Izboljšajte možnosti za uspešno digitalno transformacijo

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Izboljšajte možnosti za uspešno digitalno transformacijo

ponedeljek, 27. januar 2020    |    Poslovna področja, Rešitve

Večina digitalnih transformacij ne prinaša koristi, ki jih direktorji in vodje pričakujejo. Nove raziskave kažejo, da pet praks povečuje možnost izrednih rezultatov.

Za uveljavljena podjetja je pritisk za digitalizacijo poslovnih procesov in izdelkov dosegel novo raven. Raziskave mednarodnega svetovalnega podjetja McKinsey & Company (Twenty-five years of digitization: Ten insights into how to play it right) kažejo, da 10% najučinkovitejših digitaliziranih podjetij zasluži kar 80% digitalnih prihodkov v njihovih panogah. Tak uspeh še zdaleč ni enostaven. Povprečna digitalna transformacija predstavlja kar 45% možnost, da prinese slabše rezultate od pričakovanih. Kako se temu izogniti?

Dobra novica je, da lahko vodje in posamezniki odločilno povečajo možnost za uspešno digitalno transformacijo. Po podatkih McKinseyja, podjetja pri digitalizaciji sledijo vsaj eni od spodnjih praks.

Določite jasne prioritete in cilje

K uspešni digitalizaciji pripomore fokus na nekaj jasnih ciljev, ki so neposredno vezani na poslovne rezultate. Cilje si lahko zastavite po SMART metodi:

  • Specific – specifični cilj: Kaj želite doseči, kaj je cilj?
  • Measurable – merljivi cilj: Kako lahko izmerite ali dosegate postavljene cilje?
  • Achievable/Attainable – dosegljiv cilj: Ali so cilji dosegljivi?
  • Realistic/Relevant – realni cilj: Ali lahko dosežemo postavljene cilje s sredstvi, ki jih imam?
  • Time – časovno opredeljeni cilj: Do kdaj boš dosegel postavljene cilje?

Verjetnost učinkovite digitalne transformacije se poveča, ko se definira elemente, ki so za transformacijo najzahtevnejši (a hkrati ključni za razvoj podjetja) in določi pristop do teh elementov.

Pri postavitvi ciljev in celotne digitalne strategije smo v pomoč tudi mi. Od julija 2019 je Kopa del DIH Slovenija, Nacionalne enotne točke za digitalno transformacijo Slovenije. Vključeni smo v katalog strokovnjakov, ki pomaga pri koriščenju vavčerjev za sofinanciranje procesov digitalizacije.

Investirajte v talent in zaposlene

Tehnološki razvoj v zadnjih letih izjemno hitro narašča, podjetja pa se morajo prilagoditi na spremembe tudi na področju kadrovanja. V zadnjih nekaj letih se je pokazala potreba po poklicih, ki še pred kratkim niso obstajali, npr.: inženir samovozečih vozil, strokovnjak za računalništvo in programiranje v oblaku (angl. Cloud computing specialist), razvijalec uporabniške izkušnje (angl. UX designer), upravljalec družbenih omrežij (angl. Social Media Manager), karkoli v povezavi z umetno inteligenco, … Tu se najbolje pokaže strateška funkcija kadrovskega managementa.

Digitalna transformacija daje boljše rezultate, ko podjetje strateško privablja, razvija in zaposluje visoko nadarjene ljudi z močnimi digitalnimi, analitičnimi ali specializiranimi veščinami. Glavno vlogo tu prevzema kadrovska služba s svojimi ključnimi funkcijami in strateško vlogo v podjetju.  

Investirajte denar in čas

Tudi ob dobro zastavljenih ciljih in s kvalitetno delovno silo, vodstvo ne sme spregledati glavnega cilja – digitalna transformacija. Temu je poleg denarja potrebno nameniti tudi čas za vpeljavo novih sistemov, procesov in predvsem sprememb navad zaposlenih.

Slovenija vzpodbuja prehod na digitalno gospodarstvo. V ta namen je Slovenski podjetniški sklad objavil spodbudo in razpis za digitalno transformacijo MSP.

Velika ovira pri izvajanju digitalizacije poslovanja je lahko obremenjenost ekipe z rednimi delovnimi obveznostmi ter navajanjem na novosti. Za uspešno interno digitalno preobrazbo je potrebno omogočiti, da se digitalizaciji in spremembam lahko posveti zadosti časa in pozornosti. Pri tem je zelo pomembno, da zaposleni verjamejo v koristi, ki jih bo digitalizacija prinesla tako njim osebno, kot njihovim sodelavcem in podjetju.

Opolnomočite agilnost

Visoka hitrost, s katero se podjetja (vaši konkurenti), kupci in uporabniki spreminjajo v digitalni ekonomiji pomeni, da se morajo podjetja hitreje prilagajati trgu, analizirati poslovanje in preurediti svoje prioritete. Pri McKinsey & Company opažajo, da hitrorastoča podjetja posodabljajo svoje digitalne strategijo pogosteje, kot druga podjetja.

Raziskava kaže, da so podjetja, ki so v svoje poslovanje vpeljala agilnost, presegla svoja pričakovanja o uspešnosti. Podobno rezultati vpeljave agilnosti se kažejo na vseh poslovnih področjih. Druge McKinseyjeve raziskave kažejo, da so pri uspešnih digitalnih preobrazbah zaposleni bolj verjetno nagrajeni za ustvarjanje novih idej, za sprejemanje ustreznih tveganj in za prakso testiranja in učenja (test-and-learn practices) ter na splošno bolj zadovoljni z delom.

Več o višji motivaciji in zvestobi na delovnem mestu smo pisali v članku o koristih digitalizacije kadrovske službe

Opolnomočite ljudi

McKinseyjeva raziskava izpostavlja dosežke v uspešnosti, ki so posledica povečanja pomena digitalnih zmogljivosti za zaposlene na vseh ravneh, ne le na višjih nivojih.

Digitalna transformacija je bolj uspešna, če podjetja jasno opredelijo vloge in odgovornosti ter za vsako dogovorjeno spremembo postavijo "lastnika" spremembe. Možnost za boljše rezultate se poveča tudi, ko podjetja določijo odgovorne za izpolnjevanje posameznih ciljev, ki so jim bili dani.

Končno bo digitalna transformacija bolj verjetno premagala pričakovanja glede uspešnosti, če podjetje izenači pričakovanja, ki jih postavlja posameznikom, s svojimi pričakovanji za delovne skupine in za organizacijo kot celoto ter spodbuja občutek skupne odgovornosti.

 

 

Kako se z digitalno transformacijo srečujete v vašem podjetju? Se za njo še niste odločili in vam lahko pomagamo na poti digitalizacije? Sporočite nam na info@kopa.si.

Izboljšajte možnosti za uspešno digitalno transformacijo