Preskrbovalna podjetja potrebujejo napredna orodja za poslovno odločanje

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Preskrbovalna podjetja potrebujejo napredna orodja za poslovno odločanje

ponedeljek, 04. september 2017    |    Rešitve, KOPA BI

 

Študija raziskovalne hiše IDC je odkrila, da bo za podjetja v preskrbovalni dejavnosti kritična implementacija analitičnih rešitev, s katerimi bi podprla avtomatizacijo procesov, izboljšala odločitve glede kapitalskih naložb ter omogočila porabnikom, da upravljajo njihov slog uporabe energije.

 

IDC-jeva študija "Business Strategy: Ready for the Dip…Err…Plunge? Utility Business Analytics“ kaže na to, da predstavljajo preskrbovalna podjetja eno od panog, kjer se bo v prihodnjih letih najhitreje povečevala raba rešitev za poslovno odločanje.

Preskrbovalna podjetja po svetu so doslej investirala v poslovno analitična orodja predvsem z namenom obvladovanja zanesljivosti omrežja in spremljanja dejavnosti. V prihodnje pa bodo uporabo analitičnih orodij, poleg izboljšanja upravljanja sredstev za prenos in distribucijo, usmerila na avtomatizacijo procesov, povezanih s temi sredstvi, ter zagotavljanje večje informacijske varnosti z namenom zagotavljanja zanesljivosti omrežja, predvsem zato, da bi lahko ustrezno razumela dogajanje in podpirala delovanje teh zapletenih sistemov. Znajti se bodo morala v množici novih podatkov. Prihajajoča pametna omrežja bodo namreč ponujala ogromno senzoričnih in merskih podatkov, ki bodo zahtevali sofisticirano analitiko. Ta bo morala preseči dosedanje potrebe glede upravljanja podatkov, ad hoc poizvedb in poročanja. Podatkovni viri bodo lahko vključevali tudi različne interaktivne podatke iz zunanjih virov, na primer o vremenu, prometu in geografske podatke. Poleg tega lahko podatki prihajajo tudi iz nestrukturiranih virov, kot so socialna omrežja. Integracija in koriščenje teh novih virov podatkov za sprejemanje kritičnih poslovnih odločitev v realnem času bo seveda tudi zahtevalo najsodobnejše analitične aplikacije.

V naslednjih 5 do 10 letih se bodo preskrbovalna podjetja srečala še z novimi storitvami, ki bodo dodobra premešala karte na tržišču. Gre na primer za storitve, kot je tržno učinkovito hranjenje energije, polnjenje električnih vozil ter tesnejša integracija distribuirane energije. Tako bodo preskrbovalna podjetja v bodoče uporabljala analitična orodja tudi za podporo načrtovanju odziva na zahteve, predvsem v smislu obvladovanja porabe energije glede na dobavne pogoje.

Obvladovanje vrednosti kupca

Preskrbovalna podjetja danes še posebej zanima povečevanje vednosti posameznega kupca. Z razumevanjem uporabniških potreb prek boljših podatkov in analitike lahko ponudniki energije pa tudi drugih storitev bolje služijo kupcem in izboljšajo njihovo zadovoljstvo. Imajo na voljo orodja, s katerimi lahko kombinirajo podatke iz meritev, obračunskih sistemov in demografskih podatkov z analizami, ki jim pomagajo pri izboljšanju različnih storitev za stranke, vključno z dostopom do obračunskih informacij, natančnejšimi podatki za pavšalne obračune ter učinkovitejše tržno komuniciranje. Z vedno bolj kompleksnimi analizami, se bodo povečale zahteve glede omogočanja različnih izračunov za stranke, ki bi tako lahko same napovedovale in upravljale porabo oziroma stroške na primer za energijo in vodo, kakor tudi spremljale porabo različnih naprav, kot so električna vozila, pametne gospodinjske naprave ter sistemi za upravljanje porabe energije doma.

KOPA preskrbovalnim podjetjem že omogoča uvedbo naprednih sistemov za poslovno obveščanje KOPA BI, s katerimi podjetja povežejo in analizirajo podatke in informacije iz različnih virov od nadzornih in obračunskih sistemov, sistemov za podporo obvladovanju sredstev in storitev, ERP, CRM in drugih poslovnih sistemov ter različnih spletnih virov.
 

Preskrbovalna podjetja potrebujejo napredna orodja za poslovno odločanje