Spodbude in razpis za digitalno transformacijo MSP

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Spodbude in razpis za digitalno transformacijo MSP

ponedeljek, 21. oktober 2019    |    Poslovna področja, Rešitve

Spodbude in razpis za digitalno transformacijo MSP Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v Uradnem listu RS št. 62/2019 objavil razpis P4D 2019 - 2023 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP.

/članek povzet po novici Javnega Sklada Republike Slovenije za podjetništvo/

Gre za dolgo pričakovan razpis za obdobje 2019-2023, ki bo odprt do 1.9.2022 oz. do porabe sredstev. Skupno je za celotno obdobje razpisanih 12,4 mio EUR sredstev oz. 3,1 mio EUR na letni ravni, kar bi naj zadostovalo za podporo okoli 120 podprtih projektov v celotnem obdobju 2019-2023 oz. okoli 30 podprtih projektov letno.

Sklad želi z razpisom spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

V okviru razpisa se bodo sofinancirala podjetja, ki bodo uvajala:

 • * Digitalno transformacijo ključnih proizvodni in poslovnih procesov
  • - Izboljšanje izkušnje kupca
  • - Učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov,
  • - Razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, 
  • - Vpeljava digitalnih poslovnih modelov in procesov,
  • - Razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture,
  • - Kibernetsko varnost in o Industrija 4.0
 • * Tehnološko opremljenost
  • - Programska in/ali strojna oprema, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo.

 

Glavne podrobnosti razpisa

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki:

 • * imajo na dan oddaje vloge najmanj 5 zaposlenih,  
 • * izvajajo aktivnosti v celoti na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija, poslovna enota oz. podružnica je vpisana najmanj 6 mesecev pred dnevom oddaje vloge,  
 • * se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge
 • * imajo ob oddaji vloge pripravljeno digitalno strategijo, ki zajema celotno stanje digitalizacije v podjetju in akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije na vsaj naslednjih ključnih področjih (izkušnje kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, strategija razvoja digitalne kulture, kibernetska varnost, industrija 4.0)
  • - Obvezna vsebina je podrobneje predstavljena na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča – DIH

Intenzivnost pomoči: 60 %

Višina nepovratnih sredstev: 30.000 – 100.000 EUR.

Minimalna višina projekta je 50.000 EUR.

Upravičeni stroški:

 • * nakup strojne in programske opreme: max 25 %
 • * stroški storitev zunanjih izvajalcev: pogoj je, da so vpisani v katalog strokovnjakov DIH Slovenija (Kopa je v katalog vpisana od julija 2019)
 • * stroški plač: za enega zaposlenega, ki dela na projektu
 • * posredni stroški, ki lahko predstavljajo 15 % stroškov dela.

Zahtevane so 3 ponudbe.

Pri doseganju ciljev razpisa bo:

 • * obvezno sodelovanje z zunanjim strokovnjakom za izvedbo digitalne transformacije, ki ga podjetja izberejo iz seznama, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča. Cilj sodelovanja je pridobitev ustreznega strokovnjaka, ki bo nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje podjetje, da uspešno izvede digitalno transformacijo,
 • * aktivna vloga tako strokovnjaka kot podjetja; svetovanje se izvaja na tistih področjih izvajanja digitalne strategije, ki jih podjetje opredeli skupaj s strokovnjakom. Strokovnjak ni samo svetovalec, temveč aktivno sodeluje pri implementaciji sprejetih odločitev in dogovorjenih dejavnosti,
 • * upravičenec lahko uveljavlja zgolj stroške storitev usposabljanja in svetovanja s strani zunanjega strokovnjaka izbranega iz kataloga strokovnjakov.

Obvezno je sodelovanje zunanjega strokovnjaka pri izvedbi digitalne transformacije podjetja. Kopa je od julija 2019 del DIH Slovenia, Nacionalne enotne točke za digitalno transformacijo Slovenije. Vključeni smo v katalog strokovnjakov, ki pomaga pri koriščenju vavčerjev za sofinanciranje procesov digitalizacije. Več informacij si preverite v članku Vavčerji za digitalizacijo vašega poslovanja.

Prvi prijavni rok je 18.11.2019 in 20.12.2019 za pridobitev sredstev v letu 2020. Podjetja, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo na SPS na naslednjih prijavnih rokih:

 • * 1.4. 2020, 1. 6. 2020 in 1. 9. 2020, za pridobitev sredstev v letu 2021,
 • * 1.4. 2021, 1. 6. 2021 in 1. 9. 2021, za pridobitev sredstev v letu 2022 in
 • * 1.4. 2022, 1. 6. 2022 in 1. 9. 2022, za pridobitev sredstev v letu 2023.

Prijava in vsebina vloge se na Slovenski podjetniški sklad odda elektronsko preko ePortala. Vse podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P4D 2019-2023, ki ga najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada in v Uradnem listu l. RS št. 62/2019.

Za dodatne podrobnosti se obrnite na Kopo: info@kopa.si ali 02 88 39 700.

Spodbude in razpis za digitalno transformacijo MSP