Delate prave stvari?

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Delate prave stvari?

ponedeljek, 04. februar 2019    |    Poslovna področja, Management, Proizvodnja, Rešitve, ERP

Zahteve kupcev se nenehno spreminjajo. Optimizacija nabavnih verig in vitko poslovanje zmanjšujeta velikost lastnih zalog, hkrati pa ne pristajata na kompromise pri dobavi. Blago mora biti dostavljeno v dogovorjenem času, količini in kakovosti.

Proizvodna podjetja to občutijo kot zmanjševanje velikost serij na eni strani,  po drugi pa kot povečanje števila naročil. Za obstoj na tržišču je danes potrebno obvladovati tako serijsko kot naročniško proizvodnjo, od velikih serij do posamične proizvodnje. Jasno je tudi, da morajo proizvajalci na spremembe v velikosti in zahtevnosti serij odgovoriti na način, ki kupcu zagotavlja vse tiste parametre, ki so mu bili dani ob sprejemu posla istočasno, ter dosegati takšno razliko v ceni, ki omogoča rast in razvoj.

Pomemben trend, ki vpliva na spremembe pri proizvodnih naročilih je tudi personalizacija končnih izdelkov zaradi katerih prihaja do nenehnega spreminjanja posamičnih naročil.

Sodoben poslovno-proizvodni informacijski sistem vzpostavi celovito digitalizacijo proizvodne dejavnosti kar pomeni digitalizacijo in avtomatizacijo proizvodnega procesa, podpornih procesov ter delovnih postopkov, ki v njih nastopajo. Prednost takšnega sistema je, da enako transparentno in učinkovito obvladuje vsa prodajna naročila, ne glede na njihove posebnosti. In to je tisto kar podjetju omogoča takojšen odziv na spremembe v zahtevah kupcev.

Kaj morate torej na koncu dneva pričakovati od svojega ERP-sistema, če želi obvladovati dobičkonosnost?

  1. Podporo vsem tipom proizvodnje, da lahko konkurirate na dinamičnem tržišču.
  2. Pred- in pokalkulacije, da obvladujete dobičkonosnost za vsako naročilo, projekt ali izdelek.
  3. Planiranje proizvodnje, ki vam omogoča, da svoje proizvodne kapacitete kar najbolje izkoristite ter ponudite kupcem krajše in zanesljive dobavne roke.
  4. Monitoring proizvodnje, s katerim imate neposreden vpogled v dogajanje na proizvodnih linijah – na primer za pravočasen odziv na anomalije (zastoji, zamude, napake/izmet …), izboljšanje tehnoloških postopkov, za obračun dela in nagrajevanje delavcev.
  5. Proizvodno logistiko, ki tako upravlja vhodno-izhodno skladišče in medfazna skladišča, da ne prihaja do prekinitev proizvodnje zaradi pomanjkanja materiala.
  6. Digitaliziran nabavni proces, ki proizvodnjo pravočasno oskrbuje z zahtevano količino materiala ustrezne kakovosti in po pravi ceni.
  7. Upravljanje s kadri, da boste za vsako delovno mesto in nalogo imeli vedno na voljo kompetentne ljudi, ki bodo zagotavljali kakovostno in pravočasno izdelavo.
  8. Brezpapirno proizvodnjo, ki odpravlja zamude in napake pri razdeljevanju in uporabi dokumentacije.

Čeprav tudi najboljši sistemi ERP ne vključujejo vseh zmožnosti, ki jih potrebuje proizvodno podjetje za celovito upravljanje svoje dejavnosti, pa je njihova prednost v tem, da so povezani z vodilnimi nišnimi rešitvami, ki te zmožnosti najbolje podpirajo. S tem uporabnikom zagotavljajo robustno branžno rešitev s katero digitalizirajo proizvodni proces, podprejo posebnosti svojega poslovanja in povečajo konkurenčno prednost.  Najboljša opcija za proizvodnja podjetja je stabilen ERP sistem in rešitev Utrip.PRO.

 

Primer iz prakse: Od obvladovanja poslov do spremljanja proizvodnje

Metalna-SRM postaja opazen proizvajalec žerjavov za težko industrijo, ki je svojo nišo našlo v individualni izdelavi žerjavov, prilagojenih specifičnim ciljem naročnika. Da bi lahko učinkoviteje poslovali ter povečali ponovljivost v proizvodnji sicer individualno zasnovanih žerjavov, so v podjetju začeli s celovito prenovo poslovnega informacijskega sistema.

»Informacijski sistem je bil zastarel in ni podpiral proizvodnje. Želeli smo  vzpostaviti tak sistem, ki nam bi zagotavljal prave informacije z vseh poslovnih področij, ne samo financ, da bi lahko spremljali stroške in na osnovi ugotovljenih stanj sprejemali ukrepe,« je razložil Vinko Praprotnik, direktor podjetja Metalna-SRM d. o. o.

Kot je povedal Praprotnik, je pri izbiri novega informacijskega sistema ključno vlogo igrala podpora obvladovanju poslov, saj so finančno-komercialni del poslovanja že obvladovali. »Želeli smo, da na osnovi spremljanja poslov pridobimo podatke, ki nam bodo služili pri bodočih poslih. Šlo je za to, da bi na posameznem poslu spremljali celotno komunikacijo in dokumente, kar skupaj s pokalkulacijami in spremljanjem stroškov predstavlja dobro informacijo za nove posle,« je povedal Praprotnik.

V Metalni-SRM so za podporo poslovanju uvedli poslovni informacijski sistem KOPA ERP, za nadzor nad zasedenostjo proizvodnje, dokončanostjo proizvodnih faz ter za spremljanje stroškov in delovnega časa so uvedli KOPA Utrip.PRO za monitoring proizvodnje.

»Ročno spremljanje podatkov v proizvodnji ni več zadostovalo. Poleg tega, če uvajaš nov sistem ni dovolj, da podpreš samo finance in komercialo, ampak je smiselno, da spelješ proces do konca,« je še poudaril Praprotnik.

V podjetju so z enkratnim vnašanjem podatkov in odpravo ročnega dela prihranili stroške, pri čemer so na račun hitrejših informacij povečali odzivnost.

Delate prave stvari?