovski portal pomaga pri vzpostavitvi učečih sistemov, kjer se kompetence posameznikov prek digitaliziranih kadrovskih procesov dinamično usklajujejo s poslovnimi zahtevami. Organizacije tako lažje izpolnjujejo cilje, izvajajo strategijo in uresničujejo vizijo.

 

Kadrovski portal uvaja številne izboljšave:

  1. Enostavnejšo, neposredno in stalno komunikacijo z zaposlenimi.
  2.  Odpravo papirnih dokumentov, hitrejše kreiranje in distribucijo vsebin.
  3. Učinkovitejše vključevanje v procese usposabljanja in izobraževanja.
  4. Spodbujanje celovitega (360-stopinjskega) razvoja zaposlenih.
  5. Večjo usklajenost kadrovske funkcije z vizijo in cilji podjetja.
  6. Tesnejšo povezanost posameznikov s procesi.
  7. Aktivnejše sodelovanje zaposlenih z idejami.
  8. Lažje reševanje problemov na osnovi povezanih in celovitih podatkov.
  9. Enostavnejše osveževanje podatkov o zaposlenih.
  10. Visoko varnost komunikacije in shranjenih podatkov.

Avtomatizacija kadrovskih procesov razbremeni kadrovike. Spremenjeni in digitalizirani procesi sprostijo ogromno časa. Kadroviki lahko začnejo bolj intenzivno uvajati periodične pogovore. Vodje pregledujejo in usklajujejo cilje ter pričakovanja zaposlenih.

 

Primer iz prakse: Velenjski knapi digitalizirajo kadrovsko funkcijo

 
V Skupini Premogovnik Velenje, kjer so poleg Premogovnika Velenje še hčerinske družbe HTZ Velenje, RGP, PV Invest in Sipoteh, so tradicionalno ročno pripravo in vročanje papirnih plačilnih list za skoraj 2.200 zaposlenih zamenjali z elektronskim vročanjem. Rešitev omogoča pošiljanje plačilnih list ter drugih kadrovskih vsebin po elektronski pošti, obenem pa zaposleni do svojih dokumentov in podatkov varno dostopajo prek štirih informacijskih kioskov, kjer lahko dokumente tudi natisnejo.
 

“Z uvedbo osebnega portala smo poenostavili komunikacijo z zaposlenimi, zmanjšali možnost človeških napak in skrajšali čas za operativna opravila. Poleg tega zaposleni samostojno upravljajo s svojimi podatki in dokumenti, ki so jim na portalu stalno dostopni.” Borut Kac, vodja informatike Premogovnik Velenje, d. d.

Stari koncepti HRM ne bodo več delovali