Kako izbrati pravega ERP ponudnika?

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Kako izbrati pravega ERP ponudnika?

ponedeljek, 04. november 2019    |    Poslovna področja, Rešitve, ERP

Ko je podjetje še malo se sodelavci med seboj dovolj dobro poznate, da lahko podatke izmenjujete učinkovito in hitro, včasih že samo s pogledom. Na tej točki vam vaše bogate izkušnje, znanje in poznavanje problematike do najmanjših podrobnosti omogoča, da učinkovito ocenite potek delovnih procesov (koliko časa boste potrebovali, koliko materiala potrebujete, kako bo proizvodnja potekala, …).

Ob razvoju in rasti podjetja se poveča število zaposlenih, kompleksnost naročil, zahteve kupcev in obseg proizvodnje. Tu se pogosto začnejo kazati prve težave, ki se odražajo v:

 • * preobremenjenosti posameznikov,
 • * težavah pri doseganju rokov,
 • * težavah pri doseganju kvalitete izdelkov,
 • * obvladovanju učinkovitosti,
 • * obvladovanju stroškov in
 • * zagotavljanju pravih kadrov.

V tem koraku začnejo rastoča podjetja iskati rešitve. Začeti je potrebno predvsem na osnovi vprašanja »Kaj želimo rešiti oz. kaj je naš izziv?« Če je vaš odgovor, da je želja predvsem optimizirati procese oz. proizvodnjo, potem na digitalno optimizacijo še niste pripravljeni. V kolikor pa lahko na zgodnje vprašanje podate bolj podrobne cilje, kot je želja po razbremenitvi zaposlenih, skrajšanju delovnih procesov, dvigu kvalitete izdelkov, znižanju stroškov, zagotavljanju boljše komunikacije med oddelki, potem je čas, da začnemo.

Spodaj vam predstavljamo 3 nasvete kako izbrati dobrega ERP ponudnika in si zagotovite dobro implementacijo ERP sistema v vaše poslovanje.

Izberite ponudnika z izkušnjami in preizkušenimi rešitvami

Implementacija ERP sistema je za podjetje stresna situacija, saj gre za spremembo ustaljene delovne prakse, npr. iz Excell tabel in papirne dokumentacije gre vse v digitalno obliko, zaposleni se morajo naučiti novih delovnih procesov, delovno okolje se spremeni, …

Kako lahko izberete manj stresno in tvegano pot? Tako, da izberete ponudnika, ki ima:

 • * Preizkušene rešitve z vgrajenimi dobrimi praksami. Tu vam ponudnik odgovori na vprašanje KAKO rešiti izziv.
 • * Strokovnjake, ki poznajo delovne procese in v fazi implementacije nastopajo tudi kot svetovalci. Na tem mestu se odgovori na vprašanje ZAKAJ je ta rešitev najboljša za vaš izziv.  
 • * dobro razvojno ekipo, ki lahko med implementacijo z razvojem specifik podpre konkurenčne prednosti vašega podjetja. Torej, NA KAKŠEN NAČIN bomo izkoristili vaš potencial.

Poleg izbire pravega ponudnika je izziv tudi izbor pravega ERP sistema. Dober ponudnik ERP sistema vam bo tudi svetoval pravo velikost rešitve. Če podjetje samo izbere obseg ERP sistema, je ta lahko »premajhen« ali »prevelik«. Takšne implementacije se sicer lahko zaključijo, vendar za seboj pustijo velik nered v obliki več vzporednih sistemov, velike količine ročnega dela, prepisovanja podatkov in ukvarjanja z informacijskim sistemom, … namesto, da bi se ukvarjali s poslom.

Izjemno pomembno je, da vam ponudnik nudi celovitost v smislu razumevanja poslovanja in podpore procesov. To ne pomeni, da je za vsa področja nujno samo eden ponudnik, ampak da je ključni ponudnik, ki pokriva ERP problematiko, sposoben celovito odigrati svojo vlogo in zagotoviti tiste podatke, ki jih odločevalci potrebujete za pravočasno ter odgovorno odločanje.

Izberite celovito rešitev za podporo Demingovega kroga

PDCA je orodje strukturiranega vodenja v štirih korakih, ki ga v podjetjih uporabljajo za nadzor in stalno izboljševanje delovnih procesov: Plan – Do – Check – Act oziroma Planiranje – Izvedba – Preverjanje – Ukrepanje.

Rečemo mu tudi Demingov krog ali Demingov cikel.

Demingov krog je cilj in posledica dobre ter celovite implementacije digitalizacije. Poleg dobrega planiranja, mora imeti proizvodnja povezano še pravilno izvajanje, spremljanje in ukrepanje. Vse to pa zagotavljajo ažurni podatki, ki jih zagotavlja avtomatiziran proces. Le-ta ni odvisen od človeškega faktorja in časovnega zamika, vendar izključno avtomatizacije.

Človek v tem sistemu nastopa, ko je treba sprejemati odločitve. Zato je pomembno, da ima poleg kompetenc ta oseba tudi prave ter ažurne podatke.

Dober ERP sistem ima vgrajeno znanje in mehanizme, ki omogočajo vrtenje Demingovega kroga. Ti mehanizmi vključujejo:

 • * sisteme za upravljanje s človeškimi viri (Human Resourse Management - HRM),
 • * sisteme za fino planiranje in razporejanje (globalna rešitev Preactor), 
 • * sisteme za upravljanje proizvodnje (Manufacturing Execution System - MES)
 • * tehnologijo poslovne inteligence (Business Inteligence - BI),
 • * povezanost z zunanjimi sistemi, ki omogočajo napovedovanje ter avtomatsko izmenjavo in pridobivanje podatkov.

Le celovita digitalna rešitev lahko poda odgovore na izzive, s katerimi se srečujete podjetja v razvoju in hitri rasti. Pomanjkljiva ali le delna rešitev ne bo zagotovila pravih podatkov. Danes pa so prave in ažurne informacije največje bogastvo podjetja. S pravo analizo jih odločevalci pretvarjate v strateške odločitve, zniževanje stroškov in večanje dobička.  

Lokalno ali globalno

Kot smo že omenili je pri implementaciji ERP sistema v podjetje in proizvodnjo pomembno, da ekipo sestavljajo strokovnjaki in dobra razvojna ekipa. Če pa je ekipa iz vašega »lokalnega okolja« pa to predstavlja le še dodano vrednost. V digitalnem svetu to pomeni slovenskega ponudnika, ki ima lahko globalne in/ali svoje lastne rešitve.

Lokalni ponudnik ima veliko boljše razumevanje okolja, v katerem poslujete in delujete. To zajema vse od zakonodaje in regulativ, razumevanja izzivov panoge, poznavanje partnerjev in konkurentov do razumevanja vaših procesov, proizvodnje in podjetja. Eno ključnih področij in kateremu dajemo v Kopi še posebno težo je učinkovito planiranje proizvodnje, kajti le dober načrt pripelje do željenega cilja. Saj poznate tisto modrost: »Dobra hiša se začne pri dobrih temeljih.«

Izkušnje iz terena so nam pokazale, da je velika dodana vrednost lokalnega ponudnika tudi v jeziku. Jezik ERP sistema je prilagodljiv, s čimer olajšamo delo vsem, ki jim je raba tujega jezika neprijetna ali tujega jezika ne znajo. Program in potek delovnih procesov se lahko nastavi v slovenščini, angleščini ali katerem drugem jeziku. S tem premagamo tudi jezikovne ovire pri razlagi procesov in pri uvajanju ERP sistema v podjetje med zaposlenimi. Na dolgi rok to pomeni tudi manjšo možnost nesporazumov ter hitrejšo komunikacijo.

Hitrost pa je še ena od lastnosti, ki je pomembna pri izbiri ERP ponudnika. Odzivni čas tehnične in vsebinske podpore je krajši pri lokalnih ponudnikih, kot pri mednarodnih. Večje korporacije sledijo protokolom, ki so določeni za več trgov in držav hkrati, že vnaprej v pogodbe vključujejo člene o večdnevnem odzivnem času in so lahko pri svojih storitvah bolj »toge«. Po drugi strani pa smo lokalni ponudniki ERP sistemov veliko bolj fleksibilni pri podpori, imamo krajši odzivni čas, hkrati pa lahko k izzivu pristopimo bolj »po meri«.

 

Ko boste pričeli z iskanjem ERP ponudnika se na začetku vprašaje po namenu in cilju vaše digitalizacije. V naslednjem koraku pa nato začnite iskati ponudnika s kompetencami in strokovnjaki, ki bodo našli ali razvili pravo rešitev na vaš izziv. Vedno se lahko po nasvet ali priporočilo obrnete tudi na našo hišo bistrih rešitev. Pišite nam na info@kopa.si ali nas pokličite na (02) 88 39 700.

Kako izbrati pravega ERP ponudnika?