Obvladovanje ukrepov je lahko digitalizirano

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Obvladovanje ukrepov je lahko digitalizirano

petek, 14. september 2018    |    Rešitve, UREJENO.dok

 

Izvajanje stalnih izboljšav pridobi z digitalizacijo nove razsežnosti in dvigne kakovost vodenja.

Digitalizacija poslovanja se ne dotika le izvajanja procesov, ampak tudi vodenja. Še več, z njo je možno izboljšati dejavnosti, ki sestavljajo modele in pristope za obvladovanje kakovosti poslovanja, storitev in izdelkov, kot sta PDCA in Six Sigma. Ena takšnih rešitev je vodenje ukrepov v Kopinem sistemu Urejeno.DOK. Ne le, da podpira vodenje dokumentov ali nalog, temveč vključuje cel splet dejavnosti, ki se odvijajo pri ukrepih, od načrtovanja do izvedbe.

Klasični dokumentacijski sistem bi dokument z zapisom ukrepa pripeljal skozi faze do končne potrditve, kar je v določenih primerih velik napredek, saj se s tem vzpostavijo odgovornost, zaporedje nalog in roki, vendar je to še vedno omejeno samo na izvedbo ukrepa. Kot pravi mag. Domen Ocepek, vodja razvoja in progama KOPA ERP, pravo vrednost  takega sistema uporabniki prepoznajo šele skozi spremljanje učinkov ukrepa na poslovanje, ki so merljivi in se lahko vidijo v vsakem trenutku. Podjetje ob neprimernih rezultatih uvede dodatne korektivne ukrepe in sproti prilagaja sistem, tako da doseže načrtovani poslovni učinek.

Kopin sistem Urejeno.DOK Podpora ukrepom se povezuje tudi z različnimi aplikacijami in kazalniki, na osnovi katerih se bodisi prožijo ukrepi bodisi spremlja njihov rezultat.

“Lep primer širšega pogleda na digitalizacijo procesov je podpora ukrepom, ki ne zajema samo spremljanja izvajanja ukrepa, ampak je ob tem povezana tudi s kazalniki učinkovitosti, ki pokažejo vplive na poslovanje.” mag. Domen Ocepek vodja razvoja in programa KOPA ERP KOPA d. d.

Koristi
+Hitrejši odziv in kakovostnejše načrtovanje ukrepov.
+Pregled nad potekom in izvedbo ukrepov.
+Spremljanje rezultatov in izboljševanje ukrepov.


Rešitve za digitalizacijo internega  poslovanja in sodelovanja

KOPA uresničuje zahteve podjetij in organizacij pri uvajanju digitalizacije v interne procese in sodelovanje s partnerji. Oblikovala je širok nabor rešitev Urejeno.DOK, ki nadgrajujejo procesne izboljšave z učinkovitim digitaliziranim izvajanjem in vodenjem delovnih procesov, skupinskega dela in odločanja.

Projektna prodaja: vodenje prodajne dokumentacije in skupinsko delo pri pripravi ponudb.

Elektronske pogodbe: celovita podpora procesu od nastanka do podpisovanja in pošiljanja pogodb.

CRMpoint: enostaven in prilagodljiv sistem za upravljane odnosov s strankami za vodenje trženjskih dejavnosti.

Rezervacije: sistem za rezervacijo poslovnih sredstev (prostori, službeni avtomobili, naprave …).

Tabla odsotnosti: elektronska najava in potrjevanje odsotnosti.

Za celovito obvladovanje poslovne dokumentacije in standardnih delovnih postopkov so na voljo rešitve KOPA ODiP, ki omogočajo tesno povezovanje z različnimi informacijskimi sistemi ter s storitvami e-izmenjave:

• naročanje materialov in izdelkov;
• potrjevanje prejetih in izdanih računov;
• arhiviranje dokumentov iz sistema ERP;
• vodenje dokumentacije sistema kakovosti;
• vodenje prejete pošte,
• posredovanje podatkov državni upravi (DURS, CURS, AJPES …), bankam.
 

Obvladovanje ukrepov je lahko digitalizirano