SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
torek, 19. marec 2019

Slaba in nejasna komunikacija je poleg neustreznega planiranja virov, drugi najpomembnejši razlog za neuspeh projektov,1 digitalne kompetence pa ene izmed ključnih za uspešno izvedbo le teh.

ponedeljek, 14. januar 2019

Nedopustno je, da že majhni oddelki  kadrovske službe več kot polovico časa porabijo za rutinska opravila, ki nimajo nobene zveze z razvojem zaposlenih ter pridobivanjem in  ohranjanjem kakovostnih kadrov.

četrtek, 29. november 2018

Inovativna uporaba informacij o kompetencah podjetjem poveča možnosti za prodajo in pridobivanje donosnejših poslov.

četrtek, 27. september 2018

Napredna podjetja se zavedajo, da lahko z uporabo inovativnih kadrovskih informacijskih rešitev povečajo konkurenčnost.

sobota, 25. avgust 2018

Zlata nagrada za inovativnost Intuitivnega osebnega portala zaposlenih HR-BOT 24/7 potrjuje pomembnost digitalizacije pri ustvarjanju pogojev za dolgoročno konkurenčnost in dobičkonosnost.

sobota, 18. avgust 2018

S samopostrežnimi informacijami za zaposlene izboljšujejo dostopnost informacij in avtomatizirajo operativne naloge kadrovske službe.

sreda, 04. julij 2018

Vodenje, ki je usklajeno s potencialom posameznikov, organizacije in temelji na jasni viziji in strategiji, omogoča podjetju trajnostni razvoj in participacijo zaposlenih v organizaciji.  

ponedeljek, 04. junij 2018

Rast podjetja v fizičnem smislu, ki ga spremljajo nabave novih strojev, zgradb in druge opreme, spremlja tudi potreba po rasti v smislu razvoja novih kompetenc in »kloniranja« oz. hitrega prenosa kompetenc na nove sodelavce.

četrtek, 03. maj 2018

Kadrovska služba, ki ne koristi priložnosti digitalizacije, porablja čas za neproduktivno delo in ne za organizacijsko učenje in razvoj.

torek, 27. februar 2018

Kako lahko kadrovska služba v podjetju zagotovi prave, zadovoljne ljudi, na pravih mestih in s pravimi znanji?

sreda, 13. december 2017

Digitalizacija in industrija 4.0 predstavljata spremembo procesov in postavljajo strokovnjake v drugačno vlogo. Od njih zahtevajo druge – nove kompetence.

četrtek, 08. december 2016

Sodobni kadrovski informacijski sistemi, kot je Kopa HRM, avtomatizirajo kadrovske procese in hkrati razbremenijo kadrovike tudi tako, da več kadrovskega dela opravijo vodje in drugi zaposleni.