Integracijska platforma za vodenje tovarne prihodnosti

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Integracijska platforma za vodenje tovarne prihodnosti

nedelja, 04. februar 2018    |    Poslovna področja, Management, Rešitve, ERP

Podjetja kljub nenehnim vlaganjem v informacijsko podporo in v zadnjem času digitalno transformacijo nimajo na voljo vzvodov, ki bi jim zagotavljala prepoznavanje uspešnih vzorcev poslovanja ter posledično doseganje načrtovane produktivnosti in uspešnosti. Največji problem se skriva v nepovezanosti podatkov in pomanjkanju celovite slike poslovanja, kar onemogoča učinkovito ukrepanje ter povzroča nenačrtovane poslovne izgube.

Razvojna skupina RI KOPA je skupaj z ostalimi tehničnimi sodelavci v Kopi pričela z razvojem integracijske platforme KOPA BILOOP za vodstveni vpogled v delovanje tovarne prihodnosti. Platforma bo prek povezovanja, prek zbiranja in obdelave podatkov iz različnih poslovnih sistemih in aplikacijah odločevalcem ponujala intuitiven vpogled v delovanje Demingovega kroga (plan, do, check, act) na enem mestu. Odločevalci bodo prek te platform v vsakem trenutku pregledovali in analizirali ključne kazalnike poslovanja, od planiranja, izvedbe, spremlja in ukrepanja. Kazalnike bodo lahko spremljali z različnih vidikov, ki vplivajo za uspešno poslovanje podjetja, od proizvodnje do kadrov in poslovnih učinkov.

»Prepoznavanje in ponavljanje dobrih vzorcev delovanja ter širši pogled na to, kaj vse vpliva na uspešnost, je v trenutnih sistemih razpršeno in je težko v kratkem času sestaviti celotno sliko,« je dejal Domen Ocepek: »Kljub temu, da so v sodobnih proizvodnjah stroji ali linije informacijsko dobro podprte s strani posameznega proizvajalca, se pojavi težava, ko je treba podatke s senzorjev na strojih povezati s poslovnim sistemom in kompetencami kadrov, ki nastopajo v procesu.«

Kopin projekt »Integracijsko analitska platforma v oblaku za povezavo poslovnega učinka s proizvodnjo, kompetencami in organizacijo – KOPA BILOOP« podjetjem omogoča, da že z dosedanjimi tehnološkimi naložbami izkoristijo priložnosti, ki jim jih ponuja Industrijo 4.0. Platforma KOPA BILOOP bo omogočala avtomatizacijo, analitiko in intuitivne uporabniške vmesnike, ki bodo pomagali pri prepoznavanju in analiziranju dobrih vzorcev delovanja proizvodnje v tovarnah prihodnosti.  Proizvodnim podjetjem bo omogočal povečanje dodane vrednosti in konkurenčnost prek učinkovitega ponavljanja dobrih vzorcev delovanja ter istočasno prepoznavanja in preprečevanja slabih.

Prebojnost Kopinega razvojnega projekta so prepoznali tudi na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in mu dodelili finančna sredstva v okviru javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projkete2« za področje »Tovarne prihodnosti«. Gre za razpis, katerega cilj je povečanje deleža inovacijsko aktivnih podjetij in spodbuja raziskovalno razvojne projekte, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar navsezadnje povečuje tudi  konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Kot so v svoji obrazložitvi sklepa zapisali na MGRT sistem spodbuja učenje in pridobivanje kompetenc, ki vplivajo na poslovni učinek. Z dvigom in prepoznavanjem ključnih parametrov in kompetenc za poslovni učinek, se povečuje pretok in pridobivanje znanja, kar omogoča razvoj zahtevnejših izdelkov in storitev. S povečevanjem stopnje kompetenc in širjenjem le teh ter vgrajevanje tega znanja v izdelke in storitve, se v »tovarnah prihodnosti« poveča delež tistih izdelkov in znanj, ki imajo visoko dodano vrednost in jih sledilci ne morejo enostavno kopirati.  

 

Integracijska platforma za vodenje tovarne prihodnosti