5 ključnih funkcij sodobne kadrovske službe

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
5 ključnih funkcij sodobne kadrovske službe

ponedeljek, 20. januar 2020    |    Poslovna področja, Management, HRM-Kadri, HRM-Plače, Rešitve, HRM-Place, HRM-Kadri

Pomen in vloga sodobne kadrovske službe se spreminjata. Njena vloga postaja vse pomembnejša, kompleksnejša in zahtevnejša. Sodobna kadrovska služba je danes aktivno vključena v uresničevanje strateških ciljev podjetja.

Del sodobne kadrovske službe je Kopa HRM, ki digitalizira njene funkcije. Z digitalizacijo optimiziramo delo in razbremenimo kadrovnike raznih operativnih del. Tako se oddelek lahko osredotoči na svojo strateško funkcijo, ki jo predstavlja v podjetju – izbor, spremljanje in razvoj kadrov.

Katere so ključne funkcije sodobne kadrovske službe oz. strateške prednosti Kopa HRM?

 1. Odgovornost v procesih upravljanja s človeškimi viri

Kadrovska služba se še vedno v številnih organizacijah obravnava kot administrativna služba. Danes to ni več dovolj, saj kadrovska služba čedalje intenzivneje prevzema ključna in odgovorna dela v procesih upravljanja s človeškimi viri, kar se odraža na ravni uspešnosti celotnega podjetja.   

Sodobna IT rešitev na področju upravljanja s človeškimi viri že ob samemu vpisu v sistem uporabnika seznani z zanj pomembnimi informacijami. To je lahko število zaposlenih v podjetju na zadnji dan preteklega meseca oz. na današnji dan po posameznih področjih, vpogled v povprečno število zaposlenih po letih ipd. Prav tako IT rešitev uporabnika seznanja in opominja na pomembne roke, da jih lahko pravočasno uresniči.

Kopa HRM omogoča enostavno selekcijo podatkov in njihovo kasnejšo obdelavo za razna poročila, sezname in analize. Zelo pomembno je, da se vsak podatek vnaša v sistem le enkrat, podatki pa so zbrani na enem mestu, pregledni in jih je kot take možno enostavno filtrirati in selekcionirati.

 1. Iskanje novih, kompetentnih sodelavcev

Iskanje novih, kompetentnih sodelavcev danes predstavlja velik izziv. Trg delovne sile je nasičen z visoko izobraženim kadrom, ki  v večini primerov nima pričakovanih praktičnih znanj in veščin. Po drugi strani pa se srečujemo z izjemnim deficitom proizvodnih delavcev, ki množično odhajajo v tujino, tako, da smo prisiljeni iskati delovno silo v tujini. Danes zgolj razpis prostega delovnega mesta in izbor najustreznejšega kandidata iz prispelih vlog enostavno ne zadoščata več.

Pri iskanju in izbiri novega kadra sodobna Kopa HRM rešitev uporabniku omogoča:

 • * enostavno kreiranje razpisa ter objavo prostega delovnega mesta,
 • * prijavo kandidata na spletnem obrazcu,
 • * avtomatsko selekcijo top kandidatov na podlagi predhodno vnesenih kriterijev,
 • * vpogled v vse prispele vloge ter oceno ustreznosti kandidata,
 • * komunikacijo s kandidati,
 • * ureditev osnovne zaposlitvene dokumentacije,
 • * posredovanje povratnih informacij o izboru in
 • * enostaven prepis izbranega kandidata v kadrovsko evidenco.
 1. Spodbujanje karierne poti posameznika

Zgodnje načrtovanje, spremljanje in spodbujanje karierne poti posameznika oz. zaposlenih je v sodobni kadrovski službi nujna. Potrebo po določeni delovni sili je potrebno prepoznati še preden ta nastopi. S tem, ko ima kadrovska služba dovolj časa, da se lahko posveti svoji strateški vlogi v podjetju, lahko organizacija kvalitetno načrtuje karierno pot svojih trenutnih in potencialnih zaposlenih.

Mladi na trg delovne sile vstopajo drugače, kot je bila praksa pred nekaj leti. V kolikor menijo, da jim gospodarstvo ne nudi prostora za karierni razvoj, si tega ustvarijo sami. Rezultat tega je pogosto beg možganov. Sposobni in nadarjeni mladi, ki so najboljši in najambicioznejši kader, našo državo množično zapuščajo in se le redko vračajo. S strateškim načrtovanjem si lahko zagotovite najboljši kader, še preden ga prepričajo druge priložnosti.

Sodobna IT rešitev uporabniku nudi enostaven pregled v karierno pot posameznika. Katera znanja in kompetence je že usvojil in jih primerja z zahtevami delovnega mesta, ki ga zaseda. Na ta način ima kadrovnik vedno na voljo informacijo o strukturi zaposlenih, ki jih lahko razvršča po posameznih deloviščih glede na potrebe delovnega procesa.

 1. Aktivna vloga pri uresničevanju strateških ciljev podjetja

V uspešnih podjetjih igra kadrovska služba vlogo strateškega partnerja. Zastavljeni cilji kadrovske službe morajo biti usklajeni s cilji poslovanja, saj je to ključni dejavnik dolgoročne uspešnosti podjetja.

Pri tem igrata ključno vlogo poznavanje in uporaba sodobnih IT-rešitev, ki omogočajo kreiranje dinamičnih analiz. Uporaba le-teh predstavlja učinkovito orodje pridobivanja podatkov, potrebnih za uresničevanje strateških ciljev podjetja.

Sodoben kadrovnik pripravlja poročila in analize neposredno v Kopa HRM sistemu. Podatke selektira, filtrira, pripravlja grafične izpise ter vrtilne tabele. Na ta način so podatki o zaposlenih vedno pri roki, obstoječi izpisi pa se enostavno dodajajo oz. odvzemajo glede na želje uporabnika. 

 1. Večja mobilnost zaposlenih – možnost stalnega dostopa do informacij

Danes ni več dovolj, da zaposleni dostopa do svojih podatkov zgolj v času uradnih ur kadrovske službe. Zaposleni pričakujejo, da bodo imeli dostop do informacij in do dokumentov, ki se nahajajo v njegovi personalni mapi 24 ur na dan. Z dostopom do svojih podatkov kadarkoli in iz kateregakoli mesta občutno povečamo mobilnost zaposlenih.

Osebni portal zaposlenih (OPZ) v sklopu Kopa HRM omogoča zaposlenemu dostop do svojih podatkov 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Do podatkov lahko dostopa od kjerkoli, iz svojega računalnika ali telefona.

Kopa HRM v prihodnosti

Nobeno področje poslovanja v dobi digitalizacije ne ostane nedotaknjeno – vključno s kadrovsko službo. Informacijske rešitve na tem področju morajo kadrovskim strokovnjakom omogočiti enostavno uporabo in možnost vpogleda v dejansko stanje.

V prihodnosti lahko pričakujemo, da bo ta tehnologija kadrovsko službo še preoblikovala.

 • * Orodja za umetno inteligenco (AI) lahko pospešijo marsikateri zamuden selekcijski postopek.
 • * Chatboti lahko zaposlenim hitro in učinkovito dostavijo prilagojene informacije,
 • * Virtualna resničnost (VR) omogoča podjetjem testiranje in usposabljanje kandidatov v nadzorovanem, simuliranem okolju – scenarij v katerem je prostora za napake zelo malo.

Prihodnost na HRM področju je vsekakor vznemirljiva. Naloga kadrovnikov pa je, da začnejo razmišljati o tem, kako bo nova tehnologija vplivala na vaše podjetje. Za privabljanje najboljših kadrov, bomo vsekakor morali prilagoditi svoje strategije zaposlovanja in potem delati na tem, da najboljše tudi obdržimo.

 

5 ključnih funkcij sodobne kadrovske službe