Današnja konkurenčna prednost - povezani procesi v podjetju

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Današnja konkurenčna prednost - povezani procesi v podjetju

ponedeljek, 11. februar 2019    |    Poslovna področja, Management

Deming bi bil danes navdušen nad potencialom digitalizacije, a razočaran nad uporabo. Demingov krog za nenehno izboljševanje bi moral biti temelj vsakega sodobnega, digitaliziranega podjetja.

Ko je William Edwards Deming v 50-ih letih prejšnjega stoletja opredelil pojem cikla Shewhart, kasneje bolj poznanega kot Demingov krog ali PDCA, ni imel na voljo informacijskih tehnologij, s katerimi bi takšno strukturirano vodenje vgradil v poslovanje. Danes je ta tehnologija na voljo. Tisti, ki jo pametno uporabljajo, lahko svoje poslovanje stalno izboljšujejo in ostajajo korak pred konkurenco.

Sklenjen krog rešitev in storitev

Sklenjen krog prepreči časovne zamike, ki jih povzročijo nepovezani procesi. Zazna odstopanje in sproži mehanizme, ki vzpostavijo normalno delovanje in preprečijo ponavljanje slabih vzorcev. Po drugi strani vzpostavi sledljivost odgovornosti, kar bistveno vpliva na vrsto kazalnikov in na koncu privede do boljših rezultatov.

S sodobno tehnologijo podjetja dobijo sisteme, ki bruhajo podatke, žal pa podatki še niso informacije in tu se kaže pomen razumevanja njihovega  poslovnega vidika.

Demingov krog se ustavi, če prejšnji korak ne pomaga naslednjemu; če načrtovanje ni realno, bo izvedba slaba, če izvedbe ne spremljamo ustrezno, nimamo podatkov za pravočasno ukrepanje oziroma imamo preveč nepomembnih podatkov in premalo koristnih.

Nič namreč ne pomaga, če imamo sto parametrov stroja, ne vemo pa, koliko časa je koristno deloval. Tu nastopijo sodobne IT-rešitve, ki lahko iz množice podatkov izluščijo enostavne odgovore, ključne za odločevalce. Sistem mora prepoznati širši poslovni kontekst in podatke iz proizvodne informatike analizirati z vidika poslovnih učinkov. Z drugimi besedami, preprečiti mora izdelavo produktov, ki jih trg ne sprejema. Delovati mora tudi obratno: zahteve trga mora pripeljati do proizvodne informatike in poskrbeti, da se zahteve odražajo na izboljšavah izdelkov in nenazadnje na zadovoljstvu kupcev, ki vplivajo na večjo prodajo.

Koristi Kopinih rešitev v digitaliziranem Demingovem krogu:

 1. Sprejemanje naročil: e-naročila, mobilno in napovedno naročanje.
 2. Dinamično načrtovanje in izračunavanje nabavnih potreb.
 3. Simulacije in ugotavljanje vpliva nujnih naročil za proizvodnjo in rokov.
 4. Optimalno terminiranje proizvodnje.
 5. Avtomatsko optimiziranje ob spremembah, okvarah, reklamacijah.
 6. Upoštevanje kompetenc za uspešno izvedbo.
 7. Sledljivost odgovornosti in eskalacije pri zastojih.
 8. Dinamično spremljanje porabe časa, materiala in stroškov.
 9. Brezpapirno izvajanje procesov.
 10. Odprava časovnih zamikov.
 11. Avtomatski zajem podatkov o delovanju.
 12. Pošteno nagrajevanje glede na dejanski prispevek posameznika.
Današnja konkurenčna prednost - povezani procesi v podjetju