Livar d.d. - Od opreativnega do strateškega obvladovanja kadrov

SLO ENG 

X

Dobre prakse KOPA HRM - kadri

LIVAR d.d.

Največje slovensko livarsko podjetje s KOPA HRM gradi sodobno digitalno kadrovsko platformo.

 

Od operativnega do strateškega obvladovanja kadrov

 

Livar, d. d. je z rastjo dodobra prerasel osnovne zahteve glede upravljanja s kadri. Obstoječo kadrovsko evidenco in obračun plač so želeli prenoviti s sodobnim sistemom za upravljanje s kadri.

Odločili so se za uvedbo sistema, ki bi medsebojno povezoval kadrovski in voditeljski sistem - razvoj kadrov, vodenje talentov, obvladovanje kompetenc ter 360-stopinjsko ocenjevanje.

Koristi za stranko
  • avtomatizacija in digitalizacija operativnih nalog kadrovske službe
  • razbremenitev kadrovske službe
  • manjša možnost za napake
  • prenos nalog na vodje
  • podpora odločanju pri delu s kadri
  • sprostitev časa za osebni stik z zaposlenci
  • kakovostne informacije za razvoj voditeljstva, obvladovanje kompetenc in prepoznavanje talentov
  • izboljšanje komunikacije med zaposlenimi vodji in kadrovsko službo
  • samopostrežne informacije za zaposlene
Izjava naročnika
" Pomembno je, da povezujemo ljudi, gradimo odnose in da omogočamo osebni stik sodelavcev z vodji. Spremljamo napredek, identificiramo talente in vzgajamo naslednike. Imamo možnost pripeljati strategijo podjetja na raven posameznika, kar omogoča digitalizacija "

Sonja Bastl, vodja razvoja kadrov

Želite prebrati celoten primer dobre prakse?