Metrel d.d. - Ovladovanje ukrepov je lahko digitalizirano

SLO ENG 

X

Dobra praksa KOPA Kakovost

METREL d.d.

Obvladovanje ukrepov je lahko digitalizirano

 

Izvajanje stalnih izboljšav pridobi z digitalizacijo nove razsežnosti in dvigne kakovost vodenja

 

Digitalizacija poslovanja se ne dotika le izvajanja procesov, ampak tudi vodenja. Še več, z njo je možno izboljšati dejavnosti, ki sestavljajo modele in pristope za obvladovanje kakovosti poslovanja, storitev in izdelke, kot sta PDCA in SIX Sigma.

Ena takšnih rešitev je vodenje ukrepov v Kopinem sistemu Urejeno.Dok. Ne le, da podpira vodenje dokumentov in nalog, temveč vključuje cel splet dejavnosti, ki se odvijajo pri ukrepih, od načrtovanja do izvedbe.

Koristi za stranko
  • hitrejši odziv in kakovostnejše načrtovanje ukrepov
  • pregled nad potekom in izvedbo ukrepov
  • spremljanje rezultatov in izboljševanje ukrepov
Izjava naročnika
" Lep primer širšega pogleda na digitalizacijo procesov je podpora ukrepom, ki ne zajema samo spremljanja izvajanja ukrepa, ampak je ob tem povezana tudi s kazalniki učinkovitosti, ki pokažejo vplive na poslovanje "

Domen Ocepek, vodja programa Kopa ERP, Kopa d.d.

Želite prebrati celoten primer dobre prakse?