BSH hisni aparati d.o.o. - Urejena ISO dokumentacija

SLO ENG 

X

Dobra praksa KOPA Kakovost

BSH Hišni aparati d.o.o.

Urejena ISO dokumentacija

 

UREJENO.Dok podpira upravljanje z dokumenti in odgovornostjo pri zagotavljanju poslovne odličnosti

 

Upravljanje kakovosti s sistemi ISO in s tem povezano upravljanje varnosti dokumentov, transparentnosti sprememb ter odgovornosti pri izdelavi dokumentov, je eden kritičnih poslovnih izzivov v podjetjih.

Urejeno.DOK podpira upravljanje vodenja kakovosti ISO 9001, 14001 in 27001 ter OHSAS 18001, CQM in druge. Eden glavnih ciljev uvedbe je oblikovanje prijaznega okolja za delo z dokumneti, v katerem lahko uporabniki sami izdelujejo delovne tokove za različne tipe dokumentov

Koristi za stranko
  • prihranki pri času
  • preglednost dokumentov, odgovornosti in postopkov
  • eskalacija obravnave
  • urejenost različic
  • odprtost za upravljanje različnih tipov dokumentov in delovnih tokov
Izjava naročnika
" Časovni prihranki so izredni, ustvarili pa smo tudi neposredne prihranke pri stroških, na primer pri tiskanju, poštnih stroških in pri pisarniškem materialu "

Sanda Skubic Drnovšek, pravna svetovalka, BSH Nazarje d.o.o.

Želite prebrati celoten primer dobre prakse?