Mobilno poslovno poročanje po meri uporabnikov

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Mobilno poslovno poročanje po meri uporabnikov

nedelja, 14. januar 2018    |    Rešitve, KOPA BI

 

KOPA M-BI zagotavlja prilagojena poslovna poročila v vsakem trenutku, ne glede na to, kje se uporabnik nahaja

Mobilni dostop do poslovnih podatkov in poročil zaradi želje po lokacijski neodvisnosti in zahtev po takojšnji razpoložljivosti informacij postaja realnost v vse več organizacijah. Tehnoloških možnosti za mobilni dostop do podatkov za odločanje je več, vendar je največ pozornosti treba nameniti enostavni uporabi podatkov in tako  vodstvu omogočiti učinkovit pregled nad dejansko uspešnostjo podjetja.

“V Kopi smo izdelali napredno rešitev za poslovno poročanje na pametnih mobilnih telefonih, ki je osredotočena na posredovanje bistvenih informacij »krvne slike podjetja« brez vnašanja parametrov in drugih za uporabnika motečih akcij, kot sta povečevanje pogledov ali drsenje po vsebini,” je povedal Domen Ocepek, vodja razvoja KOPA ERP. KOPA je s svojo mobilno rešitvijo dosegla, da uporabnik lahko na enostaven način pride do ključnih podatkov, kar z vidika funkcionalnosti sicer ni novost, z vidika enostavnosti uporabe in dostopnosti pa pomeni velik korak naprej.

Standardna poročila so takoj pri roki.

Kopina rešitev za mobilno poslovno poročanje ponuja vsa standardna poročila, ki jih menedžerji redno pregledujejo:

- informacije iz komercialne službe, kot so fakturna realizacija, naročila kupcev in nabavna naročila, po različnih časovnih obdobjih (dnevno, tedensko, mesečno) in za devet največjih poslovnih partnerjev, pri čemer so ostali združeni v agregatni podatek;

- poročila o stanju v proizvodnji (odprte pozicije, tedenska realizacija, doseganje načrta …)

- poročila iz finančno računovodske službe (odprte terjatve in obveznosti, stanje na računih ...).

V večino poročil se je možno poglobiti prek grafikonov in tako ugotavljati (na primer) udeležbo največjih kupcev pri realizaciji, vrednost in količino najbolje prodajanih izdelkov ter vrednostno spremljati dnevna naročila kupcev. Menedžerji lahko nadzirajo tudi odstopanja od načrtovane realizacije proizvodnje v različnih časovnih obdobjih, spremljajo načrtovani denarni tok, vključno z dejanskim finančnim stanjem na računih, ter pregledujejo in razvrščajo odprte terjatve oziroma obveznosti.

Kopina rešitev podatke črpa neposredno iz transakcijskega sistema zato ne potrebuje posebnega podatkovnega skladišča. Po drugi strani lahko vešči uporabniki sami nastavijo, katera poročila oziroma informacije se jim prikazujejo na mobilnikih, kar zagotavlja transparentnost in verodostojnost informacij.

Mobilno poslovno poročanje po meri uporabnikov