Zamude pri dobavah stanejo posel in ugled

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Zamude pri dobavah stanejo posel in ugled

nedelja, 03. junij 2018    |    Rešitve, UTRIP.pro

 

Dolgoročne rešitve, s katerimi bi ob fiksnih stroških proizvajala več in bolje, se lahko išče le v boljši izrabi informacij iz proizvodnje in podpornih poslovnih procesov

Proizvodna podjetja nimajo niti časa niti denarja, da bi si lahko privoščila nihanja v kakovosti, zamude pri dobavah ali neučinkovite procese. Dolgoročne rešitve, s katerimi bi ob fiksnih stroških proizvajala več in bolje, se lahko išče le v boljši izrabi informacij iz proizvodnje in podpornih poslovnih procesov. Dobavne roke lahko zagotavljamo s spremljanjem proizvodnega časa in proizvedenih količin.
  V proizvodnjah, kjer se podatki ročno vpisujejo na delovne naloge in potem naknadno prepisujejo v informacijski sistem ali še celo v preglednice, dajejo tudi po več dni staro sliko stanja v proizvodnji. Delavci o anomalijah, kot je izmet, okvara ali pomanjkanje materiala poročajo z zakasnitvijo ali sploh ne, kar ustvarja nenadzorovane prekinitve proizvodnega procesa. Pomanjkanje pregleda nad izvrševanjem delovnih nalogov, nedosledno zbiranje podatkov ter zakasnitve pri pridobivanju informacij iz proizvodnje onemogočajo obvladovanje plana in uresničevanje dobavnih rokov. Problem je toliko večji v podjetjih, kjer posamezne proizvodne operacije trajajo veliko časa ali kjer kljub manjšim serijam ni možna posamična izdelava. Zamuda ali napaka na eni operaciji zato lahko povzroči zamudo dobave celotnega naročila.

Z uvedbo terminalov v proizvodnji, na delovnih centrih ali posameznih strojih, podjetje pridobi informacije, ki omogočajo ukrepanje v trenutku, ko nastane motnja. Natančni podatki o izgotovljenosti delovnih nalogov oziroma o zamudah v določeni fazi proizvodnje dopuščajo takojšnje prerazporejanje plana, dodeljevanje dodatnih človeških virov ter uvedbo nadurnega, izmenskega ali nedeljskega dela oziroma uporabo kooperacije.
Beleženje meritev med operacijami in obveščanje o odstopanjih poenostavi in pohitri odkrivanje izmeta. Pravočasno ukrepanje zmanjša možnost za zamude pri dobavi, interaktiven vpogled v zasedenost kapacitet in sproščanje linij pa prodaji že pri sprejemanju naročil zagotavlja, da kupcem ponudi realne dobavne roke.
Spremljanje izvajanja nalogov v realnem času:  
•    podroben pregled nad dokončanostjo posameznih operacij in delovnih nalogov (ročni vnos podatkov na delovnem centru, avtomatsko štetje kosov …),
•    spremljanje izmeta,
•    merjenje porabe delovnega časa na osnovi prijave delavca na stroj, delovni nalog ter posamezno operacijo,
•    interaktivni podatki o realizaciji za primerjavo s planom,
•    obveščanje v primeru zamud glede na terminski in glavni plan.
Pravočasno ukrepanje omogoča uresničevanje dobavnih rokov, s tem pa izogibanje pogodbenim kaznim in dodatnim stroškom kooperacije – podjetje ohranjanja ugled na trgu in ustvarja načrtovano dobičkonosnost poslov.
 

Zamude pri dobavah stanejo posel in ugled