Učinkovite proizvodne rešitve so usmerjene v dobiček

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Učinkovite proizvodne rešitve so usmerjene v dobiček

nedelja, 24. junij 2018    |    Poslovna področja, Management, Proizvodnja


Z avtomatizacijo zajema in obdelavo podatkov s strojev ter stalnim preverjanjem utripa proizvodnje lahko podjetje hitro in brez novih naložb v proizvodne zmogljivosti doseže do 10-odstotno povečanje produktivnosti.

Številna podjetja se povečevanja produktivnosti lotevajo na napačnem koncu – s kupovanjem novih visoko zmogljivih strojev. Vendar pa kljub milijonskim investicijam večjega preskoka v produktivnosti ne dosežejo. Na podoben način pristopajo tudi k projektom avtomatizacije, ki sama po sebi tudi ne pripomore k bistveni rasti proizvodnje. 

»Z uporabo pristopov digitalizacije proizvodnje podjetje pridobi vzvode za izboljšanje produktivnosti ter mehanizme za učinkovito vodenje in ukrepanje,« je dejal Aleš Pelc, vodja programa KOPA Utrip.PRO.

Četrta industrijska revolucija, katere namen je tudi dvig učinkovitosti, v ospredje potiska podatke. In prav o podatkih se je treba pogovarjati, ko se išče potenciale za povečanje produktivnosti. Na osnovi podatkov, ki se jih samodejno pridobiva iz senzorjev, informacijskih sistemov in procesov, se prožijo aktivnosti (obveščanje, eskalacije), izvajajo poglobljene analize in ukrepi, s katerimi se lahko proizvodnja nenehno optimizira za doseganje čim višje učinkovitosti oziroma OEE (skupna učinkovitost strojev in naprav).

 

Ali res veste, kaj se dogaja v vaši proizvodnji?

Kljub takšnim in drugačnim informacijskim sistemom večina direktorjev za ukrepanje nima pravočasno na voljo osnovnih informacij. O anomalijah so obveščeni, ko je že prepozno, ko se je problem že pokazal kot strošek zastoja, povečanje izmeta, reklamacija kupca ali celo kot izguba posla.

»Proizvodnim tehnologijam so na voljo rešitve, s pomočjo katerih takoj odkrijejo nepravilnosti v proizvodnji. Tu gre lahko za nenačrtovane prekinitve proizvodnje ali za odstopanja od normativov in tehnologije, na primer časa izdelave, nastavitev stroja in drugih parametrov,« je izpostavil Pelc.

V podjetju Kopa so ponudili rešitev za spremljanje utripa proizvodnje KOPA Utrip.PRO, ki omogoča učinkovit vpogled v dejansko dogajanje v proizvodnji.

Zaupanja vredni podatki za hitro in pravilno ukrepanje 

Kot pravi Pelc, je ključno, da se nadzor izvaja prek samodejnega zajema podatkov, ki ni odvisen od človeškega faktorja. »To je za vodstvo ključnega pomena – da se ukvarja z realnimi in »neolepšanimi« podatki, s katerimi lahko pridejo v srž dogajanja v proizvodnji,« je povedal Pelc.

Z zbiranjem in analiziranjem podatkov podjetje odkriva vzorce, v katerih nastopajo tehnološki podatki, ljudje, vrednosti parametrov strojev, zastoji, meritve kakovosti in prirast količine v času. Čas je z analitiko mogoče zavrteti nazaj in na primer ugotoviti razlog zastoja, kdaj in kdo je napako začel odpravljati, koliko je trajalo odpravljanje napake in kdaj se je proizvodnja spet začela. Z nenehnim vzorčenjem, ki ga izvajajo računalniki, se primerja tekoče stanje s pričakovanim ter odkriva odstopanja. Na tak način lahko vodstvo takoj ukrepa, podatki pa služijo za izboljšanje normativov, organizacije dela in dodeljevanje nalog najbolj kompetentnim delavcem ter za pošteno nagrajevanje.

 

Povečajte razpoložljivost in proizvedli boste več

Problem neučinkovite proizvodnje niso samo skrite napake. Slabo načrtovanje je eden glavnih razlogov, da podjetje ne more doseči načrtovane produktivnosti, kaj šele preseči cilje iz poslovnega načrta. »KOPA Utrip.PRO je temeljni kamen za učinkovito načrtovanje, saj zagotavlja planski službi sprotne informacije o dokončanosti delovnih nalogov in proizvodnih faz,« je razložil Pelc.

Brez takšnih informacij namreč planska služba ne more zagotovo vedeti niti, kaj je narejeno, niti kakšna je dokončanost, oziroma koliko je narejeno, koliko je dobrih kosov in kakšen je izmet.

Interaktivne informacije iz proizvodnje načrtovalcem omogočajo, da kadarkoli pregledajo in uskladijo stanje na planski tabli še pred lansiranjem novega delovnega naloga. Tako lahko naredijo optimalen razpored delovnih nalogov in sproščajo proizvodne zmogljivosti za dodatne in še bolj donosne posle, saj lahko podjetje sprejema naročila, ki jih konkurenca časovno ne more izpeljati.
 

Izkušnje uporabnikov

"Josip Grilec, direktor podjetja Stražaplastika d. d.:

»Izziv je bil kar najbolj optimalno voditi tehnološki proces in ga ob tem stalno izboljševati. Po uvedbi Kopine rešitve imamo popolno informacijo za nazaj; kako je potekala proizvodnja, zakaj so nastale zamude, zakaj izmet. Dobili smo točno informacijo, če nekdo ni delal v skladu z dokumentacijo sistema in tehnologijo

Primož Mlačnik, direktor podjetja Puro tehnika, d. o. o.: 

»Če smo hoteli povečati produktivnost, smo morali ugotoviti, kdo kaj dela in koliko naredi. Pri tem je bila pomembna tudi kakovost.«

Peter Janša, direktor podjetja Metrel Mehanika d. o. o.: 

»Pridobili smo podatke za analizo posameznih tehnoloških operacij ter informacije, ki so v pomoč pri organizaciji proizvodnih procesov in tehnične strokovne službe ter za ugotavljanje uspešnosti posameznika v proizvodnji, kakor tudi tehnološke priprave pred pričetkom dela.«

Učinkovite proizvodne rešitve so usmerjene v dobiček