Upravljanje mobilnih naprav

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Upravljanje mobilnih naprav

ponedeljek, 30. april 2018    |    Poslovna področja, Informatika

 

KOPA sistemsko obvladuje mobilno poslovanje z rešitvijo MDM

Po podatkih statističnega urada RS se uporaba širokopasovnega mobilnega interneta, ki ga koristijo pametni telefoni in tablični računalniki, in posledično mobilnih poslovnih aplikacij v Sloveniji hitro povečuje. Razširjanje mobilnega poslovanja, ki prinaša številne poslovne koristi, postavlja informacijske oddelke pred številne nove izzive, ki so jim lahko kos samo z uvedbo sistema za upravljanje z mobilnimi napravami - MDM (Mobile Device Management). Analize kažejo, da se zaradi implementacija MDM porabljen čas administracije mobilnih naprav zmanjša tudi za 85 odstotkov.

Kopa za sistemsko obvladovanje mobilnega poslovanja ponuja celovit nabor rešitev MDM. Z njimi podjetja po eni strani obvladujejo stroške mobilnega poslovanja in upravljajo informacijska tveganja, po drugi strani pa zagotavljajo ustrezno uporabniško izkušnjo in nove mobilne storitve, s katerimi izboljšajo poslovne procese.

 

Cenejša administracija mobilnih naprav

Še posebej v podjetjih, ki imajo veliko mobilnih naprav (pametnih telefonov, tablic) so lahko stroški IT administracije visoki. To velja predvsem v primeru nakupa večjega števila novih naprav, ob menjavi mobilnega operaterja, posodabljanju ostale IT infrastrukture v podjetju ter ob nameščanju novih aplikacij in popravkov. Stroške navsezadnje ustvarjajo tudi uvedba in spremembe politike podjetja o uporabi, dostopu in omejitvah mobilnih naprav. V vseh teh primerih je treba spreminjati posamezne nastavitve telefona, kar pomeni veliko izgubljenega časa ljudi v IT podpori. V primeru implementacije MDM se vse te spremembe izvajajo avtomatizirano in z enega mesta.

Varno mobilno delo

Mobilne naprave so z vidika varnosti zelo izpostavljene. MDM se ukvarja z dvema glavnima področjema varnosti. Pri prvem se centralizirano upravljajo politika gesel, varne povezave VPN ter pravice uporabe določenih funkcionalnosti samega telefona pod točno določenimi pogoji (fotoaparat, WiFi, Data Roaming …). Drugo področje se ukvarja z nadzorom in upravljanjem pomembnih podatkov v napravi (e-pošta, dokumenti, slike …) ter rabe aplikacij. Zaposleni tako uporabljajo mobilne naprave s standardiziranimi nastavitvami, skladnimi s postavljeno varnostno politiko podjetja. Hkrati pa se z nadzorom posamezne mobilne naprave prepreči zlorabo podatkov v primeru izgube ali kraje.

Službena in zasebna uporaba

Pri uporabi mobilnih naprav je zelo težko potegniti ostro mejo med službeno in zasebno uporabo. Uporaba tehnologij in pristopov MDM zagotavlja enostavno administracijo ter možnost nadzora in upravljanja naprav za varno delo, s tem pa se preprosto zagotovi razmejitev dela z napravo za privatne in službene potrebe. To v prvi vrsti pomeni povečanje učinkovitosti in varnosti dela z mobilnimi napravami v službi ter preprečevanje dostopa do ključnih poslovnih podatkov, ko napravo uporablja zaposlenec ali družinski član v privatne namene.

Upravljanje stroškov storitev

Uporabniki lahko kaj hitro prekoračijo dogovorjene omejitve stroškov, še posebej na delu v tujini. Prek upravljanja z mobilnih naprav podjetje te stroške lažje obvladuje. Sistem MDM namreč poleg nadzora stroškov obvešča uporabnike ter v določenih okoliščinah onemogoča uporabo storitev. Možno je izvesti omejevanje izbire operaterjev, onemogočiti roaming in podobno. Prav tako se stroški lahko nižajo v primeru BYOD (Bring Your Own Device), kjer pa je treba povedati, da dober MDM zna ločiti, kdaj je lastnik mobilne naprave podjetje in kdaj posameznik in ne posega v osebno integriteto posameznika.

Lokacijske storitve

Dodatna funkcionalnost je spremljanje lokacije določene mobilne naprave, ki lahko bistveno olajša ter racionalizira izvajanje nekaterih poslovnih procesov v podjetju. Storitev je izjemno koristna, na primer za prevozna podjetja (lociranje vozil, reagiranje na prometne zamaške ali dodatne poti …), pri usmerjanju delovne sile ter za spremljanje ljudi, ki lahko delajo pod izrednimi pogoji (terenski delavci, planinci, adrenalinski športniki …) in za lažje nudenje pomoči. Po drugi strani se s takimi storitvami lažje uresničuje zakonske zahteve, ki veljajo na področju spremljanja zaposlenih s strani delodajalca.

Upravljanje mobilnih naprav