BSH uvaja KOPA e-Pogodbe v mednarodno poslovanje

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
BSH uvaja KOPA e-Pogodbe v mednarodno poslovanje

nedelja, 04. februar 2018    |    Rešitve, UREJENO.dok

 

Z digitalizacijo pogodb se dvigne raven odgovornosti in varnosti ter se  zagotovi, da so pogodbe usklajene med vsemi deležniki.

BSH Nazarje je rešitev e-Pogodbe preneslo na poslovanje v romunski BSH Electrocasnice. Gre za preslikavo dobre prakse, ki jo v slovenskem podjetju uporabljajo že več let. Implementacija je obsegala postavitev okolja Microsoft SharePoint, pripravo delovnih tokov za različne tipe pogodbe ter izobraževanje uporabnikov. E-pogodbe podjetju omogočajo bistveno pohitritev procesa nastajanja in skupinskega dela pri izdelavi pogodb.

Rešitev vsebuje vse elemente, ki so potrebni, da je proces nastajanja pogodb učinkovit, digitaliziran in sledljiv, pri čemer izboljša sodelovanje oziroma vključenost zaposlenih. Z e-Pogodbami uporabniki poleg velikih časovnih prihrankov dvignejo raven odgovornosti in varnosti ter zagotovijo, da so pogodbe usklajene med vsemi deležniki. Tveganja se zmanjšajo na vseh ravneh, tudi na najvišji.

Aplikacija vas vodi skozi celoten proces nastajanja pogodbe, v skladu s poslovnimi smernicami za pogodbe in preprečuje izpuščanje posameznih faz procesa. S pravočasnim obveščanjem ustreznih udeležencev pa skrbi za nemoten potek priprave pogodb, brez prekinitev. Sistemska rešitev direktorjem, ki na koncu podpisujejo pogodbe, zagotavlja, da so vsi deležniki v verigi nastajanja in potrjevanja odgovorno opravili svoje delo.

BSH uvaja KOPA e-Pogodbe v mednarodno poslovanje