Industrija 4.0: Kje v proizvodnji izgubljate čas in denar?

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Industrija 4.0: Kje v proizvodnji izgubljate čas in denar?

sobota, 17. junij 2017    |    Poslovna področja, Proizvodnja, Rešitve, ERP


Projekti dokazujejo, da je vsaj 10-odstotno povečanje produktivnosti doseženo že z avtomatizacijo zajema in obdelavo podatkov s strojev ter stalnim primerjanjem ali utrip proizvodnje poteka, kot je planirano.

Slovenska podjetja že pridobivajo kompetence za vstop v novo industrijsko revolucijo, pri čemer vlada splošno prepričanje, da je za to potrebnih veliko tehnoloških naložb, ki gredo v milijone evrov.

Rešitve, ki prinašajo velike učinke so bližje, kot se zdi in predvsem mnogo cenejše. Industrijo 4.0 namreč sestavljata dve podstati, digitalizacija in avtomatizacija. Če je avtomatizacija tista, ki zahteva velika kapitalska vlaganja, je digitalizacija bistveno bolj dostopna, saj ne zahteva toliko tehnoloških naložb ampak bolj povezovanje podatkov, ljudi in procesov. Veliki meri izkorišča informacijske rešitve in proizvodne tehnologije, ki so že v podjetju, in mu omogoča, da pri tem sprosti vrednost, ki leži skrita v nepreglednih procesih, zamudnih delovnih postopkih ter pomanjkljivih informacijah.

Ali sploh imate prave podatke?

V digitalnih poslovnih okoljih Industrije 4.0 se vse odločitve, od čisto rutinskih opravil, do strateških sprejemajo na osnovi podatkov. No, vsaj naj bi se. Čeprav podjetja že leta investirajo v različne informacijske rešitve in sodobne proizvodne tehnologije, le malo direktorjev ob prihodu v službo ve, kaj vse se je dogajalo v proizvodnji prejšnji dan in kako uspešne so bile posamezne izmene.

S polnimi jadri plujemo v Industrijo 4.0, a veliko direktorjev sploh še nima pravočasno na voljo osnovnih informacij, ki jih potrebujejo za ukrepanje. Večinoma so o anomalijah obveščeni, ko je že prepozno, ko se je problem že pokazal kot strošek, reklamacija ali celo izguba posla.

Največji izziv je odkrivanje majhnih anomalij v proizvodnji, ki jih je konec meseca v seštevku prispevajo k slabši realizaciji od planirane. Problem je v tem, da podjetje takšnih anomalij enostavno ne more odkriti, če ne sledi in meri dogajanja v realnem času ter ga istočasno primerja s planom.

V sistemih, kjer je pridobivanje informacij odvisno od ljudi je tako stanje povsem naravno. Zaposleni slabe informacije prikrivajo, saj je težko priznati napako in čakajo do zadnjega, da se sama pokaže. Po drugi strani se v takšnih proizvodnih okoljih nekaterih podatkov sploh ne more pridobiti, na primer za analiziranje odpravljanja zastojev ali spremljanje parametrov delovanja ter izkoriščenosti strojev.

Zajem podatkov v proizvodnji že ob samem nastanku in neodvisno od ljudi je osnova za pridobivanje ažurnih, kredibilnih in predvsem transparentnih informacij za vodenje in odločanje.

Ključni so ažurni in povezani podatki

Industrija 4.0 ne pomeni samo uporabe robotov ampak še prej povezovanje ter izkoriščanje vrednosti tehnologij, ki jih podjetja že uporabljajo. Kakšne informacije bo imel direktor na voljo za odločanje, je dejansko odvisno od tega povezovanja. Na primer, če želi imeti podatke, kaj se je dogajalo prejšnji dan, vključno z nočno izmeno že takoj zjutraj ob prihodu v službo, mora podjetje povezati in sproti obdelati podatke iz različnih sistemov: ERP, vzdrževalski informacijski sistem ter planiranje in monitoring proizvodnje.

Pogosto se dogaja, da podjetja kljub naložbam v nove stroje ne dosegajo želene produktivnosti.

Problem je v tem, da sploh ne vedo, kaj je razlog za to, da ne uspejo realizirati plana. Konec meseca sicer vidijo, da niso bili uspešni, ne najdejo pa konkretnih vzrokov. Prav povezane informacije vodstvu omogočajo, da lahko pravočasno ugotovi na primer neujemanje količine s planom, pri čemer vidi tudi vzroke za to in pravočasno ukrepa. Ob dnevnem spremljanju dogajanja v proizvodnji se takšna katastrofa konec meseca ne more zgoditi. Čeprav je za manjšo produktivnost lahko več opravičljivih razlogov, na primer izpad strojev, veliko različnih delovnih nalogov na istem stroju in s tem povezane priprave stroja, mora imeti vodstvo možnost odkrivanja anomalij pri produktivnosti, ko ni nobenih takšnih dogodkov, oziroma ko gre za manjše anomalije, ki se med večjimi izgubijo.

Podatki prinašajo argumente

Vodstvo potrebuje sprotne povratne informacije, da se lahko pravočasno odzove in ukrepa. Če ima ob tem še informacije s strojev, se kmalu ugotovi, kje se stvari lomijo, da se naredi manj. Če je stroj recimo nastavljen na nižjo hitrost, po določenem času ne moremo več nič narediti. Podobno se v primeru previsoke hitrosti napako odkrije šele, ko se poveča izmet.

S spremljanjem nastavitev stroja  in sočasnim primerjanjem z referenčnimi podatki (normativi, parametri delovanja …) se lahko zmanjšanje produktivnosti ali povečanje izmeta prepreči še preden iz tega nastane resen problem.

Na osnovi analiz računalniško zbranih podatkov o proizvedenih količinah, zastojih (kakšni so bili, kakšna je bila napaka in kdaj se jo je začelo odpravljati napako) ter poteku dela se vsa odstopanja hitro odkrijejo. Tako podjetje spoznava realno stanje in pridobiva argumente za izboljšave pri organizaciji, tehnologiji in v procesih.

Enostavni in poceni vzvodi za dvig produktivnosti

V tovarnah prihodnosti, kjer bodo delo ljudi prevzeli roboti bodo interaktivni podatki osnova za samo optimiziranje avtomatiziranih proizvodnih linij. V podjetji, kjer s stroji še vedno upravljajo ali jih oskrbujejo ljudje so podatki osnovni vodstveni vzvod, s katerim je možno na razmeroma hiter način povečati učinkovitost proizvodnje. Kot kaže praksa se že s takšnim spremljanjem proizvodnje poveča produktivnost za 10 odstotkov! Že manjše podjetje, ki letno proizvede za 2 milijona evrov izdelkov, tako najlažje pride do 200.000 evrov novih prihodkov. Na tem mestu je treba izpostaviti, da takšen pristop k digitalizaciji proizvodnje lahko uvede postopoma. Glede na dosedanje izkušnje je smiselno, da se podjetje lotijo zajema podatkov s strojev ali procesov, najprej na posameznih strojih ali delovnih centrih, kjer se pojavljajo ozka grla. Dejansko lahko začnejo že z enim strojem, nato pa dobro prakso razširijo na celotno proizvodnjo. Na tak način podjetje postopoma izvede različne ukrepe, s katerimi dvigne skupno učinkovitost strojev in naprav OEE ter v nadaljevanju učinkovitost celotne tovarne OFE. Z optimizacijo različnih podpornih procesov, ki se izvede prek povezovanja tudi z drugimi poslovnimi aplikacijami pa podjetje stopi na pot k počasnemu a dobičkonosnemu približevanju k maksimalni možni produktivnosti.

Industrija 4.0: Kje v proizvodnji izgubljate čas in denar?