Monter Dravograd d.o.o. - Obvladovanje dobičkonosnosti

SLO ENG 

X

Dobre prakse KOPA računovodstvo in finance

MONTER Dravograd d.o.o.

Obvladovanje dobičkonosnosti

 

Proizvodni kontroling za dobičkonosnost in optimizacijo poslovanja
 

V podjetju Monter so zaradi obvladovanja stroškov in dobičkonosnosti vzpostavili rešitev za pokalkulacije za vse tipe proizvodnje in upoštevali posebnosti poslovanja z največjimi kupci.

Sedaj na enem dokumentu spremljajo za isti delovni nalog tri vrste podatkov, napovedne iz komerciale, normativne iz tehnologije ter  realizacijo neposrednih in posrednih stroških iz računovodstva.

Koristi za stranko
  • natančno ugotavljanje dobičkonosnosti po delovnih nalogih
  • racionalizacija dela pri kontrolingu
  • kredibilne informacije za odločanje
Izjava naročnika
" Včasih se je pogledalo samo kazalce – proizvodnjo, prodajo in reklamacije. Sedaj obravnavamo tudi kadrovske zadeve. Pregledujemo izobraževanja, analize letnih razgovorov, poročila bolniške odsotnosti, stanje dopustov. "

Anton Koncilja, vodja kadrovske službe LIP Bled

" Inteligentni kadrovski sistem je pomočnik vodstvu, kadrovikom in ostalim zaposlenim, ki s tem lahko sprejemajo kvalitetnejše odločitve "

Domen Ocepek, vodja programa KOPA ERP

" S tem projektom smo želeli vzpostaviti sistem, ki bi nam resnično omogočal natančno spremljanje proizvodnje na strojnih in termičnih obdelavah za vsako operacijo posebej. Osnovno vodilo je bilo pridobivanje informacij za optimizacijo tehnologij in kalkulacij ter hkratno natančno spremljanje še nedokončane proizvodnje, kar je zelo pomembno za zagotavljanje denarnih tokov "

Miran Rebernik, direktor, Akers Valji Ravne d.o.o.

" Customer Connect TM nam služi tudi kot platforma za pospeševanje prodaje, bodisi dodatnih programskih rešitev bodisi dodatne opreme ter novih izdelkov, tako da ga vidimo kot enega strateških sistemov za nadaljnjo rast in ohranjanje konkurenčnost. "

Bruno Jelenčič, direktor marketinga Metrel, d. d.

" Za IBM Maximo in Kopo smo se odločili na podlagi tehnične rešitve, razširjenosti in uporabnosti tega programa ter na podlagi servisne podpore "

Tomaž Jelenko, direktor vzdrževanja Swatycomet d.o.o.

" Z izboljšavami na informacijskem področju želimo dodatno podpreti tehnično opremljenost, zmogljivost, fleksibilnost in donosnost naše proizvodnje. Načrtujemo, da bomo s tem prispevali k izpolnjevanju naše ponudbe obstoječim kupcem in k pridobivanju novih kupcev "

Andrej Božič, bivši direktor Steklarna Hrastnik d.o.o.

" V dobrem letu uporabe se je IBM Maximo izkazal kot dobra in učinkovita naložba. V naslednjem koraku načrtujemo razširitev uporabe na vse delavce na strojih in vodje izmene. Delavci bodo sami prijavljali okvare oz. zahtevke direktno v IBM Maximo. Vodje izmene in proizvodnje bodo imeli neposreden vpogled na stanje opreme oz. njihovih zahtevkov "

Simon Hvala, vodja vzdrževanja Pekarna Pečjak d.o.o.

" Delamo zato, da ustvarjamo dobiček in si zagotovimo pogoje za bodoče delo. Zato morajo biti informacije točne in pravočasno na voljo na vseh točkah, kjer se jih rabi, ne pa samo na koncu, ko se delajo letne obdelave. Kopa nam je omogočila, da na enostaven način pridemo do čim bolj natančnega ugotavljanja dobičkonosnosti po posameznem delovnem nalogu "

Marjana Muratovič, vodja financ, Monter Dravograd d.o.o.

" Računi prej niso bili vedno pravi trenutek v sistemu. Za vsak poslovni subjekt, posebno pa še za banko, ki dnevno zelo podrobno načrtuje in spremlja likvidnost, je to zelo pomembno. Sedaj so v poslovno informacijskem sistemu računi pravočasno zajeti, zato je tudi načrtovanje odlivov natančnejše "

Sonja Zupančič, vodja oddelka tehnologije Gorenjska banka d.d.

" Sedaj se dogovarjamo, da bi prišli do sistema, v katerem bi imeli to rešeno z analitičnim sistemom za podporo pri poslovnem odločanju. S tem bi si zagotovili zmanjšanje vnašanja podatkov, ki so že v sistemu ter hitrejše obračune, ki nam vzamejo več delovnih dni "

Marko Založnik, vodja Komerciale Celjske Mesnine d.o.o.

Želite prebrati celoten primer dobre prakse?