Digitalizacija ni standardna

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Digitalizacija ni standardna

ponedeljek, 27. avgust 2018    |    Poslovna področja, Management

Globalni sistemi ERP so lahko prednost za podjetja, ki iščejo standardne poslovne procese

Ta prednost pa se hitro izgubi, če želi podjetje spreminjati organizacijo, poslovni model in procese. Že samo prehod na variantno kosovnico, ki predstavlja enega od korakov k digitalizaciji prodajnega naročanja in tesnejšega sodelovanja s kupci, lahko pomeni, da se mora sistem postaviti na novo. O prilagajanju sistema pogostim spremembam na trgu pa sploh ni govora, kar pomeni, da podjetje zamuja poslovne priložnosti. Dejstvo je, da se poslovni procesi, podprti s standardnimi rešitvami, dejansko desetletja ne spreminjajo, kar je v času digitalizacije nesprejemljivo.

Podjetja, ki razumejo koncept industrije 4.0, se ukvarjajo s tem, kako poslovne sisteme povezati do take mere, da ni več zapletov, ki bi omejevali pretok informacij od kupca do stroja in nazaj. Pri tem je bistven razvoj in preizkušanje novih modelov, procesov in storitev. To niso projekti, ki bi uspeli že prvič, ampak gre za nenehen proces izboljšav, česar organizacije z rigidnimi sistemi enostavno ne zmorejo. Resda velika globalna podjetja morda lahko vplivajo na proizvajalca sistema, manjša podjetja pa te možnosti nimajo in imajo zvezane roke, kar se tiče novih funkcionalnosti, ki jih rabijo ob digitalizaciji poslovanja. Ostane jim le še možnost, da celoten razvoj digitalizacije speljejo prek zunanjih aplikacij, pri čemer se srečujejo z zamudnimi in dragimi integracijskimi projekti, če so ti sploh izvedljivi.

Stranke denimo s področja živilske industrije, ki uporabljajo KOPA ERP sistem, si zaradi posebnosti njihove proizvodnje in izdelkov ne morejo privoščiti slabe povezanosti in nepopolne digitalizacije. Ob veliki količini dokumentov in izdelkov, ki imajo še to lastnost, da jih ni mogoče dolgo skladiščiti, mora celoten proces od želje kupca do dostavljenega izdelka, potekati hitro in brez zastojev, kar pa brez digitalizacije ni več mogoče. Sveža žemlja in sveže meso ne poznata kompromisov in ERP sistem, ki se ne zna hitro »pogovarjati« z drugimi sistemi, v takšnih podjetjih ne more uspevati. Podobno velja za uporabnike, kjer lahko pride do spremembe izdelka, ko je ta že na proizvodni liniji. Tudi v tem primeru morajo biti agilni in povezani vsi glavni in podporni procesi.

Kot prednost se je KOPA ERP pokazal tudi v podjetjih, ki imajo specifično proizvodnjo zahtevnih malih serij in potrebujejo fleksibilne sisteme. Takšna prilagodljivost zahteva močno lokalno podporo, ki ima možnost, da zaradi določne poslovne priložnosti oz. zahteve takoj angažira razvojno ekipo in s tem podjetju omogoči uresničiti konkurenčno prednost. Na tak način lahko pomagamo najuspešnejšim slovenskim podjetjem, ki delajo tehnološko najbolj napredne izdelke.

Zelo dobro so se izkazale tudi hitre in učinkovite implementacije v tujini, ki so podjetjem omogočile vzpostavitev pregleda nad novimi oz. pridruženimi podjetji. Kopa ima namreč prednosti globalnih ERP sistemov, ki ga prestavlja standardni del KOPA ERP z vsemi lokalizacijami in večjezičnostjo, kot tudi lokalnega ERP sistema, ki z dodatnimi moduli podpira posebnosti uporabnikov. Lokalna razvojna ekipo hitro in cenovno ugodno izvede dograditve, ki podjetjem omogočajo konkurenčnost. Ne nazadnje je pri tem pomembna tudi ekipa svetovalcev, ki govorijo jezik poslovnih uporabnikov, se kot strokovnjaki spoznajo na problematiko ter razumejo lokalne posebnosti — poslovne, zakonske in kulturne.

Digitalizacija ni standardna