Študija primera - MLINOTEST

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Študija primera - MLINOTEST

ponedeljek, 03. februar 2020    |    Poslovna področja, Rešitve

Predstavitev projekta

Mlinotest – podjetje s tradicijo že nekaj časa uspešno sodeluje tudi  s KOPO, hišo bistrih rešitev. Naše sodelovanje iz leta 2012 nadgrajujemo in v letu 2019 smo jim uspešno posodobili celoten informacijski sistem. Nadgradnja je vključevala posodobitev :

  • * strojne opreme,
  • * virtualizacijske platforme,
  • * platforme podatkovnih baz,
  • * sistema za arhiviranje

in vzpostavitev

  • * neprekinjenega poslovanja s postavitvijo nadomestnega podatkovnega centra  (DRC - Disaster Recovery Center).

 

Izziv naročnika

Izzivi podjetja Mlinotest so se kazali že nekaj časa, saj jim je ovire predstavljala »dotrajana« oprema ter počasnejše delovanje ERP sistema. Skupaj to ni več zagotavljalo možnosti posodobitev,  nadgradenj operacijskih sistemov in storitevpotrebne hitrosti obdelave podatkov, …

Želja podjetja Mlinotest je bila poleg posodobitve opreme tudi zagotovitev neprekinjenega  poslovanja. Ideja je bila, da so ključne storitve razpoložljive tudi v primeru odpovedi strežniškega prostora zaradi naravne nesreče (požar, poplava, ..)  ali  človeške napake . Zahteva podjetja je bila, da so kritični delovni procesi v primeru katastrofalne odpovedi na voljo v roku 1 ure, pri čemer se lahko izgubi maksimalno 30 minut podatkov za najbolj pomembne storitve.  

Podjetje Mlinotest ima v svoj ERP sistem povezane module za nadzor proizvodnje, upravljanje komerciale ter kadrovskega področja s plačami. Za trgovinski del poslovanja (svoja naročila in komunikacijo z naročniki ter dobavitelji) pa Mlinotest uporablja druge spletne mehanizme, ki so povezani z ERP sistemom. Ne glede na to, da je verjetnost izpada operativnosti mehanizmov majhna, pa bi še najmanjši izpad poslovnih procesov predstavljal (posredno in neposredno) gospodarsko škodo.

Naša rešitev

Vloga Kope je bila v vzpostavitvi strojne opreme na primarni in sekundarni lokaciji, poenotenju in posodobitvi virtualizacijske platforme, operacijskih sistemov ter zamenjavi in nadgradnji platforme podatkovnih baz. Na nove platforme smo migrirali obstoječe procese, storitve in podatkovne baze in uredili varnostne kopije podatkov po priporočilih dobre prakse.

Rešitev je vključevala tudi vzpostavitev DRC centra za poslovno kritične storitve in zagotovitev delovanja tudi v primeru odpovedi primarne strežniške lokacije. Poleg vsega že omenjenega pa je del projekta bila tudi nadgradnja ERP sistema na višjo verzijo.

Rezultati

Posodobitev informacijske infrastrukture je že v nekaj dneh po implementaciji pokazala pozitivne spremembe v delovnih procesih.

Največja sprememba se je pokazala v hitrosti obdelave podatkov v ERP sistemu, ki sedaj poteka 3-4 krat hitreje, kot pred posodobitvijo.

Poenostavljena forma za vnos podatkov omogoča hitrejši dotok informacij v ERP sistem. To prispeva k dvigu učinkovitosti na posameznem delovnem mestu.

Nova strojna oprema podpira najnovejše operacijske sisteme in posledično omogoča implementacijo novih storitev ter hitrejše delovanje že obstoječih. Zaradi medsebojne povezanosti različnih ERP modulov zdaj hitreje potekajo procesi tako na področju proizvodnje, kadrovske kot tudi komerciale.

Poenotenje virtualizacijske platforme je prineslo visoko razpoložljivost določenih storitev, glede na stanje pred prenovo.

In nenazadnje – operativnost in možnost poslovanja v primeru izpada oz. odpovedi primarne lokacije.

 

 

Študija primera - MLINOTEST