Vzdrževanje je investicija – čas vračila investicije v informacijsko podporo vzdrževanju

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Vzdrževanje je investicija – čas vračila investicije v informacijsko podporo vzdrževanju

četrtek, 19. oktober 2017    |    Poslovna področja, Upravljanje sredstev, MAXIMO

 

Učinki naložb v informacijsko podporo vzdrževanju imajo pogosto omejeno možnost nazornega prikaza. Dobičkonosnost je skrita v nižjih zalogah in stroških rezervnih delov, večji razpoložljivosti proizvodnih sredstev, manjši obremenitvi vzdrževalcev in končno v višji učinkovitosti podjetja. Vse to je ključ do konkurenčne prednosti, ki je lahko v določenem obdobju merljiv v več 100.000 evrih.

Neizpodbitno dejstvo je, da je vlaganje v vzdrževanje dobičkonosno. »Vzdrževanje je investicija« je bila tema Tehniškega posvetovanja in sejma vzdrževalcev Slovenije na Otočcu.
Osrednji strokovni in poslovni dogodek, ki ga prireja Društvo vzdrževalcev Slovenije, je bilo tudi letos združeno z razstavo opreme in sredstev za vzdrževanje. Kopa, ki je partner društva, je na dogodku sodelovala kot razstavljavec, pri čemer je predstavila poslovno vrednost informacijsko podprtega vzdrževanja ter novosti na področju informacijske podpore upravljanju in vzdrževanju strateških sredstev s sistemom IBM MAXIMO. 
Aljaž Gradišnik, svetovalec za informacijsko podporo vzdrževanju Maximo v KOPA d. d., je na posvetovanju predstavil strokovni referat »Z investicijo v informacijsko podporo vzdrževanju do konkurenčne prednosti«.

Informacijska podpora vzdrževanju kot naložba
Napredek pri vzdrževanju v podjetjih je v zadnjih desetletjih ogromen. Največja razlika je v informacijski podpori vzdrževanju, saj le ta pred desetletji ni obstajala, sedaj pa si brez 'računalnika' vzdrževanja ne moremo predstavljati. Kako podpreti vzdrževalce in odločanje o vzdrževanju? Je dovolj preglednica (MS Excel, Open office Calc …), smo razvili lastno aplikacijo, ki jo je deloma povozila nekompatibilnost z novimi operacijskim sistemi in verzijami programske opreme na osebnih računalnikih, ali pa nimamo nič oz. imamo vse v 'glavi' ... ?

Kopine dobre prakse uvedbe sistema Maximo kažejo naslednje učinke:
•    Večja učinkovitost dela: 10 do 20%
•    Povečanje razpoložljivosti sredstev: 3 do 10%
•    Zmanjšanje potrebnih investicij v novo opremo: 3 do 5%
•    Boljša izkoriščenost garancij: 10 do 50%
•    Zmanjšanje skladiščnih zalog: 20 do 30%
•    Zmanjšanje stroškov skladiščenja: do 20%
•    Zmanjšanje stroškov materiala in rezervnih delov:  5 to 10%
•    Zmanjšanje nabavnih stroškov: 10 do 40%
 

Dobičkonosnost naložbe

Podjetja so pri novih naložbah vse bolj pozorna na njihovo povrnitev oziroma dobičkonosnost. Ko se spoprimemo z vrednostjo vzdrževanja in koristmi, ki jih prinese uvedba informacijske podpore, hitro pridemo do rezultatov z jasno izraženo poslovno vrednostjo:


•    Čas vračila naložbe = vložena sredstva/(letni prihranek-letni stroški)
•    Proizvodna linija ustvarja 100.000 evrov/mesec. Trenutna proizvodnja ob 90% razpoložljivosti znaša 90.000 evrov/mesec. Na letni ravni je torej izpad za 120.000 evrov.
•    Dvig razpoložljivosti za 1% na letni ravni predstavlja povečanje prihodkov za 1.200 evrov na proizvodno linijo, kar znaša v primeru 10 proizvodnih linij 12.000 evrov. Investicija v nabavo informacijske podpore je 30.000 evrov. Manjša poraba rezervnih delov in optimizacija skladišča na letni ravni doprineseta 2.000 evrov. Strošek vzdrževanja sistema je 1.000 evrov. 
•    Čas vračila naložbe = 30.000/ (12.000 + 2.000) – 1.000 = 2,3 leta.
 

Dvig razpoložljivosti opreme
 


 

Vzdrževanje je investicija – čas vračila investicije v informacijsko podporo vzdrževanju