Mobilno poslovno poročanje po meri uporabnikov

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Mobilno poslovno poročanje po meri uporabnikov

petek, 14. september 2018    |    Poslovna področja, Management

Mobilni dostop do poslovnih podatkov in poročil zaradi želje po lokacijski neodvisnosti in
zahtev po takojšnji razpoložljivosti informacij postaja realnost v vse več organizacijah.
Tehnoloških možnosti za mobilni dostop do podatkov za odločanje je več, vendar je
največ pozornosti treba nameniti enostavni uporabi podatkov in tako  vodstvu omogočiti
učinkovit pregled nad dejansko uspešnostjo podjetja.
“V Kopi smo izdelali napredno rešitev za poslovno poročanje na pametnih mobilnih
telefonih, ki je osredotočena na posredovanje bistvenih informacij »krvne slike podjetja«
brez vnašanja parametrov in drugih za uporabnika motečih akcij, kot sta povečevanje
pogledov ali drsenje po vsebini,” je povedal Domen Ocepek, vodja razvoja KOPA ERP.
KOPA je s svojo mobilno rešitvijo dosegla, da uporabnik lahko na enostaven način pride
do ključnih podatkov, kar z vidika funkcionalnosti sicer ni novost, z vidika enostavnosti
uporabe in dostopnosti pa pomeni velik korak naprej.
Standardna poročila so takoj pri roki
Kopina rešitev za mobilno poslovno poročanje ponuja vsa standardna poročila, ki jih
menedžerji redno pregledujejo:

  • informacije iz komercialne službe, kot so fakturna realizacija, naročila kupcev in nabavna naročila, po različnih časovnih obdobjih (dnevno, tedensko, mesečno) in za devet največjih poslovnih partnerjev, pri čemer so ostali združeni v agregatni podatek;
  • poročila o stanju v proizvodnji (odprte pozicije, tedenska realizacija, doseganje načrta …)
  • poročila iz finančno računovodske službe (odprte terjatve in obveznosti, stanje na računih ...).

V večino poročil se je možno poglobiti prek grafikonov in tako ugotavljati (na primer)
udeležbo največjih kupcev pri realizaciji, vrednost in količino najbolje prodajanih izdelkov
ter vrednostno spremljati dnevna naročila kupcev. Menedžerji lahko nadzirajo tudi
odstopanja od načrtovane realizacije proizvodnje v različnih časovnih obdobjih,
spremljajo načrtovani denarni tok, vključno z dejanskim finančnim stanjem na računih,
ter pregledujejo in razvrščajo odprte terjatve oziroma obveznosti.
Kopina rešitev podatke črpa neposredno iz transakcijskega sistema zato ne potrebuje
posebnega podatkovnega skladišča. Po drugi strani lahko vešči uporabniki sami nastavijo,
katera poročila oziroma informacije se jim prikazujejo na mobilnikih, kar zagotavlja
transparentnost in verodostojnost informacij.

Mobilno poslovno poročanje po meri uporabnikov