Nova podatkovna infrastruktura podjetju LIP Bled poenostavlja poslovni razvoj

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Nova podatkovna infrastruktura podjetju LIP Bled poenostavlja poslovni razvoj

petek, 14. september 2018    |    Poslovna področja, Informatika

Podjetje LIP Bled za poslovanje uporablja večinoma aplikacije, ki delujejo na visoko zmogljivih podatkovnih tehnologijah Oracle. Poleg podpore tekočemu poslovanju prek poslovnega informacijskega sistema KOPA ERP vsakodnevno izvajajo tudi zahtevne obdelave velikih količin podatkov.

Te obdelave se sicer izvajajo ponoči, a so se zaradi zastarelih zmogljivosti pri strojni infrastrukturi nedopustno podaljšale. Dogajalo se je celo, da se nek skupek obdelav sploh ni izvedel, kar so lahko ugotovili šele naslednji dan, pri čemer so takšne neizvedene obdelave morali ročno zaganjati.

»V podjetju LIP Bled želimo slediti novostim tako na področju tehnologij kot tudi aplikacij. Ker smo bili tudi z vidika diskovnega prostora in procesorske moči na robu zmogljivosti, smo se odločili za zamenjavo fizičnega strežnika, na katerem deluje podatkovni strežnik Oracle in Kopine aplikacije,« je dejal Stane Mihelčič, član kolegija  LIP BLED, d.o.o. za področje informatike.

Zaradi želje po hitrejšem in zanesljivejšem delovanju so Kopini strokovnjaki za sistemsko integracijo prenovili fizični strežnik ter izvedli prehod na zadnjo različico podatkovnega strežnika Oracle 12cR2.

Poslovne koristi novih podatkovnih tehnologij

Novi fizični strežnik, ki za shranjevanje podatkov uporablja najnovejše in najzmogljivejše diske SSD, uporabnikom zagotavlja več kot tri krat višjo hitrost delovanja aplikacij, hitrejše izvajanje obdelav podatkov ter varnostno shranjevanje.

»Nekatere obdelave so se skrajšale z osmih ur na samo petdeset minut. Izboljšala se je tudi zanesljivost obdelav, pri čemer smo o napakah samodejno obveščeni in lahko obdelave takoj ponovno sprožimo,« je  povedal Mihelčič. Z ročnega proženja obdelav (job) so prešli na urnik obdelav (scheduled jobs) ter si nastavili obveščanje v primeru napak ter določili pravila za delegiranje odpravljanja napak kompetentnim strokovnjakom. »Prej nisi vedel, da se obdelava ni izvedla, ampak si moral sam preverjati. Sedaj sistem samodejno obvesti o napaki in zadeva se bistveno hitreje odpravi,« je razložil Mihelčič.

Nova različica podatkovnega strežnika potrebuje za optimalno delovanje polovico manj procesorjev,  kar pomeni za uporabnika nižje stroške licenciranja. Kot pravi Lovro Vreš, Oracle administrator v podjetju Kopa, različica 12cR2 zmanjšuje možnost nekonsistentnosti varnostnih kopij. »Izvoz baze, RMAN-varnostno shranjevanje in varnostno shranjevanje celotnega sistema se izvede bistveno hitreje kot na starem strežniku in tako ne moti normalnega delovanja strežnika, niti raznovrstnih  obdelav, ki se izvajajo preko noči,« je razložil Vreš.

S poslovnega in tehnološkega vidika predstavlja veliko pridobitev prehod na zadnjo verzijo podatkovnega strežnika, saj so s tem uporabniki ponovno pridobili več letno podporo, ki je za verzijo 11 podjetje Oracle ni več nudilo. Zaradi vse večje internacionalizacije poslovanja in zagotavljanja kompatibilnosti različnih aplikacij, ki uporabljajo podatkovni strežnik Oracle, so prešli tudi na uporabo kodne tabela UTF8.

Nova investicija podjetju LIP BLED, d.o.o. omogoča tudi prehod na novejšo različico aplikacijskega strežnika, na Oracle Forms 12.

»Novi podatkovni strežnik je vsekakor boljša rešitev tudi kar se tiče razvoja programske opreme, saj je prepis produkcijske zbirke podatkov v testno ali razvojno okolje bistveno hitrejši,« je še povedal Vreš. Ne nazadnje bodo v celoti prešli na 64-bitno procesiranje in s tem odpravili podvojeno okolje, saj na primer za razvoj in popravljanje izpisov še vedno uporabljajo 32-bitno okolje.

Nova različica podatkovnega strežnika tako prinaša tudi številne poslovne koristi in nove zmožnosti, s katerimi podjetje svoje aplikacije ter uporabo podatkov lažje uskladi s sodobnimi poslovnimi zahtevami.

Nova podatkovna infrastruktura podjetju LIP Bled poenostavlja poslovni razvoj