Z digitalizacijo proizvodne dokumentacije v GKN Driveline povečujejo učinkovitost in zmanjšujejo napake

SLO ENG 

X

AKTUALNO

KOPA novice

 
Z digitalizacijo proizvodne dokumentacije v GKN Driveline povečujejo učinkovitost in zmanjšujejo napake

sreda, 17. oktober 2018    |    Rešitve, UREJENO.dok

 

Podjetje GKN Driveline je eden vodilnih proizvajalcev pogonskih sistemov za klasične in električne avtomobile. Poleg sledenja tehnološkim trendom na svojem področju želijo igrati pionirsko vlogo in s tem še povečati konkurenčnost.

V skladu z izzivi industrije 4.0 stalno iščejo nove načine za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti.
Eden od zadnjih projektov na tem področju je avtomatizacija zajema podatkov in digitalizacija proizvodne dokumentacije »Brezpapirna celica«, ki ga izvajajo skupaj s podjetjem Kopa.


»Z uvedbo brezpapirnega poslovanja v proizvodnji se želimo izogniti predvsem fizični distribuciji proizvodnih dokumentov, zaradi katere se dogajajo napake. Po drugi strani se pri takšnem obsegu dokumentacije, kot je pri nas, razmeroma hitro zgodi, da se papirni dokumenti izgubijo ali založijo ali dostavijo na nepravo linijo,« je dejal Simon Korošec, vodja projekta Brezpapirna celica v GKN Driveline Zreče. Zaradi fizične distribucije papirnih dokumentov je obstajal rizik nesledljivosti dokumentov v sami proizvodnji, recimo na katerem mestu se nahaja nek dokument ter katera različica se uporablja.

Kot najpomembnejše rezultate pilotne uvedbe Brezpapirne celice v GKN-ju izpostavljajo kratek čas za distribucijo dokumenta ter povečanje učinkovitosti delavcev v proizvodnji. »Pozitivni učinki so zagotovo preglednost, razpoložljivost in enostavno upravljanje. Poleg tega smo postavili standard za mesta informacij, tako za specifične informacije na kontrolnih mestih kot za splošne informacije na informacijskih tablah vsake celice,« je pojasnil Simon Korošec.

Pri fizični distribuciji so dokumente dostavljali do uporabnikov glede na karto dokumenta, pri čemer so poskrbeli tudi za pridobitev potrditve prejema ter za odvzem stare dokumentacije. »Sedaj se vse to izvede s pritiskom na gumb. Dokumenti se v trenutku razpošljejo točno na tista mesta v proizvodnji, kjer se potrebujejo. Delavec jih prevzame na proizvodni terminal s potrditvijo na gumb, pri čemer sistem stare verzije samodejno nadomesti z novimi in umakne iz nabora dostopne dokumentacije,« je razložil Korošec.

Delavci v proizvodnji imajo tako vedno na voljo aktualno različico dokumentacije, hkrati pa lahko dostopajo še do različne tehnološke dokumentacije in navodil za delo. Prek tega sistema neposredno na proizvodno linijo posredujejo tudi obvestila za operaterje in nadrejene, kar odpravlja možnost podvajanja informacij ter skrajša čas obveščanja in delegiranja novih zadolžitev.

»V okviru projekta Brezpapirna celica smo znotraj proizvodnih linij vzpostavili informacijske točke, s katerimi smo dosegli točnost, ažurnost in dostopnost informacij, ki jih delavci potrebujejo pri svojem delu. Vsak lahko informacije sam pridobi, brez posrednika, in to takrat, ko jih rabi oziroma, ko ima čas,« je še dodal Korošec.

V sistemu se nahaja tudi vsa dokumentacija sistemov za obvladovanje kakovosti, varovanja okolja in varnosti pri delu. Po Koroščevih besedah je bilo te dokumentacije v papirni obliki za debelo knjigo, zato je bilo pridobivanje informacij zelo zamudno. Zdaj uporabniki do dokumentov enostavno in hitro dostopajo prek intuitivnega grafičnega vmesnika in logično strukturirane hierarhije. Poleg odprave možnosti izgube dokumentacije so odpravili tudi vpliv procesa na uničenje oziroma poškodovanje dokumentacije (emulzije, oljna megla, olja …), saj ni več neposrednega stika z dokumentacijo.

Za vsak dokument imajo zagotovljeno popolno sledljivost, kdo in kdaj ga je uporabljal, v nadaljevanju pa bodo v sistem vključili še zajem podatkov, na primer o časih izvajanja proizvodnih operacij ter proizvedenih količinah na posamezen delovni nalog.   
 

Z digitalizacijo proizvodne dokumentacije v GKN Driveline povečujejo učinkovitost in zmanjšujejo napake