Elektronski bolniški list eBOL

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Elektronski bolniški list eBOL

četrtek, 21. november 2019    |    Uncategorized, Poslovna področja, HRM-Plače, Rešitve, HRM-Place

Strokovnjaki že nekaj časa opozarjamo na pomembnost digitalne transformacije. Veseli nas, da se digitalizacija širi in vedno bolj prehaja tudi na področje naših privatnih življenj. Številne formalnosti že urejamo preko eUprave, spletnih bank, … sedaj je na vrsti zdravstvo.

S 1. 2. 2020 stopi v veljavo nova zakonodaja, ki bo določala, da delodajalci do elektronskih bolniških listov za začasno zadržanost od dela lahko dostopajo le še preko portala eVEM (SPOT). Od 1. 2. 2020 zdravniki bolniških listov ne bodo več tiskali, razen izjemoma.

Uvedba eBOL predstavlja pomembno spremembo pri delodajalcih in njihovih zaposlenih.

Z njegovo uvedbo zaposlenim ne bo več potrebno dostavljati papirnega bolniškega lista svojim delodajalcem, saj bodo do njega pooblaščene osebe dostopale preko portala SPOT (eVEM). To pomeni, da bo zaposleni po končani »bolniški« le-to zaključil kar po telefonu in ne več z obiskom zdravstvene ustanove z namenom dviga bolniškega lista.

Ukinitev papirne listine bo za delodajalce pomenila avtomatski vnos podatkov iz eBOL v njihove informacijske sisteme.  Za obračun plač in nadomestil plač ne bo več potrebno teh podatkov vnašati ročno vnašati.

Uvedba bo za delodajalce prinesla tudi poenostavitev oddaje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače na ZZZS. Vlogo za oddajo zahtevka za refundacijo nadomestila lahko delodajalec odda elektronsko preko portala SPOT (eVEM) ali na podlagi pisne vloge. K vlogi ne bo treba več prilagati originala ali skeniranega bolniškega lista.

eBOL bo:

  • * prihranil čas za zaposlene, kadrovsko službo, delodajalce in zdravniške ambulante;
  • * poenostavil postopke in
  • * zmanjšal stroške.

Kaj pomeni sprememba za delodajalce, ki že uporabljajo Kopin informacijski sistem za obračun plač?

Prevzem oz. prenos podatkov iz eBOL v Kopa-PCE vam bomo omogočili s pomočjo vmesnika. Vanj se bodo prenašali podatki z elektronskega bolniškega lista, ki se bodo avtomatsko prenesli v tabelo boleznin na pravilne vrste knjižb (VK-je). Ti se bodo razporejali glede na šifro bolezni in datum prve zadržanosti. V naslednji fazi vam bomo omogočili tudi elektronsko vlaganje (uvoz) refundacijskih zahtevkov s pripravo XML datoteke.

Delodajalci boste morali pooblastiti odgovorno osebo (npr. vodja kadrovske, vodja plač) za prevzem eBOL zaposlenih, ki ima oz. bo morala pridobiti digitalno potrdilo. Priporočamo, da si osebe pridobijo digitalno potrdilo pred januarjem 2020. Z digitalnim potrdilom boste lahko pooblastilo za prevzem eBOL pridobili na SPOT (točkah eVEM) predvidoma po 1.1.2020. 

 

Za dodatne informacije so vam na voljo naši strokovnjaki in svetovalci na info@kopa.si ali 02 88 39 725. 
Novosti redno objavljajo tudi na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

 

Elektronski bolniški list eBOL