Pomen celovitih programskih rešitev

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Pomen celovitih programskih rešitev

torek, 24. marec 2020    |    Poslovna področja, Rešitve

Izkušnje vodilnih podjetij, s katerimi Kopa sodeluje, kažejo, da se s približevanjem strankam in preseganjem njihovih pričakovanj dviguje uspešnost. Konkurenčna prednost se ustvarja s kakovostjo in ceno izdelkov, kvalitetnimi storitvami in spremljajočimi aktivnosti, ki vplivajo na zadovoljstvo kupcev in potrošnikov.

IT panoga se vrti okoli digitalizacije in industrije 4.0. Uspešnost podjetij je danes v veliki meri pogojena z IT podporo, zato je zanje ključnega pomena, kdo in kako skrbi za to področje. Digitalizacija ni namenjena samo podpori učinkovitejšemu, hitrejšemu in avtomatiziranemu delovanju procesov, ampak odpira popolnoma nove poslovne modele in priložnosti.

Tudi v tradicionalnih panogah razvoj narekujejo in prevzemajo vodilno vlogo še nedavno neznana in neprepoznavna podjetja. Ta so hitro prepoznala potencial digitalizacije ter praktično čez noč prevzela vodilni položaj na trgu.

Pri digitalizaciji ne gre samo za kakovost informacijskih rešitev in storitev (to je osnovni temelj), ampak predvsem za sposobnost razumevanja, kaj nove tehnologije omogočajo, odkrivanje njihovih potencialov in priložnosti. Gre za celovit pogled na vlogo IT v sodobnem poslovanju, ki se je z leti močno spremenila.

Stranke, ki celovito obvladujejo dogajanje, so uspešnejše

Kopina vizija je, da podjetjem nudimo celovite IT rešitve, s pomočjo katerih postanejo uspešnejše. Rešitve temeljijo na sklenjenem in digitaliziranem Demingovem krogu ter zavedanju, da je za uspeh pomembna širša slika – povezanost človeka, strojev, komunikacije, podatkov in odločanje na podlagi pravih informacij. S tem podjetja nudijo storitve in produkte na višjem nivoju, presežejo pričakovanja svojih strank in jim omogočajo, da postanejo vodilna na svojem področju.

Celovita IT rešitev vključuje:

  1. Kakovostno uporabniško izkušnjo, ki sprošča čas, zmanjšuje stres in povečuje ustvarjalnost za izvajanje nalog z visoko dodano vrednostjo.
  2. Podatke pretvarja v uporabne informacije, upravlja znanja in sodeluje vedno in povsod, da se aktivira vrednost, ki jo imajo podjetja v podatkih, ljudeh in učinkoviti komunikaciji.
  3. Obvladuje in povezuje vse procese in postopke, da se lahko podjetje hitro prilagodi spremembam v poslovnem okolju, izvaja izboljšave v procesih, organizaciji in produktih ter preizkuša nove poslovne modele.

 

Bistvo je v pravih in pravočasnih odločitvah

Z več kot 40 letnimi izkušnjami razumemo potrebe naših strank. Celovite programske rešitve pomagajo pri optimizaciji internih in eksternih poslovnih procesov, da podjetja navzven postajajo privlačnejša za svoje kupce in potrošnike.

Pričakovanja se spreminjajo na način, ki bi pred leti mejil na znanstveno fantastiko. Pred leti se je informacije za odločanje podajalo na mesečni ravni. Z razvojem smo prišli do tega, da nam IT rešitve v trenutku predstavijo celovito informacijo o dogajanju. Vsi zbrani podatki (tudi iz preteklosti) so dragocen vir znanja ter odlična izhodišča za zanesljive napovedi.

Velik izziv, ki ga vidimo v prihodnje, je še močnejša povezava poslovne in proizvodne informatike. Že sedaj smo sposobni povezati delovanje senzorja s poslovnim učinkom, reklamacijami in kompetencami ljudi, ki v procesu nastopajo. Prepoznamo dober vzorec poslovanja in ga ponavljamo oz. zaznamo slab vzorec in preprečimo njegovo ponovitev. To počnemo v realnem času in smo sposobni v trenutku, ko se proces začne obnašati drugače od predvidenega oziroma načrtovanega delovanja, sprožiti eskalacije in mehanizme, ki poskrbijo, da se vrne v normalno delovanje.

Pred nami so izzivi, kako povezanost, digitalizacijo in celovitost še izboljšati. V Kopi potekajo številni razvojni projekti, s katerimi prenavljamo obstoječe produkte in razvijamo nove rešitve, ki podjetjem pomagajo uresničevati cilje in so pripravljene na generacijo novih, še zahtevnejših uporabnikov.

Pomen celovitih programskih rešitev