Ne dovolite, da vam zastoji »požrejo« dobiček

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Ne dovolite, da vam zastoji »požrejo« dobiček

torek, 18. september 2018    |    Rešitve, I_NADZOR

 

Namesto, da bi se produktivnost in s tem prihodki povečali za 10-20% prekinitve poslovanja ustvarjajo po več 100.000 EUR izgube na uro!

IKT danes ne pomeni le priložnosti za rast produktivnosti, ampak je sama produktivnost postala odvisna od delovanja računalniške tehnologije. Zato je velikokrat paradoksalno, da se kljub odličnim poslovnim aplikacijam, brezpapirnem poslovanju, rešitvam za podporo pri odločanju in učinkovitejšim komunikacijam produktivnost ne poveča.
TOP 5 problemov pri upravljanju IKT-virov
Dovršena programska oprema, vedno bolj optimizirani poslovni procesi in vitkejše poslovanje je neposredno odvisno od delovanja celotnega informacijskega sistema, ki temelji na uporabi množice IKT-naprav. Čeprav sodobne računalniške naprave vsaka zase že omogočajo nadzor nad delovanjem, se vedno več motenj v poslovanju pojavlja prav zaradi izpadov informacijsko-komunikacijskega sistema:

1.       Zaustavitev dela na informacijskih delovnih mestih: uporabniki nimajo na razpolago poslovnih aplikacij, ustavi se delo na vseh ravneh, od dela s strankami do vodenja.
2.       Prekinitev prenosa informacij v proizvodnjo: delovni nalogi se ne lansirajo v proizvodnjo, delovni centri nimajo dokumentacije in podatkov za delo, prihaja do zamikov v planih.
3.       Zastoji strojev in naprav: zaustavitev avtomatizirane proizvodnje linije, zaradi napake na krmilniku, vmesniku ali drugem delu omrežne povezave povzroči stroške ponovnega zagona.
4.       Prekinitve oskrbe proizvodnje: mobilne naprave za manipuliranje z materialom, polizdelki in končnimi izdelki niso na voljo, prekinja se oskrba proizvodnje, ki se zato ustavi, lahko pride do napačnih podatkov o stanju zalog v vhodnem skladišču, v medfaznih skladiščih in v skladišči končnih izdelkov.
5.       Zamude pri odpremi: zaradi zastoja logističnega sistema se odprema blaga ne izvede pravočasno; v primeru nedostopnosti podatkov o zaključenih delih se ne more izstaviti računa, zakasnitev pri izdaji računa pomeni kasnejše plačilo.


5 primerov poslovnih izgub zaradi anomalij pri delovanju IKT
Pri poslovanju se iz dneva v dan uporablja več naprav, ki se nahajajo na različnih lokacijah.  Vedno več sredstev v uporabi pa pomeni rast števila okvar. Zaradi pomanjkanja hitrih in točnih informacij se zmanjšuje odzivnost tehničnih služb in podaljšuje čas odpravljanja napak. Pomanjkljiv nadzor in neučinkovito odpravljanje napak na IKT opremi ima sila neugodne posledice za celotno poslovanje:

1.       Zmanjšanje prihodka. Če stranke zaradi nedelovanja spletne trgovine ne morejo naročiti blaga, gredo kupit drugam. Če prodajnik ne more poslati ponudbe na rok ali zamudi oddajo razpisne dokumentacij zgubi možnost kandidiranja za posel.
2.       Pogodbene kazni. Zamude dobave v primeru visoko optimiziranih JIT oskrbnih verig ustvarjajo pogodbene kazni, pomenijo zmanjšanje zaupanja kupcev in proizvodne cene, lahko pa povzročijo tudi izgubo posla.
3.       Visoki stroški. Zamuda pri odpremi pomeni, da podjetje ne more izkoristiti naročenega prevoza , ampak mora uporabiti izredne in drage prevoze, vključno z letalskimi. Motena oskrba proizvodnje z materialom ustvarja zastoje in s tem zagonske stroške.
4.       Nižja likvidnost. Zaradi zamud pri oddaji nabavnih naročil ali prekinitvi oskrbe proizvodnja ne dobi pravočasno materiala, zato se podre plan proizvodnje, dobav in izdaje računov. Zamude pri prejemu plačil slabšajo likvidnost podjetja, zaradi česar v določenem trenutku ne more financirati novega naročila.
5.       Poslabšanje kakovosti. Pogoste prekinitve delovanja strojev povečujejo izmet, kar lahko povzroči zavrnitev celih serij.


Zmanjševanje števila prekinitev poslovanja, še posebej na področju osnovne dejavnosti, zahteva učinkovito upravljanje velikega števila IKT-naprav. To pa je mogoče zagotoviti le uporabo učinkovitih rešitev, kot je I-Nadzor. Ta omogoča osrednji nadzor vseh računalniško povezanih sredstev (strežnikov, računalnikov, krmilnikov, omrežne opreme in komunikacijskih vmesnikov, video kameri …) ter hitro ukrepanje in odpravljanje izpadov v delovanju celotnega IKT-sistema.
 

Ne dovolite, da vam zastoji »požrejo« dobiček