Vodenje finančnega in materialnega toka

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Vodenje finančnega in materialnega toka

torek, 14. avgust 2018    |    Poslovna področja, Finance in računovodstvo

 

Novi poslovno-proizvodni informacijski sistem bo Mlinotestu omogočil, da bodo z enega mesta povezano upravljali finančne in materialne vire v vseh podjetjih v skupini.

Sistem centralno finančno računovodsko službo opremlja z zaokroženim naborom aplikacij, kar vključuje tudi podporo elektronskim nabavnim dokumentom ter elektronsko izmenjavo z različnimi institucijami javne uprave.
Med implementiranimi knjigovodskimi in računovodskimi aplikacijami so glavna knjiga, knjiga davkov, knjiga prejetih računov z razširitvijo na elektronsko likvidacijo, materialno knjigovodstvo z vodenjem gotovih izdelkov in zajemom izdanih računov, vodenje potnih nalogov, upravljanje osnovnih sredstev, drobnega inventarja in embalaže ter blagajna za gotovinsko poslovanje.
Poleg vodenja glavne knjige in knjige davkov so podprti tudi ostali standardni finančni procesi, kot so upravljanje terjatev in obveznosti, obračun obresti, poboti ter vodenje kreditov in leasingov.

Vodenje finančnega in materialnega toka