Premogovnik Velenje d.d. - Brezpapirna kadrovska funkcija

SLO ENG 

X

Dobra praksa KOPA HRM kadri

PREMOGOVNIK Velenje d.d.

Brezpapirna kadrovska funkcija

 

Digitalizacija kadrovskih procesov naredi podjetje bolj privlačno za generacijo Y

 

Samostojno urejanje osebnih podatkov zaposlenega ter vpogled v zapise in dokumente, ki jih o njem vodi organizacija, sta zaradi uredbe GDPR ena najpomembnejših možnosti osebnega portala zaposlenih.

Z digitalizacijo kadrovske funkcije podjetja pridobijo več časa za razvoj voditeljstva in krepitev kompetenc zaposlenih, pridobijo kakovostne podatke za odločanje ter spremljanje osebnih ciljev posameznikov in strateških ciljev podjetja, hkrati pa omogočijo aktivno vključevanju zaposlenih v procese razvoja kadrov.

Koristi za stranko
  • Zaposlenim omogoča posredno komuniciranje z kadrovsko službo
  • izboljšanje dostopnosti raznih informacij
  • kadrovska služba porabi manj časa za operativna opravila
  • skrajšanje procesov prinaša občutne prihranke
  • zmanjša se možnost človeških napak
  • pridobivanje povratnih informacij za vodstvene delavce
Izjava naročnika
" Inteligentni kadrovski sistem je pomočnik vodstvu, kadrovikom in ostalim zaposlenim, ki s tem lahko sprejemajo kvalitetnejše odločitve "

Domen Ocepek, vodja programa KOPA ERP

Želite prebrati celoten primer dobre prakse?