Industrija 4.0 in priložnosti, ki jih ponuja sodobna tehnologija, postavljajo proizvodnjo na višjo raven

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Industrija 4.0 in priložnosti, ki jih ponuja sodobna tehnologija, postavljajo proizvodnjo na višjo raven

sreda, 13. marec 2019    |    Rešitve, ERP

 

V papirno vodeni proizvodnji lahko pridobivanje povratnih informacij traja tudi več dni. To je za današnjo hitrost poslovanja in intenzivnost dela s kupci nesprejemljivo.

V preteklosti smo bili omejeni s tehnologijo in se ideje niso dale realizirati, ker ni obstaja tehnologija, ki bi to omogočala,  danes pa smo omejeni s tem, da je treba ves čas iskati ideje, kako izkoristiti potencial sodobne tehnologije, ki je na področju povezave proizvodne in poslovne informatike  še zelo slabo izkoriščena.

Širjenje kompetenc in iskanje sinergije med različnimi »samozadostnimi« skupinami v podjetjih in širše, je velik izziv in potencial za uspeh podjetij. Razumevanje posla in uporabnikov ni več naloga posameznih služb, ampak vseh udeleženih v procesu nastajanja izdelkov in storitev. Zgodbe o uspehu podjetij, ki smo jim priča v zadnjem času, kažejo na podobne vzorce, vsem pa je skupno to, da se zavedajo potreb in želja kupcev ter da z izdelkom ali storitvami presežejo njihova pričakovanja. Pri tem ne gre več samo za digitalizacijo klasičnih procesov, ampak za nove pristope.

Kompetence in digitalizacija kadrovske funkcije KOPA HRM

Vedno večjo težo za uspešno izvedbo projektov digitalizacij predstavljajo prave kompetence in motivirani zaposleni, ki so sposobni izvajati spremembe procesov in slediti digitalni strategiji. Raziskave kažejo, da projekti ne padajo zaradi tehničnih kompetenc, ampak zaradi organizacije in drugih mehkih kompetenc, velikokrat pa se problem digitalizacije enači z ustrezno infrastrukturo in tehničnimi pogoji.

Te ugotovitve dajejo kadrovski funkciji v podjetju posebno vlogo in samo z digitalizacijo si lahko zagotovi tisti čas, ki ga nameni za ljudi in razvoj pravih kompetenc ter motiviranje. Kopa s svojim HR sistemom strankam pomaga z izkušnjami in učinkovito digitalizacijo kadrovske funkcije in jim daje čas, da se kljub zelo malim HR oddelkom, lahko ukvarjajo z ljudmi in razvojem njihovih kompetenc.

Brezpapirna proizvodnjaKOPA UTRIP.PRO

V papirno vodeni proizvodnji lahko pridobivanje povratnih informacij traja tudi več dni. To je za današnjo hitrost poslovanja in intenzivnost dela s kupci nesprejemljivo. Planska služba nima pravih informacij o sproščanju linij, finance ne pridobijo takoj podatkov za fakturiranje, prodaja pa kupcev ne more obveščati o izgotovljenosti naročil in o dobavi. Informacije in dokumenti se v proizvodnjo prenašajo z zamikom, kar ustvarja zamude in onemogoča uveljavljanje sprememb v zadnjem trenutku. Podatki o opravljenem delu se vpisujejo v daljših časovnih intervalih, pojavljajo se napake v podatkih, hkrati pa ni nadzora nad potekom dela in odgovornostjo za napake na izdelkih.

Sistem za brezpapirno proizvodnjo KOPA UTRIP.PRO prek hitrega pretoka informacij že takoj prinese koristi:

- kaže transparentno in pošteno celotno sliko stanja v proizvodnji, spodbuja dobro delo (samodejno primerjane normativov in delovne uspešnosti po zaposlenih je vodjem v pomoč pri organizaciji dela in nagrajevanju);

- tehnologija ali prodaja lahko vsak trenutek aktivno poseže v proces (zamenja vrstni red delovnih listov, ali uveljavi tehnološko spremembo na izdelku, saj delavec pridobiva informacije in dokumente sproti na zaslon terminala);

- omogoča učenje na napakah – podjetje ohranja dobre vzorce in ukinja slabe (v sistemu se shranjujejo podatki o parametrih strojev, izmetu, delavcih, opravljenem času …); • odkrivanje napak in odgovornosti zanje, ko je proizvodnja v zgodnji fazi in je odprava razmeroma poceni;

- elektronska dokumentacija zniža stroške, digitalizirani podatki iz proizvodnje se takoj in samodejno prenesejo v sistem ERP.

Hitra uvedba za takojšne poslovne učinke

Dolgotrajni projekti so za podjetje veliko breme. Podjetje KOPA uvede sistem za brezpapirno proizvodnjo in digitalizira HR funkcijo v samo nekaj mesecih. Rešitve Kopa ERP, UTRIP.PRO in KOPA HRM so namreč razvita na osnovi najboljših praks iz podjetij z različno proizvodno dejavnostjo. Združuje veliko število standardnih proizvodnih scenarijev, ki se hitro prilagodijo posebnostim poslovanja naročnika. Zaradi modularne zasnove in povezljivosti z različnimi proizvodnimi in poslovnimi informacijskimi sistemi omogoča postopno izgradnjo celovitega brezpapirnega poslovanja v proizvodnji in podporo z vidika razvoja kadrov in kompetenc, ki so ključne za digitalizacijo.

Industrija 4.0 in priložnosti, ki jih ponuja sodobna tehnologija, postavljajo proizvodnjo na višjo raven