Nadgradnja IBM® Maximo® na področju vzdrževanja in upravljanja strojev, opreme in storitev

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Nadgradnja IBM® Maximo® na področju vzdrževanja in upravljanja strojev, opreme in storitev

ponedeljek, 07. oktober 2019    |    Poslovna področja, Proizvodnja, Upravljanje sredstev, MAXIMO

Nemotena proizvodnja je ključ do uspešnega poslovanja podjetja in vseh vrst organizacij. Obveščanje o zastojih in potrebnih aktivnostih podpornih služb je ključna za učinkovito odpravljanje zastojev in zagotavljanje visoke razpoložljivosti proizvodne opreme.

Programsko orodje IBM® Maximo® ponuja široko paleto uporabnih funkcionalnosti in hkrati omogoča prilagoditev in povezljivost z drugimi informacijski rešitvami. Nove rešitve in nadgradnje so za KOPA MAXIMO oddelek vzpodbudni izziv, saj nenehno stremimo k temu, kako uporabnikom IBM® Maximo® omogočiti najboljšo uporabo glede na njihove dejanske potrebe, kot jih imajo v službah za področje upravljanja in vzdrževanja.

Tako smo na Kopi razvili rešitve, s katerimi smo nadgradili IBM® Maximo® funkcionalnosti in so odraz dejanskih potreb na področju organiziranja in upravljanja vzdrževanja.

Povezava IBM® Maximo® in sistema za vodenje zastojev

Ob evidentiranju zastoja na stroju se v IBM® Maximo® samodejno kreira delovni nalog, na katerega se prepišejo ključni podatki: stroj, ura zastoja, inventarna številka, lokacija, vzrok zastoja… Sistem lahko takoj sproži tudi različne načine obveščanja (npr. preko elektronske pošte ali SMS sporočila).

Vzdrževalec se lahko takoj odpravi in začne z odpravo zastoja oz. okvare brez da ročno kreira delovni nalog. Ob prijavi vzdrževalca na stroju, se začne samodejno beležiti tudi vzdrževalčevo delo – po zaključku vpiše še kodo napake (ta je potrebna za analizo), se odjavi in zaključi zastoj. Ob dvigu materiala v skladišču se porabljen material samodejno prenese na delovni nalog.

S tem vzdrževalec svojega časa ni porabil za administracijo, saj so se vse njegove aktivnosti beležile sproti ob opravljanju dela: evidentiranje zastoja, vzrok zastoja, opravljeno delo in porabljen material.

Povezava IBM® Maximo® s sistemom za nadzor in kontrolo dostopa

V območju posebnega varnostnega režima imajo dostop samo pooblaščeni delavci in delavci, ki morajo izvajati točno določena dela. V primeru, da je vzdrževalec dodeljen na delovni nalog, ki se izvaja na lokaciji posebnega varnostnega režima se podatek o vzdrževalcu in datumu dostopa prenese v sistem za kontrolo dostopa, ki vzdrževalcu omogoči dostop do lokacije.

Na tak način si podjetja zagotavljajo varnost, saj lahko natančno določajo pooblastila za dostop. Tako npr. na območja posebnega varnostnega režima nimajo dostopa nepooblaščene osebe.

Spremljanje potrebnih aktivnosti vzdrževalcev na zaslonih - KOPA MAXTV

Razvili smo inovativno rešitev KOPA MAXTV, ki omogoča prikaz ključnih informacij iz sistema IBM Maximo na velikih TV zaslonih.

Rešitev je univerzalna in razširljiva tudi na druge informacijske sisteme. Prikaz ključnih podatkov je možno poljubno prilagoditi potrebam delovnega procesa (procesom vzdrževanja, proizvodnje in ostalim poslovnim procesom, prioritete).

Njena največja uporabnost je zagotavljanje pregleda:

  • * nad zastoji v proizvodnji
  • * nad aktivnostmi, kaj je potrebno postoriti in kaj je v teku.

S tem zagotavljamo večjo učinkovitost in transparentnost delovnega procesa, saj so ključne informacije vedno na dosegu pogleda.

KOPA MAXSMS rešitev – obveščanje o zastojih s pomočjo SMS

V Kopi smo razvili rešitev obveščanja z SMS sporočili iz sistema IBM® Maximo®, ki se jo lahko nastavi za poljubne dogodke.

Rešitev za obveščanje o zastojih smo vpeljali v podjetju Weiler d.o.o., kjer vzdrževalci dobijo na telefon obvestilo v obliki SMS sporočila, da je prišlo do zastoja na določeni napravi. V kolikor se zastoj ne začne odpravljati v predvidenem roku ali če odpravljanje zastoja traja dalj časa, se obveščanje eskalira naprej na višje inštance po 5 delni lestvici.

Rešitev pripomore k nižanju odzivnih časov in k transparentnosti vzdrževalnega procesa, saj so v realnem času obveščeni vsi, ki lahko pripomorejo k učinkovitejšemu delu. Rešitev je logična nadgradnja rešitve povezave s sistemom za upravljanje zastojev.

Nadgradnja IBM® Maximo® na področju vzdrževanja in upravljanja strojev, opreme in storitev