Na kompetencah se gradita posel in konkurenčnost

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Na kompetencah se gradita posel in konkurenčnost

četrtek, 29. november 2018    |    Poslovna področja, Management, HRM-Kadri, Rešitve, HRM-Kadri

Inovativna uporaba informacij o kompetencah podjetjem poveča možnosti za prodajo in pridobivanje donosnejših poslov.

Digitalizacija povezuje kupce in dobavitelje na povsem nove načine in tesneje, kot je bilo kdajkoli mogoče. Podjetja gredo v povezovanju tako daleč, da ne le izmenjujejo podatke in dokumente prek različnih sistemov elektronske izmenjave, ampak neposredno povezujejo svoje zbirke podatkov. Že v bližnji prihodnosti tako podjetja ne bodo izmenjavala samo podatkov o cenah, zalogah, ampak tudi informacije o razpoložljivosti proizvodnih zmogljivostih in o ljudeh. In prav elektronska izmenjava podatkov o kompetencah bo vse pogosteje odločala o tem, kdo bo dobil posel.

»Če smo se v klasični obliki elektronske izmenjave ukvarjali predvsem s podatki kaj, v kakšni količini, do kdaj in za kakšno ceno, se pri novem konceptu ukvarjamo s tem kdo, s kakšnimi kompetencami, izkušnjami, referencami in s kakšno kapaciteto. Posebno področje kompetenc bo slej ali prej namenjeno tudi digitalnim kompetencam in informacijski pismenosti, ki postaja ključna na vseh področjih poslovanja,« je razložil Domen Ocepek, produktni vodja SW v podjetju KOPA.

Partnerji si dandanes poleg komercialnih podatkov izmenjujejo tudi podatke o področjih na katerih je določeno podjetje uspešno, o projektih, ki jih lahko uspešno izpelje, o znanju po katerem izstopajo, kakšne postopke in tehnologije obvladajo, kakšno kapaciteto imajo na določenem področju. Izmenjave teh podatkov za enkrat potekajo na neformalni ravni, oziroma so ti podatki navedeni zgolj v obliki referenc v procesu pridobivanja poslov.

Kompetence privlačijo prave posle

Eno je, da podjetje z vzpostavitvijo sistematičnega obravnavanja kompetenc zaposlenih (znanj, izkušenj, spretnosti) pridobi pregled nad tem, kakšne kompetence ima, kakšna je njihova zasedba ter kje so priložnosti za razvoj in kje so tveganja. Drugo pa je, kako te kompetence predstavi navzven ter jih izkoristi v poslu. 

Neko proizvodno podjetje, ki prevzema naročila s celega sveta, se je denimo odločilo, da bo svoj zemljevid kompetenc objavilo na  spletni strani v treh jezikih. Tako bo obstoječim ter novim partnerjem na pregleden in razumljiv način sporočalo, kaj je podjetje sposobno izvesti, katera specifična znanja ima, katere specifične tehnologije obvlada in kakšna je njegova kapaciteta. To bo po pričakovanjih dvignilo prepoznavnost podjetja v širši regiji in prispevalo k novim naročilom, ki mu glede na kompetence še posebej ustrezajo in jih lahko uspešneje izvede.

»Globalna prepoznavnost kompetenc in nastopanje na trgih, v kombinaciji strojnega parka, kompetenc, izkušenj in referenc, vzpostavlja dodatno dimenzijo predstavitve, ki bo podjetju zagotovila razliko in višjo stopnjo zaupanja, v primerjavi s konkurenčnimi ponudniki,« je dejal Ocepek.

S tem ko bodo dobljeni posli bolj pisani na kožo sposobnostim podjetja, bodo lahko izvedeni optimalno, v krajšem času in z nižjimi stroški, kar je prednost tako za podjetje, kot njegove kupce. Po drugi strani bodo zaposleni prek sistematičnega obravnavanja in razvoja kompetenc lahko sledili pričakovanjem industrije 5.0 in razvijali kompetence ter kreativnost, ki bodo v prihodnje odločale o uspešnosti.

Vse to so za kupce koristne informacije, na osnovi katerih se lažje odloči za izvajalca. Še posebej, ker  ob vse večji digitalizaciji in avtomatizaciji povsod primanjkuje ustreznega kadra. Kupci bodo tako lahko prepoznali, da takšen partner deluje v skladu s konceptom industrije prihodnosti in ima kompetentne ljudi, ki s sodobnim strojnim parkom obvladujejo zahtevne projekte. Zato se bodo s takšnim partnerjem tudi strateško povezovali.

Več: Dobra praksa KOPA HRM

Na kompetencah se gradita posel in konkurenčnost