Neprekinjeno poslovanje se začne z varno, stabilno in razpoložljivo infrastrukturo

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Neprekinjeno poslovanje se začne z varno, stabilno in razpoložljivo infrastrukturo

sreda, 13. februar 2019    |    Poslovna področja, Informatika

Zagotavljanje neprekinjenega poslovanja ne pomeni samo vzpostavitve rešitve za okrevanje sistemov v primeru katastrofe, ampak tudi zagotavljanje visoke razpoložljivosti sistemov, nujnih za tekoče vsakodnevno poslovanje.

 

Od nadzora nad informacijsko infrastrukturo do upravljanja in avtomatizma

Že srednja podjetja pri poslovanju uporabljajo več sto kosov strojne in programske opreme, število pa hitro narašča z večanjem podjetja ali v poslovnih skupinah s povezanimi podjetji. Zagotavljanje stabilnega delovanja takšnih sistemov je brez ustrezne podpore praktično nemogoče, saj lahko ljudje iz službe za informatiko začnejo odpravljati napake šele, ko se le te pokažejo kot izpad določene storitve in se poslovne izgube že začnejo nabirati. “Danes morajo podjetja obvladovati IT-infrastrukturo glede na poslovne zahteve. To pomeni, da se IT-služba ne ukvarja z ločenimi komponentami, ampak na njih gleda kot na celovit sistem. Zato morajo poslovne procese gledati tudi kot sistemske procese. Po drugi strani se morajo IT-službe bolj zavedati svoje vloge in odgovornosti, in sicer zagotavljanja kakovostnih storitev za končne uporabnike na primer delovanja poslovnega informacijskega sistema, spleta in e-pošte,” je razložil Rok Bricman, sistemski inženir v Kopa, d. d.

V Kopi so za obvladovanje informacijske infrastrukture pripravili rešitev i-Nadzor, ki ponuja osrednji pregled in nadzor vseh sistemov in poslovnih procesov ter omogoča proaktivno prikazovanje delovanja sistemov in avtomatizacijo upravljanja. Glavna naloga i-Nadzora je hitro odkrivanje napak in problemov na sistemih. “Rešitev omogoča takojšnje samodejno reševanje preprostejših napak, brez čakanja na človeško intervencijo. Pomembna prednost je tudi proaktiven pregled sistema v širšem pogledu, kjer spremljamo trende uporabe in že vnaprej predvidimo potencialne probleme in ozka grla v delovanju,” je še povedal Bricman. Upravljanje IT-storitev kot tehnološkega procesa prinaša vrsto koristi za poslovanje. Krajši časi izpadov poslovnih procesov in predvsem manjša tveganja za izpade zmanjšujejo poslovne izgube. Hkrati se izboljšata zadovoljstvo uporabnikov in delovna klima, saj lahko z uporabo i-Nadzora pridobimo tudi hitrejše delovanje poslovnih aplikacij.

 

Varnost pomeni učinkovitost in prihodke

Kiberkriminal je v porastu ne samo po številu, ampak tudi v vedno bolj sofisticiranih napadih. V zadnjem času se pojavljajo odlično organizirane skupine z željo po finančni koristi. Dobro organiziran napad je lahko ekstremno škodljiv: ustavi delovni proces, onesposobi delovne postaje, ki poganjajo industrijske procese, dogajajo se kraje denarja in pomembnih poslovnih podatkov ali celo osebnih podatkov. Znani so primeri izsiljevalskih virusov, ki so za deblokado delovanja računalniških sistemov od podjetij zahtevali visoke odkupnine. “Različni načini napadov kličejo po uporabi učinkovite zaščite, izvedene na več nivojih. Podjetja ob tem potrebujejo takšno rešitev, da z enega mesta čim bolj enostavno spremljajo, upravljajo in izvajajo varnostno politiko,” je dejal Tomaž Rotovnik, sistemski inženir v Kopa, d. d.

V Kopi se teh izzivov lotevajo z uvajanjem rešitev Kaspersky, s katerimi podprejo praktično vsa področja informacijske varnosti za namizne in mobilne naprave ter vgrajene sisteme. Te rešitve se prilagodi specifičnim potrebam strank, s čimer se doseže optimalno razmerje med zmogljivostjo in vplivom na delovni proces. Vsak dan se na seznamih pojavi več sto tisoč novih zlonamernih aplikacij in novih varnostnih pomanjkljivosti na napravah. S tehnologijami, ki jih uporablja Kopa, se prepoznava morebitnega napada skrajša iz nekaj ur na nekaj sekund. Tudi neznane grožnje odkrivajo z naprednimi inteligentnimi sistemi za prepoznavo vzorcev vedenja. Različni avtomatizirani mehanizmi zagotavljajo najvišji nivo zaščite. Poleg tega lahko glede na različne potrebe strank v rešitev integrirajo še druga orodja za spremljanje in upravljanje delovnih postaj in mobilnih naprav, s katerimi se dodatno zmanjšajo varnostna tveganja.

 

Poslovanje tudi v primeru katastrofe

Podjetja, ki se zavedajo vpliva prekinitve poslovanja zaradi okvar na informacijski infrastrukturi, običajno tveganja takšnih prekinitev zmanjšajo s podvajanjem strojne opreme in komunikacijskih povezav. Niso pa s tem zaščitena, če pride do katastrofalnega dogodka, ki onemogoči večino podatkovnega središča in se naenkrat prekinejo vsi procesi. Za takšne primere podjetja vzpostavljajo tako imenovana središča za okrevanje podatkov, preko katerih ponovno vzpostavijo poslovanje. “Še do nedavnega je veljalo, da so rešitve središč za okrevanje podatkov izredno drage in da si jih lahko privoščijo samo velika podjetja. V Kopi smo uporabnikom informacijskih sistemov na tehnologijah Oracle ponudili cenovno izredno ugodno rešitev, ki je dostopna tudi srednjim in celo manjšim podjetjem,” je dejal Lovro Vreš, vodja programa sistemska integracija v Kopa, d. d.

Kopina rešitev temelji na vzpostavitvi rezervnega aplikacijskega in podatkovnega strežnika v računalniškem oblaku Oracle Cloud. Pri tem podjetje ohranja celoten nadzor nad dostopom do podatkov, saj so zagotovljeni vsi varnostni mehanizmi za upravljanje dostopov pooblaščenim osebam oziroma skupinam. Kot pravi Vreš, je izguba podatkov v primeru katastrofe zanemarljiva, poslovanje pa se lahko ponovno prične, po potrebi tudi z rezervne lokacije, že v naslednjih urah. Uporabniki lahko do rezervnega sistema s Kopino rešitvijo dostopajo od kjer koli in kadar koli, tudi prek mobilne podatkovne povezave. Prednost takšne rešitve je, da je popolnoma prilagojena stranki, hkrati pa si jo lahko privošči vsak. To pomeni, da se podjetja, ne glede na poslovne, zakonske in tržne zahteve, razbremenijo problemov, ki jih lahko povzročijo dogodki katastrofalnih razsežnosti. To so problemi, ki so do nedavnega pomenili konec njihove zgodbe.

Neprekinjeno poslovanje se začne z varno, stabilno in razpoložljivo infrastrukturo